7-4-2021

18-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه، ماهى مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شهيدان روفينوس شماس و آكيوئيلينا و ٢٠٠ نفر با آنها (٣١٠ م)

شهيد كاليوپوس از سيليسيا (٣٠٤ م)

قديس جورج معترف (٨٢٠ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  7  آوريل

تقويم قدیم  :  20  آوريل

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٢٦: ٢١- ٢٧: ٩

سرويس مغرب ؛

قرائت عهد عتيق  :   پيدايش ٩: ١٨- ١٠: ١

قرائت عهد عتيق  :   امثال ١٢: ٢٣- ١٣: ٩

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٦٣؛ 

ای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم. چونکه رحمت تو از حیات نیکوتر است. پس لبهای من ترا تسبیح خواهد خواند. از اینرو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند. و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. جان من سیر خواهد شد چنانکه از مغز و پیه. و زبان من به لبهای شادمانی تو را حمد خواهد گفت، چون تو را بر بستر خود یاد می آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می کنم. زیرا تو مددکار من بوده ای و زیر سایه بالهای تو شادی خواهم کرد. جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تایید کرده است. و اما آنانی که قصد جان من دارند هلاک خواهند شد و در اسفل زمین فرو خواهند رفت. ایشان به دم شمشیر سپرده می شوند و نصیب شغالها خواهند شد. اما پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هرکه بدو قسم خورد فخر خواهد نمود. زیرا دهان دروغگویان بسته خواهد گردید.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

چهارشنبه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا كن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، رحمت عطا فرما به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، آن اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

 

تعمید در زبان ما با صلیب همخوانی دارد. زیرا گرچه اثر مشهود تعمید غوطه وری است ، اما ماهیت آن مصلوب شدن با مسیح بر روی صلیب روحانی درونی است. پولس رسول می گوید: "انسانيت كهنه ما در تعمید با او مصلوب شد" (روميان 6: 6).

این هیچ عملی مکانیکی اى نیست ، بلکه یک تغییر اخلاقی یا انقلابی در افکار ، اهداف ، آرزوها ، و ابراز همدردی است. قبل از آن همه آغشته به خود شيفتگى بود. اکنون همه چیز به فیض روح القدس ، در مسیح عیسی ، با از خودگذشتگی به خدا اختصاص داده شده است. خواهید گفت: من وقتی تعمید گرفتم این را نفهمیدم. اکنون شما می فهمید و آن را با وجدان خود بر عهده بگیرید تا معنای تعمید را برآورده سازد ، زیرا این ماندگار و محو ناشدنى است. حتی در دادگاه ، مُهر او یا برای شما یا علیه شما قابل مشاهده خواهد بود.

 

 

مبانى ارتدوكس

آيين مقدس تعمید.

تعمید، یک تولد روحانى ، ورود به کلیسا ، گامی مهم در مسير نجات است. از طریق تعمید ، فرد توسط خدا پذیرفته می شود ، وارد کلیسای او می شود و در ابزار پر از فیض نجات شرکت می کند. همانطور که می دانید زندگی با تولد پایان نمی یابد ، بلکه فقط آغاز می شود. در زندگی روحانى نیز چنین است: تعمید به خودی خود ، بدون زندگی روحانى بیشتر ، نجات نمی بخشد. تعمید شرط لازم براى نجات است اما کافی نیست.

سایر ثمرات تعمید:

1.در آیین مقدس تعمید ، فرد از قدرت گناه اصلی رهایی می یابد ، شخص آزادی روحانى می یابد. در آغاز مراسم تعمید ، سه دعاى خروج ارواح شرير(منع کننده) انجام می شود - شیطان از قلب شخص خارج می شود. حتی یک خدمت مخصوص خروج ارواح شرير در کلیسای اولیه وجود داشت. يك شخص تعمید نيافته ، به موجب گناه اصلی ، نمی تواند گناه نكند و شخص تعمید یافته ، گرچه می تواند گناه كند ، قدرت اين را دارد كه گناه نكند.

در قرن دوازدهم ، چندین ترک به ادعای مسیحی بودن به سينود پاترياركى در كونستانتينوپل آمدند.

 آنها پرسيدند: "چگونه اتفاق افتاد كه شما ، يك شخص با آيين محمدى ، مسيحى شديد؟" آنها پاسخ دادند كه آنها ، تركان رسم دارند كه فرزندان خود را با كاهنان ارتدوكس تعمید دهند ، زیرا از نظر آنها ، در هر كودك تازه متولد شده روح شیطانی وجود دارد و "تا زمانی كه تعمید مسیحی را دریافت نكند ، مانند یك سگ بدبو می باشد ".  سینود چنین تعمیدى را به رسمیت نمی شناسد ، زیرا آنها به عنوان نوعی" داروی جسمی "و جادوگری، به دنبال آن بودند.

2. شخص بخاطر گناهان شخصی که قبل از تعمید انجام داده است ، بخشیده می شود.

3- حمایت یک فرشته خاص - فرشته نگهبان - به فرد اعطا می شود.

 

 

درس روز

والدین به سر کار خود رفتند و دختران تنها ماندند. آنها با تمام توان سعی کردند حواس خود را از قابلمه پرت کنند. آنها قبلاً تمام بازی هایی را که می دانستند انجام داده بودند ، اما کنجکاوی آنها را آزار می داد - آنها می خواستند به درون قابلمه نگاه کنند. در پایان ، ماشا بزرگترين دختر، لنا را كه جوانترین بود و هنوز از قول به پدر می ترسید ، متقاعد کرد تا به قابلمه نگاه کند.

او گفت: "ما فقط با یک چشم نگاه خواهیم کرد و آن را می بندیم. حتى بابا نخواهد دانست".

اما همین که لنا درپوش را برداشت ، گنجشک از پنجره به بیرون پرواز کرد. دختران با ترس ، قابلمه خالی را محکم کوبیدند. عصر پدر برگشت و با دیدن خالی بودن قابلمه گفت:

- خوب ، اواى کوچولو ، تو طاقت نیاوردی ، پرنده را رها کنی؟ بنابراین حوا نتوانست مقاومت کند تا طعم میوه شناخت نيك و بد را نچشد.

ماشا پرسيد: بابا ، اون چه درختی بود؟ چرا نتوانستی از آن بخوری؟

- درخت معمولی بود ، میوه ها خوراکی بودند ، اما با نقض فرمان منع خدا ، اولین انسانها خودشان بد را به جای نيك انتخاب کردند ، زیرا همه بدی ها با نافرمانی آغاز می شود ، هر چيز نيكى را خدا به نخستين انسانها مى آموخت اگر آنها اطاعت كرده بودند. این گنجشک امروز برای شما درخت نيكى و بدی بود و شما هم از من اطاعت نکردید. شما در آزمون موفق نشده اید.