فرشته مقرب جبرئیل - پیام آور خدا


 

 

 

روزهای بزرگداشت

 26  مارس 13 جولاى 8 نوامبر

 (تقويم قديم؛ 8 آوریل - 26 جولای - 21 نوامبر)

 

فرشته مقرب جبرئيل (گابریل) توسط خداوند انتخاب شد تا به مریم باكره بشارت را اعلام كند و همراه با او و همه مردم از تجسم پسر خدا بسیار خوشحال شود. بنابراین ، روز بعد پس از بشارت ، با تمجید از پاکترین باکره ، ما از خداوند سپاسگزاریم و پیام آور او، فرشته مقرب جبرئیل را که به راز نجات ما خدمت کرد، ارج می نهیم.

فرشته مقرب مقدس جبرئیل مامور قدرت مطلق الهی است. او در مورد تجسم آینده پسر خدا به بشریت عهد عتیق اعلام کرد؛ وی هنگام نوشتن کتاب پیدایش ، به موسی پیامبر الهام داد. به دانیال نبی سرنوشت آینده مردم یهود را اعلام کرد (دانیال 8: 16 ؛ دانیال 9: 21-24). با خبر تولد مریم باکره متبارک از آنای صالح بر او ظاهر شد. فرشته مقرب مقدس جبرئیل پیگیرانه با مریم مادر مقدس در معبد اورشلیم ماند و متعاقباً در طول زندگی زمینی او را محافظت کرد. او با از پیش خبر دادن تولد پیشروی خداوند - یحیی تعمید دهنده - نزد کاهن زکریا ظاهر شد. خداوند او را به نزد قدیس یوسف نامزد فرستاد: او در رویا به او ظاهر شد تا راز تجسم پسر خدا از مریم باکره را برای او فاش سازد ، به او در مورد برنامه های هیرودیس هشدار داد و به او دستور داد با کودک و مادر خدا به مصر بگریزد. بر طبق سنت کلیسا، هنگامی که خداوند ، قبل از درد و رنج خود ، در باغ جتسیمانی دعا می کرد به حدی که عرق خون ریخت،( لوقا 22: 43) فرشته مقرب جبرئیل از آسمان برای تقویت او فرستاده شد. زنان حامل مُر ، خبر خوش رستاخیز مسیح را از این فرشته مقرب شنیدند.

کلیسای ارتدوکس در این روز با یادآوری ظهورهای مکرر فرشته مقرب مقدس جبرئیل و ایفای کار مشتاقانه او در اراده الهی ، اعتراف به شفاعت او برای مسیحیان در برابر خداوند ، فرزندان خود را به دعا با ایمان و غیرت برای توسل به  اين فرشته بزرگ فرا می خواند.

 

برای خواندن کانن عید بشارت فرشته مقرب جبرئیل به مادر خدا اینجا را کلیک کنید