Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Σωτηριολογικά και Θεολογικά

Περιεχόμενα // Επόμενο

Ιησούς Χριστός ο απόλυτος Μεσίτης

Σε τι μεσιτεύει ο Ιησούς Χριστός;

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Αγιογραφική έρευνα

 

1. Μεσίτης στη δημιουργία τού κόσμου

"Στην αρχή έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και την γη". Έτσι ξεκινάει η Αγία Γραφή στη Γένεση. Γι' αυτό έτσι αρμόζει να ξεκινήσουμε κι εδώ την έρευνά μας! Από την αρχή.

Έτσι ξεκινάει και ο Ιωάννης το ευαγγέλιό του:

"Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει".

Και ο Ιωάννης, λίγο παρακάτω, στο 14ο εδάφιο τού πρώτου κεφαλαίου τού βιβλίου του, μάς εξηγεί ότι ο Λόγος, είναι ο Ιησούς Χριστός:

"Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενούς από τον Πατέρα".

Μάς εξηγεί λοιπόν ο Ιωάννης, ότι πριν ο Χριστός γίνει άνθρωπος, (από σάρκα), ήταν Θεός, και ήταν ο Λόγος τού Θεού Πατρός. Και μάς λέει μάλιστα, ότι ήταν Αυτός μέσω τού οποίου έγιναν ΟΛΑ. Και ότι "ούτε ένα δεν έγινε χωρίς Αυτόν".

Μεσίτης τής δημιουργίας τού κόσμου υπήρξε λοιπόν ο Χριστός στην προανθρώπινη ύπαρξή Του! Τα πάντα έγιναν μέσω Αυτού!

Στην πραγματικότητα και η Γένεση, γι' Αυτόν μιλάει, όταν γράφει:

"Στην αρχή έφτιαξε ο Θεός τον ουρανό και την γη... Και είπε ο Θεός.... Και είπε ο Θεός... Και είπε ο Θεός...".

Κάθε φορά που λέει η Γένεση "και είπε ο Θεός", είναι μία έμμεση αναφορά στον Λόγο τού Θεού.  Γι' αυτόν τον Λόγο τού Θεού μιλάει, για τον Ιησού Χριστό στην προανθρώπινη ύπαρξή Του!

Όπως  γράφει και στους Ψαλμούς:

"Με τον Λόγο τού Κυρίου έγιναν οι ουρανοί, και με το Πνεύμα τού στόματός του ολόκληρη η στρατιά τους" (Ψαλμοί 33: 6).

Πατήρ, Λόγος και Πνεύμα Άγιο δημιούργησαν τα πάντα. Όπως γράφει και ο άγιος Ειρηναίος που έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ.:

"Ο άνθρωπος, όμως, είναι ένωση ψυχής και σώματος, δημιουργήθηκε «καθ' ομοίωσιν» Θεού και πλάσθηκε με τα χέρια Του, δηλαδή, με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα" (Αγ. Ειρην., Έλεγχος και ανατροπή..." Προοίμιο 4ου βιβλίου: 4).

και:

"Δεν μας έκαναν, λοιπόν, ούτε μας έπλασαν οι άγγελοι, ούτε μπόρεσαν αυτοί να κάνουν την εικόνα του Θεού· ούτε, όμως, και κάποιος άλλος εκτός από τον Λόγο του Κυρίου, ούτε η Δύναμη που απέχει πολύ από τον Πατέρα των όλων. Διότι ο Θεός δεν είχε την ανάγκη τους για να κάνη όσα ο ίδιος μόνος του είχε προορίσει να γίνουν, σαν να μη είχε τα δικά του χέρια (τον Υιό και το Πνεύμα). Υπάρχει πάντοτε κοντά του ο Λόγος και η Σοφία, ο Υιός και το Πνεύμα, που δι' αυτών και «εν αυτοίς» τα έκανε όλα ελευθέρως και με τη θέλησή του. Προς αυτούς δε απευθυνόμενος λέγει· «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ομοίωσιν». Ο ίδιος μόνος του πήρε την ουσία των κτισμάτων και το πρότυπο των δημιουργημάτων και το σχήμα του κόσμου που κυβερνά". (Αγ. Ειρην., Έλεγχος και ανατροπή..." Βιβλίο 4ο: 20: 1).

Σύμφωνα με τον άγιο Ειρηναίο, ο Λόγος και το Πνεύμα, είναι "τα χέρια" θα λέγαμε τού Θεού, δια τών οποίων δημιούργησε την κτίση.

Όπως δια τών χειρών μας εμείς οι άνθρωποι κατασκευάζουμε, έτσι και ο Θεός, δια τού Λόγου και με το Πνεύμα Του, δημιούργησε τα πάντα.

Ο Λόγος τού Θεού, είναι ΤΟ ΜΕΣΟ, ο Μεσίτης τής δημιουργίας, δια τού Οποίου ο Θεός τη δημιούργησε!

Όπως λέει και η προς Εβραίους επιστολή περί τού Θεού Λόγου:

"Για τον Υιό, όμως, λέει: «Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι στον αιώνα τού αιώνα· σκήπτρο ευθύτητας είναι το σκήπτρο τής βασιλείας σου... και: «Εσύ, Κύριε, καταρχάς, θεμελίωσες τη γη, και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών σου." (Εβραίους 1: 8-10).

Λέει μάλιστα ότι δια τού Υιού κτίσθηκαν και οι αιώνες, (προφανέστατα όχι μόνο ο Παρών, αλλά και ο Μέλλοντας):

"Ο Θεός, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ' αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες" (Εβραίους 1: 1,2).

Τα πάντα λοιπόν έγιναν και γίνονται μέσω τού Υιού και Λόγου τού Πατρός, τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Μεσίτης τής δημιουργίας τού κόσμου!

 


Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 28-1-2019.

Τελευταία μορφοποίηση: 1-2-2019.

ΕΠΑΝΩ