30-3-2021

10-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

جوآد نبى در كتاب اول پادشاهان

قديس جان كليماكوس از سينا 

قديس جان ساكت (منزوى)

قديس اوبولا مادر قديس پانتليمون

قديس زوسيماس اسقف سيراكوز
 
روز گراميداشت

تقویم جدید :    30مارس

تقويم قدیم  :  12 آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٩: ٩ – ١٠: ٤

سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق  :  پيدايش ٧: ١- ٥

قرائت عهد عتيق  : امثال ٨: ٣٢- ٩: ١١

 
دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

 

" حكمت، خانه خود را بنا كرده، و هفت ستون هاى خويش را تراشيده است. ذبايح خود را ذبح نموده و شراب خود را ممزوج ساخته و سفره خود را نيز آراسته است. كنيزان خود را فرستاده، از بالاترين مكان هاى شهر ندا كرده است." (امثال ٩: ١- ٣)

"حکمت ، خداى كلمه، برای خود خانه ای ساخته است ، کلیسای مقدس ، و در آن"وعده اى خوراك آماده کرده است "، كه کلام خدا و رازهاى هفتگانه مقدس است ، به ویژه راز مقدس بدن و خون گرانبهاى او، و "او خادمين خود را فرستاد" ، رسولان مقدس و جانشینان آنها را، كه همه را به شام ​​خود دعوت می كنند (امثال 9: 1-3).

بسیاری از آنها قبلاً گرد هم جمع شده اند ، اما پذيرش همچنان ادامه دارد ، ممکن است کل خانه پر شود. و شام بدون توقف ادامه می یابد. خداوندگار كه بسیار بر ما رحيم است را ستايش كنيد! بياييد همه برويم! بیایید برویم داخل ، هیچ کس بیرون در نايستد. در این روزهای روزه داری ، پذيرش به ویژه تقویت می شود و شام فراوان است. اما از دست دادن شام بسیار نابخشودنی تر از همه است. سخن حكمت زیر را هر كس در حافظه خود ضرب كند: "کسی که علیه من گناه کند به روح خود آسیب می رساند" (امثال 8: 36) ، و به خود ترحم کنید.

مبانى ارتدوكس

قديسين چه کسانی هستند؟

 به معنای دقیق کلمه ، فقط خدا مقدس است (اشعيا 6: 3). تقدس خداوند به ویژه در این واقعیت آشکار می شود که او با شر بیگانه است ، فقط بر اساس بالاترین انگیزه های خیر عمل می کند؛ در موجودات كاملا آزاد عقلانى، او نيك ها را تأیید می نمايد و شرها را محکوم می کند.

 در مورد قديسين - نمایندگان جهان خلقت ، قداست آنها بی قید و شرط نیست ، بلکه مشروط است. قديسين به طور سنتی کسانی خوانده می شوند که: 1) رابطه پر فیض خاصی با خدا دارند؛ 2) درجه بالایی از شباهت به خدا را دارند. اینها شامل فرشتگان روشن ، مردم و روح افراد عزيمت كرده اى است که با خدا وحدت روحانى دارند. همه آنها توسط ارتباط با خدا مقدس هستند.

 در زمان عهد عتیق ، قوم بنی اسرائیل مقدس خوانده می شدند (تثنیه 14: 2) ، اما این پارسايى همه نمایندگان آن را گواهی نمی دهد ، اما نشان دهنده ارتباط ویژه این قوم با خدا بود که تحت حمایت و هدایت ویژه خداوند بودند ... در زمان عهد جدید ، مسیحیان قومى مقدس خوانده شدند (1 پطرس 2: 9).

 

 
توصيه عملى

تجویز روزه دارى در تقویم یک تمرين رهبانى است؛ از نظر عوام ، این مجموعه اى از قوانين شرعى تلمود نیست ، بلکه یک نقطه عطف است. در مورد روزه دارى، چنین فرمولى وجود ندارد - "یا اين-یا" (یا با تمام شدت ، یا به هیچ وجه). می توانید تا جایی که می توانید روزه بگیرید. هر تجربه ای ، حتی اگر منفی باشد ، زائد نخواهد بود. علاوه بر این ، پدران مقدس به طور جدی سرزنش و محکوم کردن شخص غیر روزه دار را منع كرده اند.

روزه داری به معنای کاهش غذا و افزایش دعا است. هرچه در غذای خود روزه بیشتری بگیریم ، باید دعاى بیشتری بخوانیم. باید بین کار بدنی و روحانى هماهنگی وجود داشته باشد.

 

درس روز

 

یخ ها را ذوب کنید

یک زمستان معلم و دانش آموز در کنار رودخانه قدم می زدند.

دانش آموز پرسيد: معلم ، چرا مردم یکدیگر را درک نمی کنند؟ مردم سعی می کنند ارتباط برقرار کنند ، کتابهايى را که در مورد درک متقابل است مى خوانند، و آنها بر روی دیواری نامرئی تلو تلو می خورند. چرا اينطور است؟ آیا مى توانید دليل آن را توضيح دهید؟

معلم گفت: "با من بیا" و بر روى یخ تا وسط رودخانه قدم زد.

- به پایین نگاه کن اینجا چیزی می بینی؟

- نه چطور می توانم چیزی را از طریق یخ ببینم؟

- آنجا ، زیر یخ یک دنیای کاملاً ناشناخته برای شما هست. یخ ها را ذوب کنید تا تبدیل به آبى شود که به تمام دنیا زندگى می بخشد. اما اینجا آب بریزید، یخ می زند و فقط پادشاهی یخ را تقویت می کند. یخی را که درباره آن صحبت مى كنى فقط می توان با محبت ذوب کرد.