28-3-2021

8
-1-1400

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس راهب استفان معترف

برادران شهید پارسی یونس و باراکیسیوس

 قديس راهب هيلاريون

یکشنبه قديس گريگورى پالاماس

 

روز گراميداشت

تقویم جدید :    28مارس

تقويم قدیم  :  10 آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٢٠: ١٩- ٣١

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى   : عبرانيان ١: ١٠ – ٢: ٣

قرائت انجيل مقدس  : انجيل مرقس ٢: ١- ١٢

 
دعاى روزانه
يكشنبه، دعاى رستاخيز

تروپاريون ؛

قدرتهاى فرشته اى در مقبره تو هستند ، و کسانی که از آن محافظت می کردند مردند و مریم در مقبره ایستاد و به دنبال خالص ترین بدن تو بود. تو جهنم را ویران کردی، و از آن رنج نبردی. با باكره ، دهنده حيات ملاقات کردی. اى خداوند، برخاسته از مردگان، جلال بر تو باد.

 

كونتاكيون ؛

مسیح خدا، بخشنده حيات، با دست حیات بخش خود همه مردگان را از اعماق تاریك عالم مردگان بلند كرد ، طبیعت انسانى را برخيزاند ، زیرا او منجى همه ، رستاخیز و حيات و خدای همه چیز است!

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب


(عبرانيان ١: ١٠ – ٢: ٣ ؛ مرقس ٢: ١- ١٢)

 

"من در هستم ، هرکس که بوسيله من وارد شود نجات خواهد یافت" (یوحنا 10: 9). این همان چیزی است که خداوند در جای دیگر می فرماید: "هیچ کس نزد پدر جز از طريق من نمی آید " (یوحنا 14: 6).

و او همين را جلوتر تأیید کرد وقتی که گفت: "جدا از من هيچ نمی توانید كرد" (یوحنا 15: 5).

 

همچنین، فردى مسیحی است که کاملاً در مسیح است، و آنكه هر چه در او ارزش دارد همه از مسيح باشد. پارسايى او از مسیح است و بدن او نیز از مسیح است. کسی که نجات پیدا می کند نجات می یابد زیرا كه مسیح را می پوشد. تنها در این وضعيت، او به پدر دسترسی دارد. ما از خدا دور شده ایم و برای آن عصبانی هستیم. هنگامی که ما به مسیح و در مسیح نزدیک می شویم، فقط در این صورت است که عدالت خدا فروکش می کند و رحمت او به ما گسترش می یابد، و ما را که نزدیک می شویم می پذیرد.

مُهر مسیح در کل طبیعت یک مسیحی نقش بسته است و کسی که آن را بپوشد اگر از ميان وادى سایه موت رد شود، از شر نخواهد ترسيد، برای اين چنین بودن ، براى گنهكارانى که از طریق تعمید و توبه می آيند، ما آیین های مقدس - تعمید و عشاء ربانى را داریم ، اما این از جانب خداوند است؛ برای پذیرش آنها، بايد در ما روحیه مطلوبی ایجاد شود - ايمانى که اعتراف می کند: من گم شده بودم و تنها توسط خداوند عیسی مسیح نجات یافته ام. عشقی که سرسپردگى دارد که همه چیز را وقف خداوند نجات دهنده می کند و از هیچ چیزی دریغ نمی کند. امیدی که امید به چیزی از خودش نداشته باشد ، مطمئن باشد که توسط خداوند رها نخواهد شد ، بلکه هر كسى در طول زندگی از جانب او کمک خواهد شد- چه درونى و چه بيرونى ، تا زمانی که به جایی که خود اوست، برود.

  

مبانى ارتدوكس

کلیسای زمینی همه مسیحیان هستند ، نه فقط روحانیون.

در کلیسا هیچ استاد دیگری جز خود خدا وجود ندارد، ما نباید کلیسا را ​​فقط كاهنى یا قلمرو اسقفی در نظر بگیریم و بخوانیم. اسقف اعظم دیمیتری اسمیرنوف: «مردم در بیشتر موارد هنوز کلیسا را ​​به عنوان چیزی جدا از خود تصور می کنند. اغلب می توانید بشنوید که چه تعداد افراد تعمید یافته می گویند: "خوب ، چرا کلیسا واکنش نشان نمی دهد؟" و شما باید بگویید: "اما شما نيز کلیسا هستید ، بیایید واکنش نشان دهیم."

ما غیر روحانی ها ، نباید خود را در کلیسا فقط به عنوان افراد اضافی یا تماشاچی احساس کنیم. نیازی به ترس از نزدیک شدن به كاهن ها نیست. آنها نيز نیاز به بازخورد دارند.

در جامعه کلیسا، شما می توانید استعدادهای خود را بيابيد. برادری ها ، خواهرخواندگی ها ، موسسات خیریه در بسیاری از کلیساها سازمان یافته اند. اگر هنوز آنها را در کلیسای خود ندارید ، منتظر دعوت نمانید ، خودتان آن را ارائه دهید. در کلیسا می توانید آواز بخوانید ، خادم محراب شوید ، خواننده شوید ، مکالمه داشته باشید ، در مدرسه یکشنبه ها کمک کنید. شستن معبد پس از مراسم ، کمک به سالن ناهار خورى، يارى دهنده روح است.

 
توصيه عملى

شخص باید خود را مجبور کند و برخلاف میل خود تواضع غیرتمندانه ای انجام دهد. این در برابر غرور ما ، كه در اعماق قلب لانه كرده لازم است. غرور دوست ندارد سر خم کند.

(جان کرونستات صالح)

یادم می آید پدر تیخون وقتی پیر شد و دیگر نتوانست روى پاهای خود بايستد، طناب ضخیمی را به سقف بست و از جا بلند مى شد و آن را مى گرفت تا به زمين خم شود و تعظيم كند. بنابراین ، او تقریباً تا آخرین روزهای زندگی خود با خم شدن به زمین با تقوا و خدا ترسى به پرستش خدا ادامه داد.

(پير پايسى مكرم ، "درباره دعا")

 

 

درس روز

خریدن زندگی

یک تاجر ثروت میلیونها دلاری اندوخته بود. او تصمیم گرفت که سرانجام یک سال از کارش مرخصی بگیرد و در تجملاتى که توانایی خریدش را دارد زندگی کند. اما قبل از اینکه او وقت يابد تا این تصمیم را عملى سازد، فرشته مرگ نزد او فرود آمد.

او به عنوان یک تاجر حرفه ای تصمیم گرفت به هر طریقی او را ترغیب کند که حداقل کمی زمان از او بخرد.

- سه روز به من فرصت زندگی بده و می توانی یک سوم ثروت مرا بگیری.

فرشته مرگ امتناع ورزید.

- خوب ، پس دو ... نه ... سه میلیون! فقط یک روز به من فرصت بده تا بتوانم از زیبایی های زمین لذت ببرم و به دیدار خانواده ام بروم که مدت زیادی است به دلیل اشتغال آنها را ندیده ام.

اما فرشته مرگ تزلزل ناپذیر بود.

سپس مرد براى حداقل چند دقیقه التماس کرد تا یادداشت خداحافظی برای پسرش بنویسد. این درخواست او برآورده شد.

وی نوشت: "وقت خود را گرامی بدارید. با تمام میلیونها دلار خود ، حتی یک ساعت زندگی هم نتوانستم بخرم."