Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Σωτηριολογικά και Θεολογικά

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Ιησούς Χριστός ο απόλυτος Μεσίτης

Σε τι μεσιτεύει ο Ιησούς Χριστός;

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Αγιογραφική έρευνα

 

6. Μεσίτης θείας αποκάλυψης

Επειδή ο Θεός είναι το "απολύτως Άλλο", Διαφορετικός και Ξένος προς κάθε κτίση, τι θα μπορούσε να μάς αποκαλύψει γι' Αυτόν και τους σκοπούς Του, χωρίς έναν Μεσίτη, χωρίς Κάποιον που να μπορεί να γίνει καταληπτός και εφικτός για εμάς τα κτίσματα;

Γράφει ο απόστολος στο πρώτο εδάφιο τής προς Εβραίους επιστολής:

"Ο Θεός, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ' αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου τού Υιού." (Εβραίους 1: 1).

Πράγματι, μέσω αγγελιοφόρων, ανθρώπινων και πνευματικών, δόθηκε στην προ Χριστού εποχή η θεία αποκάλυψη, αλλά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, έκανε αυτή τη θεία αποκάλυψη άμεση, μιλώντας μας ο Ίδιος ο Υιός τού Θεού, ο Λόγος και Σοφία Του:

"Επειδή, αν ο λόγος που μιλήθηκε διαμέσου αγγέλων έγινε βέβαιος, και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση, πώς εμείς θα ξεφύγουμε, αν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία; Η οποία, αφού άρχισε να διακηρύσσεται διαμέσου τού Κυρίου, βεβαιώθηκε σε εμάς από εκείνους που άκουσαν." (Εβραίους 2: 2,3).

Ο Ιησούς Χριστός, αυτός ο απόλυτος Μεσίτης θείας αποκάλυψης, ήταν Αυτός που μάς φανέρωσε τον Θεό με ένα νέο όνομα για τα υιοθετημένα τέκνα Του, αντί για το απόμακρο όνομα "Γιαχβέ" που τον γνώριζαν όλοι οι πιστοί, στην προ Χριστού εποχή: Τον απεκάλυψε με το όνομα "Πατέρας", όπως ο Ίδιος δήλωσε:

"Τους φανέρωσα το όνομά σου, και θα το φανερώσω, για να είναι η αγάπη, με την οποία με αγάπησες, μέσα τους, και εγώ μέσα σ' αυτούς" (Ιωάννης 17: 26).

"Έτσι, λοιπόν, να προσεύχεστε εσείς: Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου" (Ματθαίος 6: 9).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, έθεσε στη διάθεση τών υιοθετημένων τέκνων τού Θεού, όλη τη θεία αποκάλυψη που θα μπορούσαν να προσλάβουν, στο βαθμό που θα προχωρούσαν προς την ομοίωσή Του, όχι μόνο ως τέκνα Θεού, αλλά και ως φίλοι Του. Επειδή υπάρχουν πράγματα που ο πατέρας δεν τα αποκαλύπτει στα παιδιά του, αλλά τα λέει στους φίλους του:

"Δεν σας λέω πλέον δούλους, επειδή ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριός του· εσάς, όμως, σας αποκάλεσα φίλους, επειδή όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα φανέρωσα." (Ιωάννης 15: 15).

"Εγώ είμαι ο δρόμος, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου εμού· αν γνωρίζατε εμένα, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα μου· και από τώρα τον γνωρίζετε, και τον είδατε" (Ιωάννης 14: 6,7).

Αυτός είναι που μιλούσε στους αρχαίους προφήτες, και ο Ίδιος που έδωσε κάθε αποκάλυψη στους Αποστόλους, ως και το προφητικό βιβλίο τής Αποκάλυψης στον Ιωάννη:

"Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ' αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν· και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του τον Ιωάννη" (Αποκάλυψη 1: 1).

Ο Ιησούς Χριστός, είναι "ο προφήτης" που περίμεναν οι προ Χριστού πιστοί να αποκαλυφθεί και να τούς μεταδώσει τη βουλή τού Θεού:

"Επειδή, ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι: «Ο Κύριος ο Θεός σας θα σηκώσει σε σας προφήτην από τους αδελφούς σας, σαν κι εμένα· αυτόν θα ακούτε σύμφωνα με όλα όσα θα μιλήσει σε σας." (Πράξεις 3: 22).

Όπως κάθε προφήτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μεταφέρει στους ανθρώπους θεία αποκάλυψη, αλλά σε αντίθεση με όλους τους άλλους προφήτες, την κατέχει μοναδικά: Μόνο Εκείνος γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι ο Θεός Πατέρας, και μόνο Αυτός μπορεί να Τον αποκαλύψει:

"Όλα παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα μου· και κανένας δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας· και ποιος είναι ο Πατέρας, παρά μονάχα ο Υιός, και σε όποιον ο Υιός θέλει να τον αποκαλύψει" (Λουκάς 10: 22).

Επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι ο απόλυτος Μεσίτης τής θείας αποκάλυψης!

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 13-3-2019.

Τελευταία μορφοποίηση: 17-3-2019.

ΕΠΑΝΩ