Προηγούμενο / Περιεχόμενα / Επόμενο

 

Οι Καιροί των Εθνών Αναθεωρημένοι

©  Carl Olof Jonsson, Göteborg, Sweden

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Α. Μια πρόσφατη προσπάθεια συγκάλυψης των γεγονότων

Όπως αναφέραμε στον ΠΡΟΛΟΓΟ, το έργο αυτό παρουσιάστηκε αρχικά το 1977, στην Εταιρεία Σκοπιά. Στη διάρκεια της αλληλογραφίας που επακολούθησε με τα Κεντρικά Γραφεία αυτής της οργάνωσης, παρουσιάσθηκαν πρόσθετες γραμμές απόδειξης που περιέχονται στην τωρινή αναθεωρημένη έκδοσή του. Εφόσον το Κυβερνών Σώμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά ή το Συγγραφικό Τμήμα στο Μπρούκλιν έχουν τώρα στην κατοχή τους όλες αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει για τη Βιβλική αλήθεια και τα ιστορικά γεγονότα, θα αναμενόταν πως θα ήταν διατεθημένοι να επαναξιολογήσουν τους υπολογισμούς τους για τους καιρούς των Εθνών. Αντίθετα, προτίμησαν να διατηρήσουν την αποδειγμένα εσφαλμένη χρονολογία 607 π.Χ., καθώς και τις απαρχαιωμένες θεωρίες που στηρίζονται πάνω σ' αυτήν. Έτσι, το καλοκαίρι του 1981, στο βιβλίο Ελθέτω η Βασιλεία σου, δημοσιεύθηκε μία ακόμη παρουσίαση αυτών των προφητικών θεωριολογιών. Σ' ένα ‘’Παράρτημα του κεφαλαίου 14’’ του βιβλίου αυτού, συζητούνται συνοπτικά και απορρίπτονται μερικές από τις γραμμές απόδειξης ενάντια στο 697 π. Χ. Η συζήτηση όμως αυτή είναι χωρίς αντικειμενικότητα και τίποτα περισσότερο από μία ασθενική προσπάθεια απόκρυψης των γεγονότων.

 

Β. Παραμόρφωση των ιστορικών δεδομένων

Στο πεδίο της ιστορικής έρευνας γενικά, ένα συμβάν θεωρείται σαν ‘’ιστορικό γεγονός’’ εάν πιστοποιείται από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες μαρτυρίες. Γνωρίζουμε αυτόν τον κανόνα από τη Βίβλο: ’’...διά να βεβαιωθεί πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών’’ (Ματθ. 18/ιη΄ 16). Στο κεφάλαιο ΙΙ του βιβλίου αυτού παρουσιάζονται επτά μαρτυρίες ενάντια στο έτος 607 π.Χ. Τουλάχιστον τέσσερις από αυτές είναι πλήρως ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Τα απερισσότερα από τα υπομνήματα που παρέχουν αυτή την επταπλή μαρτυρία περιέχονται σε έγγραφα που διατηρούνται από την ίδια τη Νεο –Βαβυλωνιακή εποχή. Αυτά περιλαμβάνουν βασιλικές επιγραφές, οικονομικά έγγραφα και τις στήλες  Άπι από τη σύγχρονη αιγυπτιακή Σαϊδική δυναστεία. Μόνο τα αστρονομική ημερολόγια και οι βασιλικοί κατάλογοι του Πτολεμαίου και του Βερόσσου περιέχονται σε μετέπειτα έγγραφα αλλά και αυτές οι αφηγήσεις επίσης, είδαμε, ότι αντιγράφηκαν από προηγούμενα υπομνήματα που – άμεσα ή έμμεσα –ανάγοντα στη Νεο –Βαβυλωνιακή εποχή. Κατά συνέπεια, οι αποδείξεις ενάντια στο έτος 607 π.Χ. είναι κατασυντριπτικές. Πολύ λίγες άλλες βασιλείες, στην αρχαία ιστορία, μπορούν να θεμελιωθούν τόσο αποφασιστικά όσο η βασιλεία του Ναβουχοδονόσορα ΙΙ (604 – 562 π.Χ.).

Η Εταιρεία Σκοπιά, στο ‘’Παράρτημα στο κεφάλαιο 14’’ του βιβλίου ‘’Ελθέτω η Βασιλεία σου’’, αναφέρει με μεγάλη συντομία μερικές από τις γραμμές αποδείξεων που αντικρούουν τη χρονολογία 607 π.Χ. περιλαμβανομένου και του κανόνα του Πτολεμαίου και του βασιλικού καταλόγου του Βερόσσου. Όμως, παραλείπει να μνημονεύσει πως και οι δύο αυτοί συγγραφείς απόκτησαν τις πληροφορίες τους από πηγές που έφτασαν ως αυτούς από την ίδια τη Νεο –Βαβυλωνιακή εποχή. Αντίθετα, δηλώνει πως η προέλευση αυτών των χρονολογιών πρέπει ν' αναζητηθεί στην εποχή των Σελευκιδών (σελ. 224). Περεταίρω, για πρώτη φορά μνημονεύει τη Ναβονίδεια Στήλη της Χαρράν (Nabon H,1,B), ένα σύγχρονο έγγραφο που θεμελιώνει το μήκος ολόκληρης της Νεο –Βαβυλωνιακής εποχής ως το έννατο έτος του Ναβονίδη, ενώ αποτυχαίνει να μνημονεύσει μια ακόμη σύγχρονη στήλη από τη βασιλεία του Ναβονίδη, τη στήλη της Χιλλάχ, που επίσης θεμελιώνει το μήκος ολόκληρης της Νεο –Βαβυλωνιακής εποχής, περιλαμβάνοντας τη βασιλεία του Ναβονίδη! Τρίτο, μνημονεύται το αστρονομικό ημερολόγιο VAT 4956. Aναφέροντας το γεγονός πως πρόκειται για αντίγραφο ενός πρωτότυπου κειμένου από τη βασιλεία του Ναβουχοδονόσορα, που αντιγράφηκε στη διάρεια της εποχής των Σλευκιδών, η Εταιρεία επαναλαμβάνει τη θεωρεία πως ‘’είναι δυνατόν οι ιστορικές πληροφορίες του να είναι απλώς εκείνες που ήταν παραδεκτές στη περίοδο των Σελευκιδών.’’ ( σελ. 224). Όμως, κι αυτός ο συλλογισμός είναι ολότελα απατηλός, καθόσον έχει αποδειχθεί εσφαλμένος από ένα άλλο αστρονομικό ημερολόγιο, το Β. Μ. 32312, που συζητείται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος βιβλίου, γεγονός που η Εταιρεία αποσιωπά, μολονότι το γνωρίζει καλά. Τελικά, η Εταιρεία μνημονεύει τις οικονομικές πινακίδες, παραδεχόμενη πως αυτές οι χιλιάδες σύγχρονων εγγράφων, παρέχουν το μήκος της βασιλείας όλων των Νεο-Βαβυλώνιων βασιλέων, καθώς, και ότι τα μήκη αυτά συμφωνούν με όλες τις άλλες παραθεμένες γραμμές απόδειξης – τον κανόνα του Πτολεμαίου, το βασιλικό κατάλογο του Βερόσσου, τις βασιλικές επιγραφές του Ναβονίδη και τα αστρονομική ημεολόγια (σελ. 224). Ωστόσο, παραλείπει να μνημονεύσει πως τέτοια συμφωνία ανατρέπει τη θεωρεία ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στο VAT 4956 θα μπορούσαν να έχουν επινοθεί στη διάρκεια της περιόδου των Σελευκιδών. Ξέχωρα από τις γραμμές αποδείξεων που μνημονεύονται παραπάνω, αγνοείται επίσης ολότελα μια ακόμη ισχυρότατη απόδειξη ενάντια στη χρονολογία 607 π.Χ., συγκεκριμένα, οι συγχρονιστικοί κρίκοι με τη παράλληλη αιγυπτιακή χρονολογία, που θεμελιώνεται ανεξάρτητα.

Με την περάλειψη σχεδόν των μισών αποδεκτικών γραμμών (της στήλης της Χιλλάχ, του ημερολογίου Β.Μ. 32312 και των σύγχρονων Αιγυπτιακών εγγράφων) και την παραμόρφωση μερικών από τις άλλες, συγκαταλύπτονται τα πραγατικά γεγονότα για την ισχύ της καθιερωμένης Νεο -  Βαβυλωνιακής Χρονολόγησης. Από τη βάση αυτή, οι σχολιαστές  της ‘’Σκοπιάς’’ προβαίνουν σε μια κριτική εκτίμηση των περιορισμένων αποδείξεων που παρουσιάζονται. Αναφέρουν: ‘’ Εν τούτοις κανείς ιστορικός δεν μπορεί να αρνηθεί την πιθανότητα ότι η σημερινή εικόνα της Βαβυλωνιακής ιστορίας θα μπορούσε να είναι παραπλανητική ή εσφαλμένη. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι οι αρχαίοι ιερείς και βασιλείς μερικές φορές αλοίωναν τα ιστορικά υπομνήματα για δικούς τους σκοπούς.’’ (σελ. 224)

Και πάλι τα γεγονότα συγκαλύπτονται. Αν και αληθεύει πως οι αρχαίοι γραμματείς μερικές φορές διαστρέβλωσαν την ιστορία με σκοπό να δοξάσουν τους βασιλείς και τους θεούς τους, οι λόγιοι συμφωνούν πως, παρόλο που εντοπίζεται διαστρεβλωμένη στις Ασσυριακές βασιλικές επιγραφές και σε άλλα έγγραφα, οι Νεο - Βαβυλωνιοι γραματείς δεν παραμόρφωσαν την ιστορία μ' αυτόν τον τρόπο. Αυτό τονίστηκε επίσης στο κεφάλαιο ΙΙ του βιβλίου αυτού (βλ. κάτω από τον υπότιτλο ‘’Χρονικά και άλλα Ιστορικά Υπομνήματα’’, όπου αναφέραμε τα λόγια του Α. Κ. Γκρένσον, μιας πασίγνωστης αυθεντίας στις Βαβυλωνιακές ιστορικές αφηγήσεις: ‘’Ανόμοια προς τους Ασσυρίους γραμματείς, οι Βαβυλώνιοι ούτε παρέλειψαν να μνημονεύσουν τις Βαβυλωνιακές ήττες, ούτε προσπάθησαν να τις μεταβάλουν σε νίκες.’’ Για τα Νεο – Βαβυλωνιακά Χρονικά λέει: ‘’Τα Χρονικά περιέχουν ένα λογικά αξιόπιστα  και αντιπροσωπευτικό υπόμνημα σπουδαίων συμβάντων, της περιόδου στην οποία αναφέρονται’’, και ‘’οι γραμματείς είναι εντελώς αντικειμενικοί και αμερόληπτοι μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.’’ Για τις Βαβυλωνιακές βασιλικές επιγραφές είναι κυρίως αφηγήσεις οικοδομικής δραστηριότητας και στο σύνολό τους φαίνονται αξιόπιστες.’’ [1] Η διαστρέβλωση λοιπόν της ιστορίας από μέρους των γραμματέων αφορά την Ασσυριακή, αλλά όχι τη Νεο –Βαβυλωνιακή ιστορία – γεγονός που συγκαλύπτεται στο ‘’Παράρτημα’’ του βιβλίου της Εταιρίας Σκοπιά ‘’Ελθέτω η Βασιλεία σου’’.

Το επόμενο επιχείρημα, που προωθεί η Εταιρία στο ‘’Παράρτημα’’, είναι ότι ‘’ακόμη και αν τα ανακαλυφθέντα στοιχεία είναι ακριβή, μπορεί να ερμηνεύονται εσφαλμένα από τους σημερινούς επιστήμονες ή να είναι ημιτελή, έτσι ώστε μη ανακαλυφθέντα μέχρι τώρα στοιχεία θα μπορούσαν ν' αλλοιώσουν δραστικά τη χρονολογία της περιόδου εκείνης’’. (σελ. 224) Προφανώς, η Εταιρία Σκοπιά αναγνωρίζει πως όλες οι αποδείξεις που έχουν ανακαλυφθεί από τα μέσα του περασμένου αιώνα, ομόφωνα δείχνουν το έτος 587π.Χ.,  αντί του 607 π.Χ., ως το δέκατο όγδοο έτος του Ναβουχοδονόσορα. Ανάμεσα στις χιλιάδες των εγγράφων που έχουν ανακαλυφθεί από την χρονολογία τους, του 607 π.Χ. – εκ τούτου και η έκφραση για ‘’μη ανακαλυφθέντα στοιχεία’’. Μία χρονολογία που πρέπει αναγκαστικά να βασιστεί σε ‘’στοιχεία που δεν έχουν ανακαλυφθεί ως τώρα’’, επειδή καταρρίπτεται από όσα στοιχεία έχουν ανακαλυφθεί, βασίζεται πραγματικά πάνω σε ασθενές θεμέλιο. Αν μια ιδέα που την αντικρούει η συντριπική μάζα των ανακαλυμένων αποδείξεων πρέπει να διατηρηθεί με την ελπίδα πως ‘’μη ανακαλυφθέντα ως τώρα στοιχεία’’ θα την υποστηρίζουν, τότε όλες οι ιδέες, όσο εσφαλμένες κι αν είναι, θα μπορούσαν να διακρατούνται με βάση την ίδια αρχή. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε πως μια τέτοια πίστη δε βασίζεται στη ‘’βεβαίωση (έλεγχο (ΚΕΙΜΕΝΟ)) πραγμάτων μη βλεπομένων’’ (Εβρ. 11/ια΄. 1), βασίζεται αποκλειστικά σε ΄ευσεβείς πόθους΄.

Αν πραγματικά ήταν αλήθεια πως (1) ‘’κανείς ιστορικός δεν μπορεί ν' αρνηθεί την πιθανότητα ότι η σημερινή εικόνα της Βαβυλωνιακής ιστορίας θα μπορούσε να είναι παραπλανητική ή εσφαλμένη’’, ότι (2) ‘’ιερείς και υπομνήματα, ότι (3) ‘’ακόμη κι αν η ανακαλυφθείσα απόδειξη είναι ακριβής, μπορεί να ερμηνεύεται εσφαλμένα από τους σημερινούς επιστήμονες ή να είναι ημιτελής’’, και ότι (4) ‘’μη ανακαλυφθέντα στοιχεία θα μπορούσαν να αλλοιώσουν δραστικά την χρονολογία της περιόδου εκείνης’’, ποιος λόγος υπάρχει να δεχθούμε οποιαδήποτε χρονολογία από τη Νεο –Βαβυλωνιακή εποχή, που θεμελιώνεται από τους ιστορικούς –για παράδειγμα, το 539 π.Χ. ως το έτος της πτώσης της Βαβυλώνας; Κι αυτό το έτος, επίσης, έχει θεμελιωθεί αποκλειστικά με τη βοήθεια κοσμικών εγγράφων - του ιδίου τύπου με εκείνα που έχουν προσδιορίσει το 587 π.Χ. ως το δέκατο όγδοο έτος του Ναβουχοδονόσορα. Το 587 π.Χ. μάλιστα έχει καλύτερη υποστήριξη από το 539 π.Χ.![2] Αν για τους παραπάνω λόγους πρόκειται ν' απορριφθεί το 587 π.Χ., τότε για τους ίδιους λόγους, αν όχι για ισχυρότερους, θα πρέπει ν' απορριφθεί και το 539 π.Χ. Ωστόσο η Εταιρία Σκοπιά όχι μόνο αποδέχεται ως αξιόπιστο το έτος 539 π.Χ.,  αλλά θέτει τόση μεγάλη εμπιστοσύνη σ' αυτό, ώστε το έχει καταστήσει την ουσιαστική βάση της Βιβλικής χρονολογίας![3] Αν οι λόγοι που προβάλει για τη απόρριψη του έτους 587 π.Χ. είναι έγκυρη, τότε είναι εξίσου έγκυρη και για τη απόρριψη του 539 π.Χ. Το ν' απορρίψει κανείς το ένα έτος ενώ εξακολουθεί να κρατεί το άλλο, δεν αποτελεί παράδειγμα ασυνέπειας μόνο, αποτελεί λυπηρό παράδειγμα σχολαστικής ανεντιμότητας.
 


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Orientalia, Τομ. 49, Fasc. 2, 1980, σελ. 170, 171 , 175.

2. Αυτό έχει καταδειχθεί λεπτομερειακά από τον Karl Burganger στο The Watchtower Society and Absolute Chronology (Η Εταιρία Σκοπιά και η Απόλυτη Χρονολογία) (Lethbridge, Alta.: Christian Fellowship International, 1981).

3. Από το 1955 μέχρι το 1971 περίπου, η χρονολογία 539 χαρακτηριζόταν σαν "απόλυτη χρονολογία" στις εκδόσεις της Εταιρίας Σκοπιά. Βλ. Burganger, σελ.13. Όταν ανακαλύφθηκε πως αυτή η χρονολογία δεν έχει την υποστήριξη που φαντάζονταν οι σχολιαστές της "Σκοπιάς", απέσυραν αυτό το χαρακτηρισμό. Στο Βοήθημα το έτος 539 ονομάζεται χρονικό σημείο αναφοράς, (σελ.333). Από το 1971 αυτός ο προσδιορισμός έχει επίσης αποσυρθεί. Τώρα αναφέρεται μόνο πως "οι ιστορικοί υπολογίζουν" η "πιστεύουν" πως η Βαβυλώνα έπεσε τον Οκτώβριο του 539 π.Χ. - Ελθέτω η Βασιλεία σου, 1981, σελ.136,186. Ωστόσο, η Εταιρία εξακολουθεί να εξαρτά απ' αυτό το έτος ολόκληρη τη "Βιβλική Χρονολογία" της.
 

Προηγούμενο / Περιεχόμενα / Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 24-5-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 24-5-2006.

Πάνω