20-4-2021

31
-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس آناستازيوس پاتريارک انطاكيه  (٥٩٩م)  

قديس گريگورى پاتريارک انطاكيه (٥٩٣ م)        

      قديس راهب تئودور تريحينا          (٤٠٠م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  20  آوريل

تقويم قدیم  :  3  مى

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٤٩: ٦- ١٠

سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق: پيدايش ٣١: ٣- ١٦

 قرائت عهد عتيق: امثال ٢١: ٣- ٢١

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

 

 

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب

"هر که گوش خود را از فریاد فقیر مى بندد ، او خود نيز فرياد خواهد کرد و مستجاب نخواهد شد" (امثال 21: 13).

 و ما اغلب تعجب می کنیم که چرا خداوند به دعاهای ما گوش نمی دهد؟ دلیلش همینه! اين واقعيت است ، زیرا مواردی وجود داشته که ما گوش خود را از سخنرانی هایی که نیازمندان با آن ما را تحقیر می کردند، گرفتيم؛ بنابراین خداوند ما را نمی شنود. اما اگر دعایی برای چیزی موقت شنیده نشود ، این هنوز غم بزرگی نیست ، بلكه اگر خداوند وقتی ما شروع به دعا کردن به او برای آمرزش گناهان خود می کنیم ، به ما گوش ندهد، رنج عظيمى است. اما اگر فریاد کسانی که مورد تحقیر ما هستند به سوی او قویتر از دعاهای ما باشد ، چنین نخواهد شد. ما باید نمونه زكى  را دنبال كنيم، كه خداوند به خاطر تصمیمات عاقلانه اش به او گفت: "اكنون نجات به این خانه رسیده است" (لوقا 19: 9)، و از این بدبختی شدید جلوگیری نماييم.

 

مبانى ارتدوكس

آزادی انسان و انجام احكام.

 یک کلیشه رایج: گفته می شود "زندگی بر طبق احکام یعنی آزاد زندگی نكردن و زندگی در گناهان آزادی است". این خودفریبی است. رسول گواهی می دهد که آن كه مرتکب گناه می شود ، برده گناه است (یوحنا 8: 34). تمام به اصطلاح "آزادی" گناهکار فقط با امکان انتخاب بین انواع مختلف گناه محدود می شود. چه آزادى اى در پوچی روحانى ، دروغ ، پرخوری ، لعنت ، و زنا وجود دارد؟

خداوند به قوم خود شريعت را نه به عنوان یک سیستم انتزاعی از قوانین بلکه به عنوان وسیله ای برای رهایی می دهد: " من خداوند، خداى شما هستم، كه شما را از سرزمين مصر و از خانه بردگى بيرون آوردم"، ابتدا آزادى داده مى شود، و سپس قوانین براى حفظ آزادی ، آزادی از بردگی در برابر گناه تدوین می شود ... بیایید سخنان مسیح را به ياد آوريم: "و شما حقیقت را خواهيد شناخت ، و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت".

ما با خدا یک هدف مشترک داریم ، خدا ظالم نیست ، ناظر نیست ، او می خواهد ما شاد باشیم ، همانطور که پدر می خواهد فرزندانش شاد باشند. خدا خالق و قانونگذار است ، چه کسی می تواند بهتر از او بداند چه چیزی برای ما مفید است و چه چیزی مخرب است؟ هدف از اوامر او هدایت شخص به سوی سعادت است. بنابراین تحقق آنها شرط زندگی سعادتمندانه ، برقراری ارتباط با خداوند است. یک فرد مقدس ، از نظر خدا ، یک فرد خاص نیست ، بلکه یک فرد عادی است.

هرگونه نقض احکام خداوند گناه خوانده می شود؛ بیهوده نیست که اين در یونانی به عنوان اشتباه ترجمه شده است.

 

 

توصيه عملى

 

چگونه دشمنان را دوست داشته باشیم؟

 

در موعظه سر کوه ، خداوند ما عیسی مسیح دستور داد: دشمنان خود را محبت نماييد ، و براى لعن كنندگان خود بركت بطلبيد ، و به آنانى که از شما نفرت مى كنند احسان کنید و برای هر که به شما فحش می دهد و شما را آزار می دهد دعاى خير كنيد ... (متی 5: 43-45 ) دشمن را به عنوان هر شخصی می دانند که به ما آسیب مى رساند.

منجی شخصاً نمونه اى از انجام این فرمان را به ما آموخت. او، با تحمل عذابهای وحشتناک بر صلیب ، از پدر براى کسانی که او را مصلوب كردند و کفر گفتند خواست: پدر! ايشان را ببخش ، زیرا آنها نمی دانند چه می كنند (لوقا 23: 34).

 

شرایط دستیابی به محبت به دشمنان عبارتند از:

-تلاش برای دیدن تصویر خدا در هر شخصی، ولو اينكه توسط گناه تاریک شده باشد.

-همدردی با مجرم ، به عنوان کسی که تصوير خدا را در خود تحریف کرده است.

-محبت به همسایگان (برای اینکه محبت كردن به دشمنان خود را بياموزيد، ابتدا باید بياموزيد که همسایگان خود را دوست داشته باشید (اول یوحنا 4: 20)).

- درک اینکه محبت فقط یک احساس نیست ، محبت واقعی فعال است ، و اين در انجام نيكى بیان می شود (یوحنا 14: 21)

-درک این که کسی که انتقام می گیرد به خودش بد می کند و کسی که به همسایه خود کمک می کند به خودش نیکی کند (متی 6: 14-15).

-دعا برای دشمنان ، دعا برای آمرزش گناهان و هدیه محبت به دشمنان.

-نرم کردن قلب برای دوست داشتن دشمنان به زمان نیاز دارد و فقط به احساسات محدود نمی شود. شما فقط باید نسبت به دشمنان خود مهربان باشید ، با تمام وجود برای آنها دعا کنید ، به دنبال فرصتی باشید تا کار نيكى برای آنها انجام دهید ، و این اغلب دشمنان را به دوستان تبدیل می کند.