5-4-2021

16-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس تئودورا راهبه از تسالونيكى (٨٩٢ م)

قديس افلاطون راهب اعظم  (٨١٣ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :   آوريل

تقويم قدیم  :  18  آوريل

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ١٤: ٢٤ – ٣٢

سرويس مغرب ؛

قرائت عهد عتيق  :  : پيدايش ٨: ٢١ -٩: ٧

قرائت عهد عتيق  :   امثال ١١: ١٩- ١٢: ٦

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٣؛ 

 ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند. بسیاری به ضد من برمی خیزند. بسیاری برای جان من می گویند: «به جهت او در خداخلاصی نیست.» لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ای خداوند، برخیز! ای خدای من، مرا برهان! زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را شکستی. نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو میباشد.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

دوشنبه، دعا به میکائیل مقدس و تمام فرشتگان

تروپاريون ؛

ای فرمانده تمامی لشکریان آسمان، ما نالایقان بی‌وقفه از تو استدعا می‌کنیم که ما را با سپر دعاهایت در برگیری و زیر بالهای جلال روحانى خود بپوشانی. ما در برابر تو افتاده، فریاد می‌زنیم: «از ما در برابر تمامی آسیب ها محافظت کن، ای سرور قدرتهای آسمان!»

 كونتاكيون ؛

شما، ای سروران و رهبران لشکر خدا، ای خادمین جلال الهی و راهنمایان بشر، بطلبید هر آنچه را که برای ما نیکوست، و برایمان رحمتی بی‌کران بطلبيد، ای فرمانده لشکرهای آسمانی.

   

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

 

"به دنبال خداوند باشید. به دنبال روى او باشید همانطور که شخصی شخص ديگر را رو در رو می بیند ، سعی کنید روح خود را در برابر خداوند قرار دهید ، به طوری که آنها رو در رو باشند. چنین امری طبیعی است که حتی نباید آن را به خاطر سپرد. زیرا روح ذاتاً باید برای خداوند تلاش کند. و خداوند همیشه نزدیک است. و هیچ چیزى نیست که آنها را به یکدیگر معرفى کند ، زیرا آنها آشنایان قدیمی هستند. "

مبانى ارتدوكس

اساس نهاد رهبانیت چیست؟

طريق رهبانيت، طريقى ویژه از کمال روحانى و اخلاقی پر از فیض است ، مسیری ویژه به سوی خدا ، به ملكوت آسمان است. آموزه رهبانیت ، به عنوان مسیر ویژه یک شخص برای نجات ، بر اساس نمونه شخصی از زندگی زمینی خداوند عیسی مسیح ، به پيروى سخنان زیر (و سایر سخنان ) از منجی و رسولان او است:

"اگر کسی خواهد متابعت من کند ، بايد خود را انکار كرده و صلیب خود را برداشته و مرا پيروى کند" (متی 16: 24).

"اگر می خواهید کامل شويد ، بروید ، اموال خود را بفروشید و آن را به فقرا دهيد. و در آسمان ​​گنجى خواهید داشت. و آمده مرا پیروی کنيد »(متی 19: 21).

"شخص مجرد در امور خداوند مى انديشد که چگونه رضامندى خداوند را بجويد. اما فرد متاهل در امور دنیوی توجه دارد که چگونه همسرش را خوشنود سازد. »(اول قرنتیان 7: 32-33).

این سخنان با عهدهاى رهبانيت مطابقت دارند: اطاعت ، عدم هواى نفس ، پاکدامنی. نمونه اى عالى از اطاعت خدا ، عدم تملک ، عفت توسط خود نجات دهنده در زندگی خودش نشان داده شده است. زندگی مقدس ترین تئوتوكوس نيز الگویی برای راهبان در زندگی رهبانی آنهاست.

  

توصيه عملى

بهترین راه برای از حفظ خواندن دعاها – با قلب یا با خواندن - چیست؟

هیچ قانون کلیسایی برای حفظ كردن دعاها وجود ندارد. نکته اصلی این است که دعا را با احترام ، با دقت ، و با یک احساس توبه بخوانید. اگر هر روز قوانین نماز صبح و عصر را دنبال کنید ، طبیعتاً بعد از مدتی آنها به یاد می مانند.

استفاده از متن دعا می تواند در صورت خستگی و "فرو ریختن" افکاری که باعث حواس پرتی در دعا می شوند ، مفید باشد.

 

درس روز

ببینید کلمات نيك چه می کند؟

در طول جنگ ، یک سرباز ترسو برای شناسایی اعزام شد. همه ترس او را مى دانستند و وقتی فهمیدند كه سرپرست كجا او را می فرستد ، می خندیدند. فقط یک سرباز نخندید. برای حمایت و تشویق به رفیقش نزدیک شد. اما او به وى پاسخ داد: "من خواهم مرد ، دشمن بسیار نزدیک است!" رفیق مهربان به او پاسخ داد: "نترس ، برادر: خداوند حتی نزدیکتر است." و این سخنان مانند زنگوله ای بزرگ در روح آن سرباز به صدا درآمد و تا پایان جنگ به صدا در آمد. بنابراین ، سرباز ترسو که از جنگ بازگشت ، رتبه هاى زیادی برای شجاعت به وی اعطا شد. بنابراین اين کلمات نيك او را دگرگون کرد: "نترس: خداوند حتی نزدیکتر است!"