22-3-2021

2
-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید
بزرگداشت

قهرمان شهيد قديس باسيل

قديس دروسيدا و پنج باكره ديگر 

قديس اسحاق از سوريه
روز گراميداشت
تقويم جديد: 22 مارس

تقويم قدیم:  4 آوريل

قرائت كتاب مقدس
 ساعت ششم ؛
اشعيا ٤: ٢ – ٥: ٧
سرويس مغرب؛
قرائت عهد عتيق:        پيدايش ٣: ٢١ -٤: ٧
قرائت عهد عتيق:        امثال ٣: ٣٤- ٤: ٢٢
دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

مزمور٣؛ 

ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند. بسیاری به ضد من برمی خیزند. بسیاری برای جان من می گویند: «به جهت او در خداخلاصی نیست.» لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ای خداوند، برخیز! ای خدای من، مرا برهان! زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را شکستی. نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو میباشد

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

دوشنبه، دعا به میکائیل مقدس و تمام فرشتگان

تروپاريون ؛

ای فرمانده تمامی لشکریان آسمان، ما نالایقان بی‌وقفه از تو استدعا می‌کنیم که ما را با سپر دعاهایت در برگیری و زیر بالهای جلال روحانى خود بپوشانی. ما در برابر تو افتاده، فریاد می‌زنیم: «از ما در برابر تمامی آسیب ها محافظت کن، ای سرور قدرتهای آسمان!»

كونتاكيون ؛

شما، ای سروران و رهبران لشکر خدا، ای خادمین جلال الهی و راهنمایان بشر، بطلبید هر آنچه را که برای ما نیکوست، و برایمان رحمتی بی‌کران بطلبيد، ای فرمانده لشکرهای آسمانی.

 
انديشه هاى قديس تئوفان راهب

(عبرانيان ٤: ١-١٣؛ لوقا ٢١: ١٢- ١٩)

"و به خاطر نام من از همه شما نفرت خواهند داشت" (لوقا 21: 17). هرکس كه حتی اندکی از روح جهان را در خود نفس بکشد نسبت به مسیحیت و خواسته های آن سرد می شود. این بی تفاوتی وقتی تبدیل به خصومت می شود که مدت طولانی در او بیهوش بمانند و خصوصاً وقتی همزمان از جایی ذره ای از آموزه های انحرافی را به دست می آورند، روح جهان با تعالیم انحرافی روحی است خصمانه با مسیح: او دجال، ضد مسیح است؛ گسترش آن گسترش نگرشهای خصمانه نسبت به اعترافات مسیحی و نظم زندگی مسیحیان است.

به نظر می رسد که چیزی مشابه در اطراف ما اتفاق می افتد. تاکنون فقط یک غرش خفيف همه جا راه می رود. اما عجیب نیست که به زودی کلام خداوند نیز آغاز خواهد شد: "آنها روی شما دست خواهند گذاشت ... و به شما جفا خواهند كرد ... به شما خیانت می شود ... و شما را به قتل می رسانند" ( لوقا 21: 12 ، 16). روح دجال (ضد مسيح) همیشه یکی است؛ آنچه در آغاز بود ، اکنون خواهد بود ، به شکلی متفاوت ، اما شاید به همان معنی. چطور بايد باشيم؟ "با صبر و شکیبایی روح خود را دريابيد و" (لوقا 21: 19). با کلام محکم اعتراف به حقیقت در دهان و قلب خود تحمل کنید.

 

مبانى ارتدوكس

کلیسا را ​​می توان از چند جهت مشاهده کرد.

بیایید آنها را به ترتیب صعودی در نظر بگیریم:

- کلیسا به عنوان یک ساختمان مذهبی (مترادف - معبد) ؛

- کلیسا به عنوان یک سازمان ، به عنوان مثال ، "پاترياركى كونستانتينوپل" - مجموعه ای از نهادهاى تحت قلمرو پاتريارك.

- کلیسا به عنوان یک جماعت. کلمه کلیسا (ecclesia) در یونانی به معنای جلسه ملاقات است، هر جلسه ای. "من از کلیسای (جماعت) بدكاران نفرت مى دارم و با ستمکاران نخواهم نشست" (مزمور 26: 5). در این مورد: "یک دسته شرور" است.

- كلیسا به عنوان یك ارگانیسم روحانی. قديس يوحناى زرين دهان بنا به گفته الكسى خومياكوف گفت: "کلیسا دیوارها و سقف نیست ، بلکه ایمان و زندگی است. کلیسا یک ارگانیسم زنده از حقیقت و محبت یا به عبارت دقیق تر ، حقیقت و محبت به عنوان یک موجود زنده است."

از میان تمام تصاویر عهد جدید از کلیسا ، عمیق ترین تصویر بدن انسان است (1 قرنتیان 12: 27 ؛ افسسیان 4: 11-12). با توجه به این تصویر ، کلیسا بدن مسیح است ، عیسی مسیح را سر کلیسا با تشبیه سر در بدن انسان می نامند و اعضای این بدن مسیحیان و فرشتگان هستند. همانطور که در بدن انسان ، هر عضو وظیفه خود را انجام می دهد ، بنابراین ما - اعضای کلیسا – ماموريتهای مختلفی داریم: برخی در مقابل تخت پادشاه(در محراب مقدس)، برخی در کتابخانه ، برخی در بیمارستان ، برخی در اینترنت.

افراد مختلف، کلیسا را ​​مطابق با سطح روحانى خود درک می کنند: شخصى فقط یک ساختمان ، دیگری جماعتى می بیند و يكى می تواند ارگانیسم خدا-انسان را در آن تشخیص دهد.

 
توصيه عملى

بسیار خوب است که کتاب مقدس را اغلب با روزه بخوانید ، با وجود اینکه به طور معمول این کار روزانه انجام می شود.

در خدمات روزانه روزه بزرگ ، هر روز گزیده های کوچکی از سه کتاب عهد عتیق از کتاب مقدس خوانده می شود - پیدایش ، اشعیای نبی و امثال سلیمان. خواندن این کتابها به صورت اضافی در طول روزه مفید خواهد بود.

 

 

درس روز

 

مثل ویروس کرونا

یک راهب که در سراسر جهان دوره گرد بود ، با طاعونی روبرو شد که به سمت شهر وی در حرکت بود.

او از طاعون پرسيد:  کجا میری طاعون؟

وی پاسخ داد: "من به زادگاه تو می روم." - من باید هزار زندگی را بگيرم.

پس از مدتی ، راهب دوباره در راه خود با طاعون روبرو شد.

با سرزنش از او پرسید: چرا آن وقت مرا فریب دادی؟ تو گفتی که باید هزار زندگى را بگيرى ، اما پنج هزار نفر را كشتى.

پس طاعون پاسخ داد: من حقیقت را به تو گفتم. من واقعاً هزار جان را گرفتم. بقیه از ترس مردند.