قدیس آرسنی،  اسقف تِوور

     

     

            

 

 

 

روز گراميداشت

٢ مارس ( ١٥ مارس/ ت قديم)

 

خلاصه اى از زندگى قديس آرسنى، اسقف توور

 

قديس آرسنی ، اسقف توور ، در توور متولد شد ، در سالهای جوانی در صومعه غارهای كيسو سر تراشيده شد. آرسنی حتی در میان راهبان صومعه قديم ، که از نظر تقوا متمایز بود، به خاطر زندگی مقدس خود - رعایت دقیق نذورات صومعه سرا ، آگاهی از منشور کلیسا ، تدبیر در کتاب مقدس و سخت کوشی - برجسته بود. در زمان متروپولیتن سیپریان کیف (1380-1382) ، وی به عنوان اسقف اعظم خدمت کرد ، در زمان غیبت متروپوليتن ، وی امور متروپوليتن کیف را اداره می کرد. در تاریخ 3 جولاى سال 1390 ، وی بهمراه متروپولیتن سیپریان وارد توور شد ، جایی که بنا به درخواست شاهزاده توور ، میخائیل الکساندروویچ ، شورای شيوخ روس و یونان برای محاکمه اسقف اوتیمیوس از توور برگزار شد. شاهزاده و اسقف سالها در یک دعوا بودند ، بسیاری از توورى ها اتهامات شدیدی علیه اسقف وارد کرده بودند. پس از تلاش های ناموفق برای برقراری صلح کلیسایی در توور ، متروپولیتن سپيريان "اوتیمیوس را از اسقفى کنار گذاشت" و او را به مسکو ، به صومعه چودوف فرستاد. قديس آرسنی به هیئت توور منصوب شد. اما او "از سلطه پذیرش در توور می ترسید ، زیرا دشمنی و سو استفاده زیادی وجود دارد ، و او گیج و وحشت زده بود." پس از بازگشت متروپولیتن سیپریان و شماس اعظم آرسنی به مسکو ، شاهزاده توور پسرهای خود را با دادخواست به متروپولیتن در مورد تقدیس آرسنی براى ناحيه توور فرستاد. آرسنی این بار نیز موافقت نکرد. به گفته این روزنامه نگار ، در سال 1390 "متروپوليتن به سختی از شماس اعظم آرسنى خواستار ماندن او در توور شد." تحت تهدید ممنوعیت شورا ، سرانجام متروپوليتن و شاهزاده رضایت او را برای تقدیس ، که در 15 آگوست سال 1390 اتفاق افتاد ، دریافت کردند. از جمله اسقف هایی که در مراسم تشریفات وی شرکت داشتند ، قديس استفان ، اسقف پرم بود (کمون 26 آوریل) .

 

اسقف آرسنی پس از ورود به منبر ، به عنوان یک کتاب دعا و صلح بزرگ ، توانست به بسیاری از اختلافات در قلمرو توور پایان دهد. در قلمرو اسقفى او ، از سال 1390 تا 1409 ، کلیساهای جامع ساخته شده و به افتخار فرشته مقرب مایکل در استاریتسا و میکولین تقدیس شدند ، کلیسای جامع تبديل هيئت تجدید شد و برج ناقوس کلیسای جامع برپا شد.  قدیس در رودخانه توماکا ، در نزدیکی توور ، صومعه ژلتیکوف را بنیان نهاد ، جایی که به شکل صومعه کیف-پچرسک ، کلیسایی به نام راهبان آنتونی و تئودوسیوس از غارها (1394) و سنگ کلیسای جامع غنودن (1406) ساخته شد.

 

آرزو می کند که راهبان صومعه جدید همیشه با بهره برداری از پدران پچرسك اصلاح شوند، قديس آرسنی در 1406 دستور داد تا لیستی از Katervo Piereskon Kievo-Pechersk تهیه کنند، که نشان دهنده قدیمی ترین نسخه این بنای ارزشمند نوشتاری روسی است که تا به زمان ما رسيده است ، به نام آرسنیوسکایا.

 

این قدیس در سال 1409 ، در تاریخ 2 مارس درگذشت و در صومعه  ژلتیکووی از وقوفات به مقدس ترین تئوتوکوس که او بنا کردى بود ، به خاک سپرده شد. در سال 1483 یادگارهای او فاسد نشده يافت شد و در کلیسای جامع صومعه قرار گرفت. در همان سال ، راهب اعظم تئودوسیوس زندگی او و كانن به قدیس را نوشت. در شورای سال 1547 ، تجلیل گسترده کلیسایى از قديس آرسنی برگزار شد.