Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Θυγατρικός ιστότοπος τής

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Κεντρική σελίδα τού Παρατηρητή

και

Κείμενο ψηφιακού Βιβλίου

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

ΚΕΦ. 1ο. Φορείς μιας νέας θρησκείας (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 2ο. Μεγαλώνοντας με την οργάνωση (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 3ο. Φλερτάρισμα με την αράχνη (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 4ο. Αγγίζοντας τον ιστό (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 5ο. Κηρύττοντας στην τάξη (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 6ο. Στη φωλιά τής αράχνης (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 7ο. Αυξάνοντας την επαφή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 8ο. Τα πρώτα προβλήματα (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 9ο. Καλώντας κι άλλους στον ιστό (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 10ο. Δεμένος στον ιστό (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 11ο. Βάπτισμα αφιέρωσης (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 12ο. Πρόγευση αδικίας (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 13ο. Υπόσχεση γάμου (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 14ο. Προετοιμασία για τη φυλακή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 15ο. Στο πειθαρχείο (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 16ο. Στη ΣΦΑ (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 17ο. Στην Κασσάνδρα (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 18ο. Η ζωή μου μετά τη φυλακή (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 19ο. Το έργο δρόμου (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 20ο. Οι πρώτες αμφιβολίες (Ακούστε την ανάγνωση)

ΚΕΦ. 21ο. Διωγμός από την οργάνωση (Ηχητικό αρχείο υπό κατασκευήν)

ΚΕΦ. 22ο. Η αποκοπή ενός φίλου

ΚΕΦ. 23ο. Σημείο στροφής

ΚΕΦ. 24ο. Η αρχή τού τέλους

ΚΕΦ. 25ο. Αυξάνοντας την απόσταση

ΚΕΦ. 26ο. Κρίση συνείδησης

ΚΕΦ. 27ο. Η επιστολή

ΚΕΦ. 28ο. Επίσκεψη σε ξένη "εκκλησία"

ΚΕΦ. 29ο. Θεμελιώνοντας μια νέα ζωή

ΚΕΦ. 30ο. Τρομοκρατία

ΚΕΦ. 31ο. Αξιοποιώντας την τελευταία ευκαιρία

ΚΕΦ. 32ο. Αποκομμένος

ΚΕΦ. 33ο. Προοδεύοντας προς την Αλήθεια

ΚΕΦ. 34ο. Δημιουργώντας μια νέα θρησκεία

ΚΕΦ. 35ο. Ψάχνοντας για την Εκκλησία

ΚΕΦ. 36ο. Οδηγώντας κι άλλους στην Ορθοδοξία

ΚΕΦ. 37ο. Εγκαταλείποντας και αυτή τη σύναξη

ΚΕΦ. 38ο. Συνηθίζοντας στη νέα κατάσταση

ΚΕΦ. 39ο. Στη χώρα των Λωτοφάγων

ΚΕΦ. 40ο. Προβλήματα και κίνδυνοι

 

Συνεντεύξεις τού συγγραφέα περί τής συγγραφής τού βιβλίου αυτού και της εμπειρίας του:

 

Αν ψάχνετε τρόπο φυγής, ή αν σας ενδιαφέρει η αλήθεια:

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια γράψτε μας:

 

Με εχεμύθεια, θα φροντίσουμε να σας προμηθεύσουμε με πλήθος δογματικών και ιστορικών στοιχείων, που συνέλεξαν για χρόνια, άνθρωποι που με κόπο και θυσίες κατάφεραν να ξεφύγουν από την ολοκληρωτική αυτή οργάνωση.

Περισσότερα για τη Σκοπιά: Παρατηρητής της Σκοπιάς

 

 

Το βιβλίο αυτό στα Αγγλικά

 

Ελληνικός Παρατηρητής της Εταιρίας Σκοπιά

http://www.oodegr.com/paratir/grindex.htm

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

http://www.oodegr.com

Διαμόρφωση αρχείου: 2-11-2018.

Τελευταία μορφοποίηση 23-11-2018.

ΕΠΑΝΩ