19-4-2021

30
-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس جان، از غارهاى باستانى در فلسطين (قرن ٨)

قديس جورج معترف،اسقف انطاكيه در پيسيديه (٨١٣- ٨٢٠ م)قديس ماترونا نابينا إز مسكو (١٩٥٢م)

 شهيدان كريستوفر، تئوناس و آنتونيوس در نيكومديا (٣٠٣ م) 

روز گراميداشت

تقویم جدید :  19  آوريل

تقويم قدیم  :  2  مى

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٤٨: ١٧ – ٤٩: ٤

سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق: پيدايش ٢٧: ١ -٤١

 قرائت عهد عتيق: امثال ١٩: ١٦- ٢٥

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٣؛ 

 ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند. بسیاری به ضد من برمی خیزند. بسیاری برای جان من می گویند: «به جهت او در خداخلاصی نیست.» لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ای خداوند، برخیز! ای خدای من، مرا برهان! زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را شکستی. نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو میباشد.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

دوشنبه، دعا به میکائیل مقدس و تمام فرشتگان

تروپاريون ؛

ای فرمانده تمامی لشکریان آسمان، ما نالایقان بی‌وقفه از تو استدعا می‌کنیم که ما را با سپر دعاهایت در برگیری و زیر بالهای جلال روحانى خود بپوشانی. ما در برابر تو افتاده، فریاد می‌زنیم: «از ما در برابر تمامی آسیب ها محافظت کن، ای سرور قدرتهای آسمان!»

 

كونتاكيون ؛

شما، ای سروران و رهبران لشکر خدا، ای خادمین جلال الهی و راهنمایان بشر، بطلبید هر آنچه را که برای ما نیکوست، و برایمان رحمتی بی‌کران بطلبيد، ای فرمانده لشکرهای آسمانی.

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب

این چیزی است که خداوند می گوید: "من خداوند ، خدای شما هستم ، ... که به تو چیزهای مفیدی می آموزم ، و تو را به راهى كه بايد بروى هدايت مى نمايم. آه ، كاش احکام مرا رعايت می کردی! آنگاه سلامتى تو مانند نهر و پارسايى تو مانند امواج دریا مى بود. و نسل تو مانند ريگ بى شمار مى بودند، و فرزندانت همچون دانه های آن مى بودند. نامشان هرگز منقطع نمى شد و از حضور من نابود نمى گشت "(اشعيا ٤٨: ١٧- ١٩).  تحت چه شرایطی؟ "از بابل بیرون بیایید" (اشعيا ٤٨: ٢٠).

بابل تصویری از گناهکاری همه جانبه است. گناه را فراموش کن ، با تمام وجود به سوی خداوند برگرد ، و او گناهان تو را به یاد نخواهد آورد ، و تمام گناهان تو را به فراموشی خواهد سپرد. دوباره رحمت او در شما عمل خواهد کرد - و سپس فقط مسیری را که او به شما می آموزد طی خواهید کرد ، و آرامش درونى شما مانند رودخانه ای خواهد بود، افكار قلب شما مانند شن و ماسه، و ثمرات اعمال نيك شما مانند خاک زمین خواهد بود.

مبانى ارتدوكس

احکام خدا.

خدا به ما زندگی و راهی برای زندگی می دهد. احکام خدا یک قانون خارجی است که توسط خداوند علاوه بر نقطه مرجع درونى ، که در نتیجه سقوط ، در انسان ضعیف شده است  - وجدان ، داده شده است.

هدف زندگی مسیحی یافتن محبت کامل است. خدا محبت خود را با قربانى خود به ما ابراز کرد. چگونه می توانیم ایمان (وفاداری) و عشق متقابل خود به خدا را ابراز کنیم؟ خداوند به این پرسش به روش زير به ما پاسخ داد: اگر مرا دوست دارید ، احکام مرا نگاه داريد (یوحنا 14: 15). و به چنین کسانی قول می دهد: اگر به احکام من عمل کنید ، در محبت من خواهید ماند (یوحنا 15: 10).

مترادف کلمه گناه کلمه قانون گریزی (خلاف احكام خدا عمل كردن) است ، به عنوان مثال ، "و طبق كثرت رحمت خويش ، گناهان مرا پاک گردان ..." (مزمور 51) ، ap. يوحنا - "گناه بی قانونی (مخالف شريعت) است! "(اول یوحنا 3: 4). بى قانونى نقض شريعت و احکام الهی است.

اینکه خود را مسیحی بدانید و از احکام آگاهی نداشته باشید ، خود فریبی است. رسول یوحنا اینگونه بیان کرد: اینکه ما خدا را مى شناسيم ، از این حقیقت معلوم می شود که ما احکام او را نگاه می داريم. کسی که می گوید "من او را مى شناسم" ، اما احکام او را حفظ نمی کند ، دروغگو است و هیچ راستى در او وجود ندارد. طبیعتاً برای مطابقت با آنها ، باید آنها را بشناسید. بدون دانستن قوانین جاده ، رانندگی بدون تصادف غیرممکن است.

اثربخشی احكام (قوانین روحانى) به موافقت یا عدم موافقت شخص محدود نمی شود. آنها مانند قوانین دنیای فیزیکی "کار می کنند".

 

توصيه عملى

آیا ممكن است در کلیسا به بيمارى مبتلا شد؟

معبد كليسا را نباید مکانی در نظر گرفت که قطعاً از عفونت و بيمارى در امان است. اگر فردی مبتلا به بيمارى است كه از طریق تماس یا ذرات معلق در هوا منتقل مى شود ، بهتر است که در خانه بماند و تحت درمان قرار گیرد. افراد گنهكار، کسانی هستند که با بیماری عفونی شناخته شده بر خودشان به معبد كليسا مى روند و دیگران را آلوده می کنند. و سرفه شدید باعث پرت شدن حواس پرستندگان نیز می شود.