13-4-2021

24
-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

   شهید الفتریوس پارسی

(قرن ۴)

شهيد فوماس از اسكندريه (٤٧٦ م)

    

       قهرمان شهيد آرتمون از سوريه (٣٠٣ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  13  آوريل

تقويم قدیم  :  26  آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٤٠: ١٨- ٣١

 سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق : پيدايش ١٥: ١- ١٥

قرائت عهد عتيق : امثال ١٥: ٧- ١٩

 

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

 

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب"هاويه و ابدون در حضور خداوند باز هستند ، چقدر بيشتر دلهاى بنى آدم" (امثال 15: 11).

و گناهکار همیشه فکر می کند که کسی او را نمی بیند و با تاریکی شب یا فضاى خالى از چشم انسان پنهان می شود ، معتقد است که هیچ کس متوجه نشده است. چشم خدا همه چیز را دیده است. فرشته نگهبان و وجدان شاهد بوده اند.

روزگاری شما در محكمه خواهید ایستاد: سپس هر چیز پنهانى در معرض دید قرار می گیرد؛ شاهدان فساد ناپذیر حضور خواهند داشت - و شما ساكت خواهید بود. این حکم سراسری خواهد بود. یک راه حل برای جلوگیری از آن وضعيت بى اندازه اجتناب ناپذیر ، توبه است. در به روی شما باز است. عجله کنید تا قبل از ضربه ساعت وارد شوید ، که وقتی شما نمى دانيد زمان می رسد ، و به گناهان شما و همه امید به رحمت پايان مى دهد.

 

مبانى ارتدوكس

 

راز مقدس ازدواج.

مراسم آیین مقدس ازدواج از 2 قسمت تشکیل می شود: نامزدی و عروسی. قبلاً ، آنها زمانى از هم جدا بوده اند. نامزدی فقط با دعا، تلاش متقابل برای ازدواج مسیحی را تقویت می کند و یک منسك است ، نه یک آيين مقدس.

ازدواج کلیسایی پس از ثبت قانونى ازدواج صورت می گیرد. اول ، ازدواج انجام می شود ، و سپس توسط خداوند متبرک می شود. چگونگی ازدواج دقیقاً توسط جامعه تصمیم گرفته می شود ، و چگونگی انجام آيين مقدس با برکت آن توسط کلیسا تعیین می شود. راز مقدس ازدواج برای کسانی در نظر گرفته مى شود که كليسايى هستند و به خودى خود «جادو» نمی کند، بدون زندگی روحانى بی تأثیر است.

زن و شوهر هیچ گونه نذر خاصی به یکدیگر ندارند ، زیرا آنها قبلاً در تعمید به مسیح نذر کرده اند. بعلاوه ، آنها فقط تعهد تعمیدى را در یک وضعیت جدید زندگی به کار می برند. تاج ها نمادی از تاج های تهیه شده برای همسران در پادشاهی آسمان و تاج های شهادت به عنوان یک خدمت فداکاری متقابل است. چرا به تازه عروس و داماد شمایل نجات دهنده و مادر خدا داده می شود؟ از آنجا که خانواده مسیحی یک کلیسای کوچک است و اینها اولین شمایل ها در پرده شمایل خانواده جدید است.

طبق كانون هاى کلیسا ، ازدواج بین ارتدوكس و غیر مسیحی کاملاً ممنوع است. ازدواج های بین مذهبی اجازه ایجاد خانواده به عنوان یک کلیسای کوچک را نمی دهد ، بلکه فقط به وحدت جسمی و روحی محدود می شوند ، بدون مهمترین چیز - وحدت روحانى. ازدواج مسیحیان ارتدوكس با غیر ارتدوكس ممنوع است. اما هنوز هم می توان او را با اعتدال برکت داد ، مشروط بر اینکه فرزندان این ازدواج در کلیسای ارتدوكس تعمید و پرورش یابند.

حداکثر ازدواج ممکن 3 مرتبه است. به گفته قديس گریگوری متكلم: «اولین (ازدواج) شريعت است ، دومى مدارا ، سومى بی قانونی است. و فراتر از آن ، حیوانيت است ... ". مفهوم" طلاق کلیسایی "وجود ندارد ، برکت برای یک گناه غیرممکن است ، تنها یک برکت برای ازدواج جدید است به جای ازدواجى که در واقع از هم پاشیده است.

 

توصيه عملى

چگونه می توانید قدرت ایمان خود را محک بزنید؟

با واکنش به شرایط. زبان دعا، صدای ایمان است. در رخدادى شاد، خدا را شکر می کنیم. هنگام نیاز، از خدا درخواست مى كنيم. هنگام سوال و شک، برای راهنمايى دعا مى كنيم. در خطر اولین فکر اين است: خداوندا، محافظت کن!