2-4-2021

13-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس تيتوس معجزه گر (قرن ٩)

شهيدان آمفيانوس و ادسيوس از ليسيا (٣٠٦م)
 
روز گراميداشت

تقویم جدید :   آوريل

تقويم قدیم  :  15  آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ١٣: ٢ – ١٣

سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق  :  پيدايش ٨: ٤ -٢١

قرائت عهد عتيق  : امثال ١٠: ٣١- ١١: ١٢

 
دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

"شخص شریر به خاطر شرارت خود سقوط خواهد كرد " (امثال 11: 5).

شرارت یک نگرش غلط نسبت به خدا یا فراموشی کامل خداوند است که مشمول عدم ایمان به وجود خدا و مشیت او برای مخلوقات نیز است. روح هاى دیگر ، تحت فشار چنین افکار شرورانه ای قرار می گیرند ، با اين حال می خواهند به عنوان شخصیت های مفيد ظاهر شوند، در این باره تصمیم بگير: : من راستگو ، صادق و انسان دوست خواهم بود ، و خودم را مشغول نخواهم کرد که آیا کسی بالای سر من وجود دارد ، متعهد می شوم و بايد حساب پس بدهم. و چی؟ هیچ بركت خدا بر آنها وجود ندارد که به دنبال آن نگردند و کار آنها به انجام نرسد. وجدان هر روز عدم صحت ، یا عدم صداقت ، یا غیرانسانی بودن عمل را به آنها یادآوری می کند. فقط در برابر مردم ، آنها موفق می شوند که در توجیه خود ، در مواردی که نیش زدن و تفسیر غلط واقعیت هاست، خود را درست جلوه دهند.

هرکسی که در درون خود وظیفه شناس باشد چیزی برای توجیه خود ندارد. کسانی که نسبت به خود بی ملاحظه هستند اجازه می دهند این نزاع داخلی رخ دهد؛ افراد با ملاحظه، به نوعی با آن کنار می آیند. آه ، اگر فقط یکی از آنها این نا هماهنگى را خوب ببیند و بفهمد از کجا ناشی شده و چگونه می توان آن را برطرف کرد! سپس او هم خودش را حل و فصل می کند و هم دیگران را با مديريت در روش خوبى مراقبت مى كند.

 

مبانى ارتدوكس

وجه های تقدس.

عمل مقدس سازی توسط کلیسای قديسين با سنت بر شمردن آنها با وجه هاى خاص (گروه های قديسين) همراه است ، مانند: رسولان ، بى مزدها ، متبارك ها ، شهدای بزرگ ، معترفين ، شهدا ، شهدای جدید ، صالحین اعتراف کنندگان بزرگ ، شهدای بزرگوار ، مكرم ها ، كاهنين، شهدای قهرمان ، جفا ديدگان ، معجزه گران و غیره

عمل کلیسا براى تجليل از آنها با این سنت مرتبط است. تعلق قديس به يك وجه قديسين یا دیگرى ، درجه كم و زياد قرب وی به خدا ، میزان تكريم وی در كلیسا را ​​از پيش گواهی نمی دهد. به عنوان مثال ، آنتونی بزرگ در منظر قديسين تجليل می شود ، در حالی که قدیس دیگرى ، که بزرگ نیز نامیده می شود ، متعلق به وجه دیگری از منظر قديسين است.

یکی از اولین مسیحیانی که کلیسا از آنها به عنوان قديسين تجلیل می کند ، شهدا بودند (توجه داشته باشید که کلیسا آنها را شهدای مقدس مى داند نه شهدا به طور کلی ، بلکه کسانی را که به خاطر اعتراف ایمان به مسیح رنج بردند ، و حتی با مرگ خود شهادت ایمان می دهند). برخی از کسانی که بعداً مورد تجلیل قرار گرفتند ، قديسينى بودند که در میان شهدای جدید شمرده شده اند.

 

 

توصيه عملى

از كتاب مبانى امنيت روحانى:

 

چه چیزی مهمتر است: علم نظرى یا عمل ؟

 برای سازماندهی یک زندگی روحانى هماهنگ ، نباید از علم نظرى یا عمل غافل شد.

 جهل بهترین یاور در شناخت خدا نیست.  شناخت صحیح درباره خدا به شما کمک می کند تا از تخیلات و عقاید تحریف شده درباره او پرهیز کنید.  وقتی کسی ادعا می کند که ایمان خود را از دست داده است ، در حقیقت در اکثر موارد ، ایمان وی بر پايه شناخت صحيح نبوده است و از مسیحیان دور بود.

 به همین ترتیب ، علم نظرى به تنهايى ، حتی دانش الهيات عالی، بدون دعا ، کارهای با رحمت ، شرکت در خدمات الهی و آيين مقدس کلیسا، شخص را به خدا نمی رساند.

دركتاب مبانی امنیت روحانى برای مسیحیان جدید. نویسنده سعی کرده است اصول اساسی را که می تواند به جلوگیری از حداقل برخی اشتباهات و سقوط روحانى کمک کند ، جمع بندی کند.

 

 

درس روز

از پيرى سؤال شد: - چند نوع دوست وجود دارد؟

او فکر کرد و گفت: "چهار نوع". 1. دوستانى مانند غذا هستند - شما هر روز به آنها نیاز دارید. 2. دوستانی به عنوان دارو وجود دارند - وقتی احساس بدی پیدا می کنید به دنبال آنها می گردید. 3. دوستانی وجود دارند ، مثل یک بیماری - آنها خودشان به دنبال شما هستند. 4- اما دوستانی مانند هوا وجود دارند - آنها قابل مشاهده نیستند ، اما همیشه با شما هستند.