Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Μελέτες και Μυστήρια

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

5. Ο λόγος τού Χριστού περί βρώσεως και πόσεως τού Σώματος και Αίματός Του (Ιωάνν. στ: 53-57) απευθύνεται σε ΟΛΟ τον κόσμο και όχι μόνο στους Χρισμένους Χριστιανούς

 

Και φθάσαμε, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, εις το ερώτημα το οποίο θέσαμε και προηγουμένως: Πώς σάς υπόσχεται η Σκοπιά αιώνια ζωή όταν απέχετε, όταν σάς αποτρέπει από την πηγή εκ τής οποίας ΠΗΓΑΖΕΙ αυτή η αιώνια ζωή; Πώς θα ζήσετε αιώνια, όταν δεν τρέφεστε με την τροφή η οποία ΔΙΔΕΙ την αιώνια ζωή;

Και εις όσους εκ τών αναγνωστών, που ανήκουν εις την Εταιρία Σκοπιά, αυτή τη στιγμή αναλογισθούν, ότι ο Χριστός αυτά τα λόγια τα είπε εις τον στενό κύκλο τών μαθητών Του και όχι απευθυνόμενος εις τον ‘πολύ όχλο’, απαντούμε με ένα χωρίο εκ τού ιδίου κεφαλαίου τού Ιωάννου, που ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ είναι ικανό να δυναμιτίσει και να καταρρίψει την ψευδοδιδασκαλία τού... ψευδοδιδασκάλου, ο οποίος αναισχύντως και ανερυθριάστως ισχυρίζεται, ότι διδάσκει το Ευαγγέλιο τού Χριστού και όχι το... «ευαγγέλιο» τού Μπρούκλιν:

«Ότε ουν είδεν ο όχλος (πλήθος Μ.Ν.Κ.) ότι Ιησούς ουκ έστιν εκεί ουδέ οι μαθηταί αυτού, ανέβησαν αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησούν. 25. Και ευρόντες αυτόν πέραν τής θαλάσσης είπον αυτώ· ραββί, πότε ώδε γέγονας; 26. απεκρίθη αυτοίς ο Ιησούς και είπεν· αμήν αμήν λέγω υμίν, ζητείτε με, ουχ ότι είδετε σημεία, αλλ’ ότι εφάγετε εκ τών άρτων και εχορτάσθητε» (ΙΩΑΝ. ΣΤ:24-26).

Σε ΠΟΙΟΥΣ, λέγει το ιερό κείμενο, απευθύνεται ο Χριστός; Εις τον ΟΧΛΟ!

Εις το σημείο ΑΥΤΟ, απευθυνόμενος εις τον ΟΧΛΟ που τον αναζητούσε, ξεκινάει η  περίφημη ομιλία τού Χριστού περί τού μάνα ως τού ουρανίου άρτου που έφαγαν οι πατέρες τών Εβραίων (στίχ.31-32) και ο παραλληλισμός εκείνου τού άρτου με το ίδιο Του το σώμα, ως τον κατ’ εξοχήν ουράνιον άρτο που δίδει αιώνιο ζωή εις τον κόσμο (στίχ.32-50) και αμέσως μετά ακολουθούνε τα επίμαχα χωρία περί βρώσεως και πόσεως (ΑΠΟ ΑΠΑΝΤΕΣ) τού σώματος και αίματος Του, προς απόκτησιν ζωής αιωνίου (στίχ.51-56).

Εφόσον λοιπόν ο Χριστός απευθύνεται εις τον ΟΧΛΟ, γιατί αποτρέπει η Σκοπιά τον ‘πολύ όχλο’ να μετάσχει τού σώματος και αίματος τού Χριστού; Πώς αλλιώς θα αποκτήσει αιώνια ζωή;

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 26-3-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 29-3-2018.

ΕΠΑΝΩ