6-4-2021

17-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

١٢٠ شهيد پارسى (٣٤٥ م)

قديس مِتُدیوس برابر با رسولان، روشنگر اسلاوها (٨٨٥ م)


قديس اوتیکیوس پاتريارک كونستانتينوپل           (٥٨٢ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  6  آوريل

تقويم قدیم  :  19  آوريل

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٢٥: ١- ٩

سرويس مغرب ؛

قرائت عهد عتيق  :  : پيدايش ٩: ٨- ١٧

قرائت عهد عتيق  :   امثال ١٢: ٨- ٢٢

ليتورگى الهى؛

قرائت رساله رسولى:  اول تسالونيكيان ٤: ١٣- ١٧ 

قرائت انجيل مقدس:   انجيل لوقا ٢١: ٨- ٩، ٢٥- ٢٧ ، ٣٣- ٣٦

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

                                 سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

  

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

 

به گفته پطرس رسول، تعميد، "تعهدِ ضميرى صالح به خدا" است (1 پطرس 3: 21). کسی که ​​تعمید داده شده عهد می کند که بقیه عمر را طبق ضمیر پاک ، مطابق وسعت نظر کامل احکام خداوند ، که به وجدان گرفته شده زندگی کند. پاکی اخلاقی صفت تعمید یافتگان است. پولس رسول ، ربوبیت زندگی خود را با ربوبیت خداوند قیام كرده مقایسه می کند. "به همين قسمى که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، بنابراین ما نیز مى توانيم در یک زندگی تازه رفتار نماييم" (روميان 6: 4).

در تعمید ، شخص گناه دوست قدیمی می میرد و شخص جدیدی ظهور می کند ، فردی غیور برای انجام کارهای نيك. "به همین ترتیب ، شما که تعمید يافته اید ، خود را برای گناه مرده انگاريد، اما برای خدا در خداوند ما مسیح عیسی، خود را زنده بدانید. پس، اجازه ندهید که گناه در جسم فانی شما حكمرانى کند ، تا در هوس هايش از آن اطاعت کنید. و اعضای خود را به عنوان ابزار ناراستى در معرض گناه قرار ندهید ، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسليم كنيد و اعضای خود را به عنوان ابزار عدالت براى خدا قرار دهيد. زيرا گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد»(رومیان 6: 11-14).

 

مبانى ارتدوكس

آيين مقدس کلیسا.

آيين مقدس کلیسا رازهایی هستند که از طریق آنها قدرت نجات دهندۀ خدا، فيض الهى نامرئی (عطاياى ویژه روح القدس) به مومنان اعطا می شود.

رازهای مقدس ابزار فيض بخشى هستند که به نجات فرد کمک می کنند. آنها توسط اسقف ها و كاهنين انجام می شوند (در موارد استثنایی ، یکی از آيين مقدس ، يعنى تعمید ، می تواند توسط افراد غیر روحانی انجام شود).

آيين مقدسى که برای همه کسانی که نجات می یابند ضروری هستند: تعمید ، تثبيت ، توبه ، و عشاء ربانى است. و آيين مقدس اختیاری برای همه: ازدواج ، انتصاب ، و تدهين با روغن هستند. به طور رسمی ، هفت راز مقدس وجود دارد ، اگرچه ، به عنوان مثال ، می توان سر تراشى صومعه را به آنها نسبت داد (و ، به عنوان مثال ، مراسم تقدیس یک معبد غیرممکن است - مقدسات بر روی شخص انجام می شود).

مفهوم "آيين مقدس" را نباید با مفهوم "مناسک" اشتباه گرفت. کلمه "مناسك" از کلمه "لباس" گرفته شده است. آداب و رسوم ، اشکال بیرونی عبادت و پرستش هستند. مناسك را می توان به طور مشروط به چند گروه تقسیم کرد ، به عنوان مثال: 1) مراسم مربوط به ليتورگى (تقديس بزرگ آب ، تقدیس میوه ها ، مراسم تقديس شخص به عنوان خواننده ، مسح با روغن در دعاهاى صبح ها و غیره) ؛ 2) مراسم مربوط به نیازهای خصوصی مومنان (تقدیس منازل و اماکن ؛ بزرگداشت مردگان ؛ تقدیس غذا و به طور کلی هر چیز ؛ برکت برای تعلیم یا مسافرت و غیره).

توصيه عملى

چگونه می توان به شخص متوفی کمک کرد؟

با برگزاری مراسم بزرگداشت براى وى در ليتورگى الهى (به ویژه در پروسکومدیا) و خدمات یادبود ، دعای همسایگان و صدقات مى توان به روح مسيحى عزيمت كرده کمک كرد. سعی کنید در اسرع وقت وسایل متوفی را توزیع کنید ، این نوعی صدقه است. دادن کتابها و مجلات ارتدوكس به یاد آن مرحوم مفید است. به یاد آن مرحوم می توانید برای کلیسا کار کنید ، به عنوان مثال در یک معبد یا صومعه.

بلافاصله پس از فوت او در دعاهای کلیسا براى او درخواست دعا كنيد. بعد از چهل روز می توانید یک بزرگداشت سالانه سفارش دهید و سپس هر ساله آن را تجدید کنید.

در طی چهل روز نخست پس از فوت متوفی، روح او به فرشتگان يا شياطين تحويل داده مى شود...، بنابراين دعاها از روز اول تا چهلم بسيار كمك كننده هستند. اولین روز مرگ در نظر گرفته می شود ، حتی اگر مرگ چند دقیقه قبل از نیمه شب رخ داده باشد.

هر کار نيكى که به یاد آن مرحوم انجام می شود ، به روح او آرامش می دهد.

 

 

درس روز

شاه و مشاور او

پادشاه مقتدرى بود كه یک مشاور خردمند داشت که همیشه او را همراهی می کرد.

یک بار شاه به شکار رفت و مصيبتى برای او رخ داد: هنگام تیراندازی ، انگشت دستش قطع شد. او عصبانی بود.

مشاور سعى كرد او را آرام كند و گفت: حاکم ، هر چیزى برای خيريتى است!

اما با اين سخن پادشاه حتی بیشتر عصبانی شد. او دستور داد كه مشاور را به سياه چالى انداختند.

زمان گذشت و شاه دوباره خواست شکار کند. این بار او به جنگل های دور رفت ، جایی که طبق شایعات پر از حيوانات بود. اما در این جنگل وحشیانی زندگی می کردند که به پادشاه و افراد برجسته وی حمله کردند. این قبیله خدایان خود را می پرستیدند و برای آنها قربانی می کردند. وحشیان شاه را گرفتند و او را به نزد كاهن خود بردند. او بسیار خوشحال بود و گفت:

- حالا مطمئناً مورد لطف خدایان قرار خواهیم گرفت!

اما در آن لحظه ، هنگامی که چاقو را بر روی شاه بلند كرده بود ، كاهن ناگهان متوجه شد که یک انگشت وى قطع شده است. او عصبانی شد.

او سر هم قبایل خود فریاد زد: خدایان فقط شایسته بهترین ها هستند! و شما یک فرد ناقص را برای من آوردید! او انگشت خود را از دست داده است!

پادشاه را دوباره به جنگل انداختند. او به سختی به منطقه پادشاهی خود برگشت و اولین کاری که انجام داد با عجله رفتن به نزد مشاور حکیم خود بود.

شاه اشک ریخت و گفت: درست میگفتی! انگشتم را از دست دادم، اما جانم را نجات دادم! اما تو نیز رنج بردی. تو مجبور شدى این همه وقت را در سیاه چال بگذرانی!

مشاور پاسخ داد: "هر آنچه اتفاق می افتد برای خيريت است. اگر من در زندان نبودم ، احتمالاً با شما به جنگل براى شکار آمده بودم. و معلوم نیست که چه اتفاقى برای من رخ مى داد."