3-4-2021

14-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

 قديس نيكتاس معترف، ابوت مديكيون (٨٢٤ م)شمايل مادر مقدس خدا به نام گل
 پژمرده ناشدنى


باكره شهيد تئودوسيا
 (٣٠٨ م)
 
روز گراميداشت

تقویم جدید :   آوريل

تقويم قدیم  :  16  آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٥: ٢٤- ٣٠

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى  :  عبرانيان ١٠: ٣٢- ٣٨

قرائت انجيل مقدس  :   انجيل مرقس ٢: ١٤- ١٧

 
دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

 

  

انديشه هاى قديس تئوفان راهب


عبرانیان ۱۰: ۳۲- ۳۸ ، مرقس ۲: ۱۴- ۱۷

 

"من نيامده ام تا پارسايان را ، بلکه گناهكاران را به توبه فراخوانم" (مرقس 2: 17).

خداوند با لب های حكمت ، نادان را به سوی خود فرا مى خواند. او خود در حالی که بر روى زمین به سر مى برد، گناهکاران را فراخواند. او جایی برای افراد باهوش مغرور یا افراد صالح خود-انتصاب ندارد. باشد كه ضعيف روحی و اخلاقى شاد شود! قدرت مغز و تجارت ، از بین برود! ضعيف از هر نظر، از خود آگاه و با توسل به خداوند در ايمان، شفا يابد و بى قوت دوباره پر شود ، هم از نظر ذهنی و هم از نظر طرز رفتار قویتر شود ، تا در حالی که ادامه می دهد، هم از ضعف و هم از بدخلقی خود آگاه شود.

قدرت خدا در زیر این پوشش غیر قابل توصيف ، که در ضعف انجام شده است ، شخصیتی نامرئی و متفاوت ، ذهن و خلق و خوی را روشن می کند که در زمان مناسب گاهى اینجا ، اما همیشه در آنجا مشهود می شود. این همان چیزی است که از نظر خردمندان و عاقلان پنهان است و فقط برای كودكان آشکار می شود!

مبانى ارتدوكس

درباره تكريم شمايل ها.

 سنت تكريم شمايل ها ریشه ای باستانی دارد. تا به امروز ، بسیاری از تصاویر مقدس مسیحی شناخته شده اند که حداقل از قرن ٢-٣ قدمت دارند. در عين حال ، عمل خلق تصاویر مقدس حتی به زمانهای قبل - به دوره عهد عتیق - برمی گردد. بنابراین ، به درخواست خدا ، كروبیان بر روی درب كشتی ساخته شدند ، مار برنجی ساخته شد – كه نمادى به نمایندگى از مسیح بود (یوحنا 3: 14).

معنی شمايل هاى ارتدوكس را می توان از زوایای مختلف مشاهده کرد. به عنوان مثال ، شمایل نگاری برای ما حقایقی با ماهیتی تاریخی ، دگماتیک ، اخلاقی ، مذهبی را آشکار می کند. دعا در برابر شمايل خداوند ، در برابر شمايل قديسين او، ذهن و قلب فرد را به تصویر اولیه - خدا ، به خود قديسين او تعالى می دهد. خداوند و / یا قديسين او به دعاهای مؤمن پاسخ می دهند. از این نظر ، شمايل دریچه ای به دنیای آسمانی نامیده می شود.

 

 

 

درس روز

 

طبیعت گرگ

در یک جنگل ، همه حیوانات از گرگ ترسناکى بسیار ترسیده بودند. آنها همينكه مى شنید که او راه می رود ، از آنجا فرار مى كردند تا بلكه نجات يابند.

یک بار گرگ کل حيوانات جنگل را جمع کرد و گفت:

"من دیگر نمی خواهم ترسى در جنگل ما باشد. به من به چشم یک جانور سیری ناپذیر نگاه نکنيد و از من فرار نکنيد. من حيوانات سالم را نخواهم خورد - گرگ قول داد- بيمارها را نزد من بیاوريد ، آن وقت دیگر به بقیه دست نخواهم زد!"

حیوانات موافقت کردند. آنها حيوان بيمارى را نزد او آوردند ، اما او حيوانات سالم - کسانی که بيمار را آوردند – را بلعید!

از او پرسيدند: قول دادی، چرا سالم ها را خوردى؟

گرگ پاسخ داد: تقصیر من نیست که افراد" سالم " شما نیز بیمار هستند.

به همین شكل ، هیچ توافقی با شیطان هرگز نخواهد بود. زیرا باز هم فریب خواهد داد.

... شیطان ... از ابتدا قاتل بود و در راستى نمی ایستد، زیرا هیچ راستى در او وجود ندارد. هرگاه دروغ می گوید ، از ذات خودش می گوید ، زیرا او دروغگو و پدر دروغگويان است (یوحنا 8: 44)