آیا "یهوه" تنها نام پدر است؟

 

 http://www.oodegr.com  : منبع    

 

 

 

جالب است ، چگونه کسانی که ظاهرا تنها کسانی هستند که این نام را موعظه می کنند ، نه تنها آن را به صورت نادرست تلفظ می کنند ، بلکه حتی نمی دانند که به چه کسی تعلق دارد!

 

موضوعات

"یهوه" در عهد عتیق

"یهوه" در عهد جدید

 

در ادامه سلسله مطالعات در مورد نام: "یهوه" ، خودمان را با یک مسئله دیگر همبسته خواهیم کرد که امیدواریم جلوی خوداظهارى "شاهدان یهوه" را بگیرد و آنها را به فکر وا دارد.

 

این پیروان متقاعد شده اند كه آنها جدا از دیگرانى هستند كه عیسی مسیح را اعتراف می كنند، به این دلیل كه "فقط آنها اعتراف می كنند كه نام خدا یهوه است" و به تبع آن ، فقط آنها می توانند جهان را با این اسم مهم روشن كنند. در مطالعات دیگر ، اهمیت این نام را برای نجات خود ، و همچنین مفهوم آن ، که پیروان Watchtower از آن غافل هستند، بررسی کردیم. اکنون برای ما باقی مانده که مسئله دیگری را بررسی کنیم ، که آنها به همان اندازه از آن غافل اند. و آنچه مورد فراموشی واقع می شوند این است که نام یهوه نه تنها نام پدر بلکه پسر و روح القدس نیز هست!

 

در مطالعات ما درباره: "به نام چه كسی نجات یافته ایم؟" ما به عنوان نمونه آیه رومیان 10 :9-15 را ذکر کردیم ، جایی که عیسی مسیح "یهوه" ناميده شده است. در اینجا ، ما چند مورد از آیات بی شمار مرتبط را خواهیم دید. بخش هایی از کتاب مقدس که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد ، به این افراد ثابت می کند که آنها نامی را موعظه می کنند ، که نه تنها از اهمیت آن بی اطلاع هستند ، بلکه آنها چیزهای زیادی نیز درباره نامی که آن را برای خود انتخاب کرده اند، نمی دانند.

 

"یهوه" در عهد عتیق

اشعیا 48: 12 - 16؛ " ای یعقوب، و ای دعوت شده من اسرائیل بشنو! من او هستم! من اول هستم و آخر هستم! به تحقیق دست من بنیاد زمین را نهاد، و دست راست من آسمانها را گسترانید؛ وقتی که آنها را می خوانم، با هم برقرار می باشند. پس همگی شما جمع شده و بشنوید کیست از ایشان که اینها را اخبار کرده باشد؟ خداوند یهوه او را دوست می دارد (اسرائیل) پس مسرت خود را بر بابل بجا خواهد آورد و بازوی او بر کلدانیان فرود خواهد آمد. من تکلم نمودم و من او را خواندم و او را آوردم تا راه خود را کامران سازد. "به من نزدیک شده، این را بشنوید: از ابتدا در خفا تکلم ننمودم؛ و از زمانی که این واقع شد من در آنجا بودم و الان خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده است. "

 

بیایید جزئیات این بخش را بررسی کنیم. چه کسی صحبت می کند؟ این طبیعتاً "یهوه" است؛ چرا که او "اول و آخر" است، این اوست که "بنیاد زمین را نهاد" و "اسرائیل را از مصر فراخواند". و در حالی که "یهوه" خودش صحبت می کند، او به طور ناگهانی به "یهوه" دیگری اشاره می کند! او می گوید که "یهوه او را دوست مى دارد" ... "که مسرت خود را بجا خواهد آورد "... اما اگر تنها پدر "یهوه" نامیده می شود و پدر سخنران است، پس چگونه می تواند به "یهوه" دیگری اشاره کند؟ و او همچنان بعنوان اول شخص به سخن گفتن درباره "یهوه" ادامه می دهد و می گوید: من تكلم نمودم، آرى من ...، من او را فرا خواندم و مسیر او را کامران می سازم ... من در آنجا بودم .. سپس او ناگهان دوباره تغییر می کند و به سوم شخص اشاره می کند و ما را آگاه می سازد که: "و اکنون خداوند یهوه مرا و روح خود را فرستاده است" به عبارت دیگر خداوند "یهوه"، "یهوه" را فرستاده است که با ما سخن بگوید!

 

اجازه دهید یکی دیگر از بخش های مشابه را بررسی کنیم:

 

زکریا 2 : 5-11؛ و "خداوند یهوه" می گوید: "که من به اطرافش دیواری آتشین خواهم بود، و در اندرونش جلال خواهم بود." هان، هان! خداوند یهوه می گوید؛ از زمین شمال بگریزید زیرا که شما را مثل چهار باد آسمان پراکنده ساخته ام." قول خداوند یهوه این است. هان ای صهیون! که با دختر بابل ساکن هستی، خویشتن را رستگار ساز. زیرا یهوه صبایوت که مرا بعد از جلال نزد امت هایی که شما را غارت کردند فرستاده است، چنین می گوید، که هر که شما را لمس نماید، مردمک چشم او را لمس نموده است. زیرا اینک من دست خود را در بر ایشان خواهم افشاند، و ایشان غارت بندگان خودشان خواهند شد. و شما خواهید دانست که خداوند یهوه مرا فرستاده است. ای دختر صهیون! ترنم نما و شادی کن زیرا خداوند یهوه می گوید که اینک می آیم و در میان تو ساکن خواهم شد. و در آن روز امت های بسیار به خداوند یهوه پیوسته و قوم من خواهند شد. و من در میان تو ساکن خواهم شد و خواهی دانست که خداوند یهوه مرا نزد تو فرستاده است.

 

اولين یهوه، که می گوید "من به اطرافش دیواری آتشین خواهم بود"، روح القدس است. این به دومین یهوه اشاره می کند که از خودش می گوید "او فرستاده شد تا دستان خود را بر امت ها افشاند و در صهیون ساکن شود و امت ها را به قوم خود ملحق کند". و البته این یهوه دوم، عیسی مسیح است، که توسط پدر خود فرستاده شد تا در صهیون ساکن شود و امت ها را به کلیسای خود فراخواند. در نهایت، این یهوه دوم درباره یهوه سوم سخن می گوید، که او را فرستاده است و هر کسی که قوم او را لمس نماید، مردمک چشم او را لمس می نماید. بنابراین، پدر و پسر و روح القدس همه یهوه هستند.

 

این نباید از نظر خواننده چیزی عجیب به نظر برسد که سه نفر آنها یک نام دارند. امروزه، در هر خانواده، تمتم اعضای خانواده دارای یک نام خانوادگی مشترک هستند. بنابراين، "يهوه" نام یک شخص نيست، آنطوریکه سازمان ... تعلیم می دهد. "یهوه" نام ذات خدا است، همانطوری که در مقالۀ اهمیت نام "یهوه" نشان دادیم. ما در آنجا ثابت کردیم که "یهوه" دلالت دارد بر: "کسی که هست"، یعنی آنچه که ذات خدا را بیان می کند، و نه خصوصیت شخص او را. و همانطور که اعضای یک خانواده همان اسم و نام یکسان را دارند، پس این در مورد اشخاص الوهیت (پدر، پسر، روح القدس) هم هست، که همانطور که ما در کتاب مقدس می خوانیم، همه آنها همین نام "یهوه" را دارند. این نام مشترک (بگذارید بگوییم چیزی شبیه نام خانوادگی) برای این سه شخص می باشد، که از نظر طبیعی فراتر از زمان و مکان هستند، و در نتیجه از یک ذات یکسان برخوردارند.

 

علاوه بر این، عهد جدید کاملاً با این امر موافق است، هنگامی که در متی 28 : 19 ما می خوانیم: پس رفته، همه امت ها را شاگرد سازید، و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. این نمی گوید: به نام های، آنطور که گویا بیش از یک نفر وجود دارد؛ می گوید "به نام"، به معنای یکی، مشترک به نام هر سه شخص. گزیده هایی که ما در بالا ذکر کردیم، همچنین تمایز بین اشخاص الوهیت را نشان می دهد.

 

این واقعیت که در آنجا ما می توانیم سه "یهوه" را تشخیص دهیم، پاسخی است برای کسانی که (متاسفانه) از بدعت سابلیوس پیروی می کنند، یعنی اینکه پدر، پسر و روح القدس ظاهراً نماینده یک شخص هستند و در واقع سه شخص نیستند. با این حال، در این آیات کاملا روشن است که بین یهوه پدر، یهوه پسر و یهوه روح القدس، تمایز وجود دارد.

به طور مشابه به آیات فوق، در عوبدیا 1، می خوانیم: بنابراین یهوه خداوند در مورد ادوم چنین می گوید: ما پیام یهوه را شنیده ایم ... و در اینجا نیز "آنها (یهوه) شنیدند، (جمع، زیرا دو شخص هستند)، خبری توسط (سومین) یهوه.

 

پیدایش 18: 1, 19: 24؛ "خداوند یهوه در بلوطستان ممری، بر وی ظاهر شد ......... .. و یهوه بر سدوم و عموره، گوکرد و آتش، از حضور یهوه از آسمان بارانید." طبق روایت، یهوه (پسر) در بلوطستان ممری، همراه با دو فرشته نزد ابراهیم رفته بود. سپس، پس از این ملاقات، به لوط توسط دو فرشته در مورد تخریب قریب الوقوع سدوم و عموره هشدار داده می شود، در حالی که یهوه (پسر) جدا شده بود(16، 19 1). سرانجام هنگامی که لوط از شهرهای محکوم خارج شد، یهوه (روح القدس) از جانب یهوه (پدر) آتش از آسمان بارانید. "

 

"یهوه" در عهد جدید

با اینکه ما می توانیم آیه های مشابه بسیاری از عهد عتیق بنویسیم، باید نگاهی بیاندازیم به چندین مورد از آیات بسیار عهد جدید، که نشان می دهد پسر نیز "یهوه" نامیده می شود. (در مطالعه دیگری، ما قبلاً رومیان 10 : 9 - 14 را مورد بررسی قرار داده ایم). البته، عهد جدید در هیچ کجا نام "یهوه" را ذکر نمی کند. با این حال، از معادل یونانی "کسی که هست" یا "او که هست" استفاده می کند.

 

بنابراین، ما باید گزیده هایی را که عیسی مسیح به نام "او که هست"، و همچنین آیات دیگری که در عهد عتیق وجود دارند و برای عیسی مسیح اعمال می شوند، و نبوت های خاصی را که مربوط به یهوه است را بررسی کنیم.

 

رومیان 9 / 4 - 5: ... کسانی که اسرائیلی بودند ...... از ایشان مسیح بحسب جسم شد، "او که هست" - فوق از همه - خدایی که متبارک است تا ابدالاباد.

 

بسیار مهم است که ما باور داشته باشیم که عیسی مسیح "كسى که هست" است؛ که او یهوه است. یوحنا 8 / 21 - 29: ... زیرا اگر باور نکنید که "من هستم" (عبری "یهوه")، در گناهان خود خواهید مرد .... بنابراین عیسی به ایشان گفت: وقتی که پسر انسان را بلند کردید (مصلوب کردید)، آن وقت خواهید دانست که من هستم (عبری "یهوه"). بنابراین، از او پرسیدند: چه کسی هستی؟ ... "

 

از آنجایی که شناخت عیسی مسیح به عنوان یهوه، یعنی به عنوان هم ذات با پدر، برای نجات ما اساسی است. عبارت یونانی یهوه، عباراتی بود که عیسی مسیح هنگام اشاره به خود استفاده می کرد، بنابراین به این معنی اشاره می کرد که او هم ذات با پدر خود است. این یک مورد از "عبارت استنباطی" نیست، زیرا در عبارات استنباطی، کلمه ناگفته به وضوح پیش بینی می شود. اما در اینجا هیچ کدام از کلمات ناگفته به وضوح استنباط نمی شود، به همین دلیل است که مخاطبان از او پرسیدند چه کسی هستی؟، زیرا غیرممکن بود که آنها بتوانند درک کنند که مردی که آنها در مقابل خود می دیدند، تجسم یهوۀ عهد عتیق باشد.

 

این عبارت "پس خواهید دانست که من هستم"، همان عبارتی است که در عهد عتیق توسط حزقیال به کار رفته است: و خواهید دانست که من یهوه هستم. (حزقیال 35 / 9، 15. 36 /38. 37 / 14، 28. 38 / 23. 39 / 6، 28 و غیره).

 

بنابراین، در عبارات زیر، عیسی مسیح به عنوان "یهوه" نیز به معنای مطلق، همانند عهد عتیق، از کلمه "من هستم" استفاده می کند.

یوحنا 8 / 58: "حتی پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود، ​​من هستم." او نمی گوید: "من بودم"، بلکه "من هستم"، گواه از وضعیت بی انتها، ابدی او به عنوان یهوه است.

یوحنا 13 / 12 - 19: ... الان قبل از وقوع به شما می گویم، تا زمانی که واقع شود باور کنید، که من هستم. "

 

رسولان به طور طبیعی، پس از اینکه عیسی مسیح در روز پنطیکاست روح القدس را به آنها فرستاد، این موضوع را به خوبی درک کردند، از این رو، هنگامی که آنها کتاب مقدس را می نوشتند، در آیات مختلفی که به یهوه اشاره داشتند، عیسی مسیح را بکار می بردند.

 

یکی از این موارد، یوحنا 12 / 36 - 42 است. در آنجا، یوحنا به اشعیا 6 / 1 - 10 ارجاع می دهد. هنگامی که اشعیا به جلال یهوه میزبان نگاه کرده بود، یوحنا توضیح می دهد که در واقع، اشعیا به جلال او (عیسی مسیح) نگاه کرده بود و از او سخن گفته بود. با وجود این، بسیاری از سرداران نیز به او ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیسه بیرون شوند. "

 

ما مشتاقانه منتظر استقبال از مطالعات بیشتر در مورد الوهیت عیسی مسیح، با تجزیه و تحلیل پارامترهای مختلف دیگر "خدا و نجات دهنده ما عیسی مسیح" هستیم.