9-4-2021

20-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شهيدان پارسى اسقف ديسان، ماریابوس، آبديوس و ٢٧٠ شهيد ديگر  (٣٦٢ م)

شهيد يوپسيكيوس از كايسرى در كاپادوكيه (٣٦٢ م)     قهرمان شهيد پارسى راهب اعظم بديموس (٣٧٩ م) 

روز گراميداشت

تقویم جدید :  9  آوريل

تقويم قدیم  :  22  آوريل

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٢٩: ١٣- ٢٣

سرويس مغرب ؛

قرائت عهد عتيق :     پيدايش ١٢: ١- ٧

قرائت عهد عتيق :     امثال ١٤: ١٥ – ٢٦

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب


 

"خداوند به ابراهیم گفت: از سرزمین خود ، از خانواده خود و از خانه پدرى ات ، به سوى سرزمینی که من به تو نشان مى دهم برو" (پیدایش 12: 1)

این تصویر روشنی از تغییر قلب است که در مومنان واقعی اتفاق می افتد زمانی که آنها صادقانه صلیب خود را برمی دارند و مسیح را پيروى می كنند. آنها پدرشان - خودخواهى را ترک می کنند، آن را با از خودگذشتگی مصلوب می کنند؛ نوع خود - تمايلات ، نفسانيات و عادتهای گناه آلود شخصی خودشان را ترك مى كنند، آنها را با عزم راسخ براى پیروی بی چون و چرا از دستورات پرشور خداوند در همه چیز، مصلوب مى كنند؛ آنها سرزمین خود ، کل منطقه گناه ، دنيا را با تمام خواسته هایش ترک می کنند ، و آن را با عزم راسخ براى بیگانه شدن با او مصلوب مى كنند ، حتی اگر برای این لازم باشد که نه تنها ضرر مالى و بار اجتماعی، بلكه خود مرگ را نيز متحمل شوند.

 

مبانى ارتدوكس

راز مقدس توبه (اعتراف).

توبه در یونانی تغییر ذهن- بينش است، اساس کتاب مقدسى در اول یوحنا 1: 9 و انجيل یوحنا 20: 23 است. غالباً ، توبه با تجدید نظر بنیادی در دیدگاه ها و ارزش های فرد آغاز می شود. توبه آرزویی برای دگرگونی است ، با اعتراف آغاز نمی شود و با آن پایان نمی یابد ، این یک کار زندگی است، اعتراف تنها نقطه آخر یک مرحله خاص از توبه است. بنابراین ، راز مقدس ، راز توبه نامیده می شود ، و نه راز شمردن گناهان با گواهى یک كاهن.

توبه از گناه، شامل 3 مرحله است: توبه از گناه به محض ارتکاب آن؛ آن را در پایان روز بخاطر بياوريد و برای آن دوباره از خدا طلب آمرزش کنید؛ به آن اعتراف کنید و در راز مقدس، بخشش و خلاصى از گناهان را دريافت كنيد.

هدف این آیین مقدس چیست؟ پس از اعتراف دعای كاهن اين است: "کلیسای مقدس خود را دریافت كن و متحد بمان". اعتراف یک آیین مثبت است و نه منفی. وظیفه استراتژیک اعتراف نه تنها دور كردن گناهان از خود ، بلکه دوباره تبدیل شدن به یک عضو واقعی کلیسا است.

چه گناهانی در این راز مقدس بخشیده مى شوند؟ همه چیز به غیر از مواردى كه عمداً پنهان شده. دعای بخشش و تبرئه از گناه توسط كاهن: " فرزند (نام)، خداوند و خدای ما، عیسی مسیح، تو را ببخشايد، به فيض و سخاوت محبت خود به بشر ، تمام گناهان تو را ببخشد. و من ، كاهن ناشایست، با اقتدارى كه او به من اعطا فرموده، تو را می بخشم و تو را از تمام گناهانت تبرئه مى كنم، به نام پدر و پسر و روح القدس، آمین."

یک كاهن در آيين مقدس توبه، عمل كننده اين موارد مى باشد: 1. شاهد اخلاص توبه ، 2. نماینده بخشش از طرف خداوند ، 3. مربی روحانى.

 

 

توصيه عملى

 

موکب های مذهبی (حركت هاى دست جمعى) هر ساله در روزهای ویژه ای که برای آنها تعیین شده انجام می شود:

در روز رستاخیز روشن مسیح - صفوف جشن تكريم صلیب. در هفته مقدس هر روز پس از پایان مراسم ليتورگى و یکشنبه قبل از جشن صعود خداوند.

در جشن اپيفانى برای تقديس بزرگ آب در بزرگداشت تعمید خداوند عیسی مسیح در آبهای اردن ؛

در جمعه نيك ، موکبی با کفن منجی.

در جشن غنودن مقدس ترین تئوتوکوس ، موکبی با کفن مادر خدا ؛

در روزهای جشن و همچنین به احترام زیارتگاه ها و رویدادهای بزرگ.

موکب های مذهبی فوق العاده (در صورت جنگ ، اپیدمی ، خشکسالی و سایر بلایا).

لازم به یادآوری است که موکب های مذهبی یک رویداد ورزشی نیستند بلکه یک فعالیت دعایی هستند.

برای این واقعیت آماده باشید که در طول چندین کیلومتر راهپیمایی لازم مى شود كه به خواهران و برادران مقدس کمک کنید ، تا چیزی را به اشتراک بگذارند.

  

درس روز

 

کبوتر حساس

یک کبوتر مشكل پسند مدام لانه خود را عوض می کرد، برای او به نظر می رسید که همه چيز در اطراف بوی بدی می دهد. یک بار او از این موضوع نزد یک کبوتر باتجربه پیر شکایت کرد.

او گوش داد و گفت: توجه کن؛ تو دائماً از لانه ای به لانه دیگر پرواز می کنی ، اما چیزی تغییر نمی کند. این بدان معناست که بویی که تو را آزار می دهد نه از لانه ها بلکه از خود تو می آید!