27-3-2021

7
-1-1400

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس ماترونا از تسالونيكى

قديس راهب يوحنا از مصر 
روز گراميداشت

تقویم جدید:    27مارس

تقويم قدیم  :  9 آوريل

 

قرائت كتاب مقدس
قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٥: ٢٤- ٣٠

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى   : عبرانيان ٣: ١٢- ١٦

قرائت انجيل مقدس  : انجيل مرقس ١: ٣٥- ٤٤

 
دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب


(عبرانيان ٣: ١٢- ١٦ ؛ مرقس ١: ٣٥- ٤٤)

 

"(عیسی) بیرون رفت و به مکانی متروک رسيده و در آنجا به دعا مشغول شد" (مرقس 1: 35)

خداوند به عنوان یک شخص دعا می کند ، یا بهتر ، به عنوان کسی که با طبيعت انسانى، انسان شده است. دعای او برای ما شفاعت كننده است ، اما در عین حال برای بشريت او آموزنده است ، که باید به روش محدودى در اختيار الهی قرار گيرد. به معنای اخیر، او برای ما الگو و نمونه است. پولس رسول تعلیم می دهد که در میان کسانی که روح را دریافت کرده اند ، روح دعا می کند و البته نه از خودش، بلکه دَم دعا را در روح انسان به خدا بر می انگيزاند.

و در اینجا ما یک دعای واقعی داریم - نمازی که محرک است. اما در اوج اینگونه است. راه رسیدن به آن زحمات دعا برای کسانی است که به دنبال تطهیر و تقدیس هستند. خلوت، شب - مناسب ترین جو برای این کار است ؛ بسیار کار می کند - تعظيم بسیار با آه هاى قلبی.

کار و کار، دور کردن همه تنبلی هاست. خداوند به شما ترحم خواهد کرد و روح دعا را به شما می بخشد ، که همانند تنفس در بدن شروع به عمل می کند. شروع کنید! "اکنون زمان مطلوب است."

 

 

مبانى ارتدوكس

سه سطح از سلسله مراتب مقدس.

سه درجه روحانیت وجود دارد: شماس ، كاهن ، اسقف. ساختار سلسله مراتبی کلیسا مبتنی بر مکاشفه الهی است. سلسله مراتب نیز در کلیسای عهد عتیق وجود داشت (لاوی ، كاهن ، کاهن اعظم). در زمان گسترش کلیسای مسیح ، رسولان خود اسقف ها ، كاهنين و شماس ها را منصوب کردند. این نظم همیشه توسط کلیسا حفظ شده است ، هم اکنون نیز حفظ شده و در آینده نیز حفظ خواهد شد.

 

 
توصيه عملى

دعاها در طول روز:

قبل از شروع هر کار - خداوندا ، بركت بده اى خداوند، يارى نما؛

تحت موقعيت هاى نامشخص - خداوندا ، اراده تو انجام می شود؛

در خطر: خداوندا، با قدرت صلیب گرانبها و حیات بخش خود از من محافظت کن و مرا از هر گونه شر نجات بده.

با موفقیت و كاميابى - جلال بر تو، خداوندا.

 

 

درس روز

به خدا اعتماد کن

یک بار مردی از یک حکیمى پرسید:

- چرا بايد روی زمین فرامين را پيروى کنم وقتی که منفعت قابل مشاهده ای از آن نمى بينم؟

پير پاسخ داد: "وقتی بیمار هستی ، با یک دکتر تماس می گیری ، و دکتر به تو دارو می دهد. آیا همیشه می فهمی که چرا او این داروی خاص را به تو می دهد و نه داروی دیگری؟ اما تو به پزشکی که بدن تو را شفا می دهد اعتماد داری ، دارو را می خوری. چرا به خدایی که روح تو را شفا می دهد کمتر اعتماد می کنی؟