Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Μεσοποταμία αρχική σελίδα

Νεότερες εποχές

1.750 π.Χ. - 64 μ.Χ.

Προηγούμενη περίοδος // Πίνακες τών περιόδων

Η Μεσοποταμία αποτελεί τη χώρα στην οποία έζησαν και έδρασαν τα κεντρικά πρόσωπα τού βιβλίου τής Γενέσεως. Για την κατανόησή του λοιπόν, είναι συχνά απαραίτητο να έχει ο αναγνώστης μια εικόνα τών λαών που έζησαν εκεί και τής ιστορίας του. Οι παρακάτω αναλύσεις, στηρίζονται σε δύο διαφορετικούς πίνακες, και συνδυάζουν δύο διαφορετικές υποδιαιρέσεις τών εποχών. Γι' αυτό, ίσως συναντήσετε τις ίδιες χρονολογίες τών άκρων κάθε περιόδου, σε δύο διαδοχικά αρχεία τής σειράς.

1.750 - 1.550 π.Χ.

ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΙΙ.Β

Οι Χετταίοι ιδρύουν αυτοκρατορία. (1.650 π.Χ.)

Τέλος 1ης Βαβυλωνιακής δυναστείας: Οι Χιτίτες τη λεηλάτησαν το 1.595 π.Χ., και έθεσαν τέλος στη δυναστεία του Χαμμουραμπί.

Μετά την πτώση της 1ης Βαβυλωνιακής δυναστείας, τρεις ήταν οι υπερδυνάμεις της περιοχής:

1. Η Αίγυπτος.

2. το Χιττιτικό κράτος (1.500 - 1.370 π.Χ.), με την ισχυρά οχυρωμένη πρωτεύουσά του στο Μπογάζκιοϊ (Χαττούσα).

3. η Μιτάννι, ένα κυρίως Χουρριτικό κράτος, με απόγειό της στο 15ο αιώνα.

1.550 - 1.400 π.Χ.

ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ι

ΙΣΧΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ:

Κασιτικό βασίλειο τής Βαβυλώνας: Διατήρησε την ισχύ του στο διάστημα 1.530 - 1.160 π.Χ.

 

Μεσο – Ασσυριακή Περίοδος 1392 – 1180 π.Χ.

Ελαμίτες: 1.160 - 1.138 π.Χ.

Νεο – Ασσυριακή Περίοδος 1180 - 609 π.Χ.

Χαλδαίοι: 1.137 - 729 π.Χ.

1.115 - 1.076 π.Χ.

Τιγλάθ Πιλεζέρ Ι: Προσωρινή αναβίωση της Ασσυριακής δυνάμεως.

Βιβλιογραφία:

Άτλας της Παγκόσμιας Ιστορίας της Καθημερινής σελ. 54,55.

Άτλας της Βίβλου της Καθημερινής σελ. 18.

883 π.Χ. - 64 μ.Χ

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

Ασσουρνασιρπαλ: (883 - 859 π.Χ.)

Σαργών ΙΙ: (772 - 705 π.Χ.)

Ασσυρμπανιπάλ: (669 - 625 π.Χ.)

Νεο-Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία

Νεμπουντκαντνεσάρ ΙΙ: (605 - 565 π.Χ.)

Σελευκίδες: (312 π.Χ. - 64 μ.Χ.)

Προηγούμενη περίοδος // Πίνακες τών περιόδων

Δημιουργία αρχείου: 20-6-2000.

Τελευταία ενημέρωση: 14-10-2004.

ΕΠΑΝΩ