سخنان مادر گابریلا

از کتاب : "مادر گابریلا، زاهد عشق"

  منبع   :  www.oodegr.com

 

 

 

 

1. هر جا می تواند مکان قیام باشد، اگر فروتنی مسیح راه زندگی ما شود.

 

2. تا زمانیکه در حالت هشیاری هستی، می توانی بخوابی.

 

3. برخی افراد هستند که برای چند نفر بیدار می مانند و برخی از آنها برای همه بیدار می مانند.

 

4. روحانیت ارتدوکس دانشی است که از طریق رنج به دست میآید و نه از طریق یادگیری.

 

5. چیزهای زیادی آرزو نکنید، چه آنها در دسترس و چه خارج از دسترس باشند. در عوض، مراقب باشید همان مقدار کمی که دارید را تقدیس کنید.

 

6. یاد بگیرید چطور خدا را دوست داشته باشید: این تنها و تنها آموزش است.

 

7. هیچ چیزی کم ارزش تر از پول نیست.

 

8. جهنم در این دنیا از جهنم در دنیای دیگر بهتر است.

 

9. آنچه که ما می گوییم نیست، بلکه آنچه که ما زندگی می کنیم. آنچه که ما انجام می دهیم نیست، بلکه آنچه که ما هستیم.

 

10. من راسون (عادت رهبانی) را می پوشم و صحبت نمی کنم مگر اینکه از من خواسته شود. راسون خود صحبت می کند.

 

11. اگر تمام دنیا را دوست داری، تمام دنیا زیباست.

 

12. یکی گفته است مسیحی کسی است که محبت خالصانه دارد و کار را مقدس می شمارد.

 

13. هدف ما باید این باشد که روح القدس را در قلب خود داشته باشیم، حتی زمانی که ما ... صدایی مزاحم در سر خود داریم.

 

14. ما بازتابی از آسمان می شویم ​​با گفتن: "اراده تو چنانکه در آسمان است بر زمین نیز انجام شود."

 

15. او که عاشق است از آن آگاه نیست، همانطور که او از تنفس خود آگاه نیست.

 

16. وقتی درها در آسمان باز می شوند، آنها روی زمین نیز باز می شوند.

 

17. هنگامی که ذهن با مسائل دنیوی آشفته نباشد و با خدا متحد بماند، حتی یه "روز خوش" گفتن ما، برکت است.

 

18. با گفتن "نه" و با رد کردن، ما به هدف خود صدمه می زنیم.

 

19. ما نباید در حضور شخص دیگری که "تصویر و شباهت" خداست، وجود داشته باشیم.

 

20. در مراحل اولیه زندگی ما به حضور کسی که دوست داریم نیاز داریم. همانطور که ما پیش می رویم، خداوند، ما را با عشق و شادی خود پر می کند آنقدر که ما دیگر نیازی به کسی نداریم. روح این کار را در ابتدا انجام می دهد، زیرا او هنوز نمی داند چه کسی را دوست دارد و فکر می کند این یا آن شخص است.

 

21. بیشتر اوقات آنچه که خدا از ما انتظار دارد، قصد ماست نه خود عمل. آمادگی ما برای پیروی از فرمان او، برای او کافیست.

 

22. عیسی مسیح معنایی طلایی به ما داد: هم تنها هم با دیگران.

 

23. هنگامی که خدا ما را خلق کرد، او به ما حیات داد و از روح خود در ما دمید. این روح عشق است. هنگامی که عشق ما را ترک می کند، ما تبدیل به جسدی مرده می شویم. ما دیگر زنده نیستیم.

 

24. یک مسیحی باید در همه چیز و همه کس به اسرار هستی احترام بگذارد.

 

25. برای رسیدن به حالت عدم وجود، محبت کن و محبت کن و محبت کن تا زمانی که تو خود را به طور کامل با یکی دیگر، هر کسی که ممکن است در آن زمان باشد، بشناسی. سپس، در پایان روز تو می توانی از خود بپرسی: آیا چیزی هست که من بخواهم؟ نه. آیا چیزی وجود دارد که من آرزو کنم؟ نه. آیا چیزی هست که من فاقد آن باشم؟ نه ... پس، همین است!

 

26. فردی که به لحاظ روحانی پیشرفت کرده است کسی است که به حالت "عدم وجود" رسیده است و عمیقا درک کرده است هر چیزی که برای او اتفاق می افتد یا به این دلیل است که ارادۀ خداست یا اینکه خدا اجازه می دهد.

 

27. پیشرفت درونی واقعی تنها زمانی شروع می شود که شخص خواندن هر چیزی جز انجیل را متوقف می کند. تنها این زمان است که با خدا از طریق دعای عیسی متحد می شود، او می تواند اراده خدا را بشنود.

 

28. هرگز چیزی جز اراده خدا درخواست نکن و با عشق هر گونه آزمایشی که ممکن است به سر راه تو بیاید بپذیر.

 

29. هرگز کسی را با شیوه اشتباهی که در آن با شما رفتار می کند نشناس، بلکه مسیح را در قلب او مشاهده کن.

 

30. هرگز نپرسید: "چرا این اتفاق برای من افتاد؟" هنگامی که می بینید کسی از جزام یا سرطان یا نابینایی رنج می برد، هرگز نگویید: "چرا این اتفاق برای او افتاده است". در عوض، به خدا دعا کنید تا به شما دیدگاه دیگری عطا کند ... سپس، مانند فرشتگان، شما قادر به دیدن چیزها بطوری که واقعا هستند، خواهید بود: همه چیز در طرح خداوند است. همه چيز.

 

31. یک فرد عاقل گفت: اگر تو فقط برای خودت زندگی می کنی، بهتر می بود که تو بدنیا نمی آمدی.

 

32. آسیب پذیر ترین نقطه یک شخص در صحبت کردن و بحث کردن او یافت می شود.

 

33. متواضع بودن این است که آرزو کنید هرگز وجدان گناهکار نداشته باشید.

 

34. هنگامی که اندیشه قضاوت در مورد شخص دیگری از ذهن شما عبور می کند، دعا کنید که خدا آنها را به یکباره از شما بردارد، تا شما این شخص را به اندازه ای که او دوستش دارد، دوست داشته باشید. سپس خداوند به شما کمک خواهد کرد تا عیب های خود را ببینید. اگر مسیح قابل مشاهده بود، آیا می توانستید چنین اندیشه هایی داشته باشید؟

 

35. اگر کسی را دوست ندارید، فکر کنید که مسیح را در آن شخص می بینید. سپس جرأت نمی کنید حتی یک کلمه انتقاد کنید.

 

36. ما باید مردم را دوست داشته باشیم و آنها را در قلبمان بپذیریم؛ همانطور که خدا آنها را به ما نشان می دهد. به همان نحوی که توسط خود خداوند و سنت ارتدوکس مقرر شده است.

 

37. هیچ کس نباید بنده شخص دیگری شود. ما فقط بندگان خدا هستیم، پولس رسول می گوید: "زیرا که به قیمتی خریده شدید" (اول قرنتیان 6: 20). بنابراین، نباید نوکرمابی در روابط انسانی وجود داشته باشد.

 

38. چیزی که ما می گوییم در ابدیت باقی می ماند.

 

39. تنها زمانی که شما در عشق کامل هستید، می توانید به حالت بی خودی (عدم نفس) دست یابید (Apatheia).

 

40. تنها کسانی که بدون عشق واقعی عمل می کنند، با مشقت روبرو می شوند.

 

41. در واقع قضاوت کردن به طور طبیعی به انسان می آید. انتقاد و تحقیر کردن سرچشمه کینه توزی است. بصیرت، هدیه خداست و ما باید برای آن دعا کنیم. برای حفاظت و پیشرفت ما ضروری است.

 

42. ​​زندگی کلیسایی فراتر از نظم اخلاقی و وظیفه دینی است. این تعالی اخلاق به روحانیت است.

 

43. یک فرد مُردد در زندگی مشارکت نمی کند.

 

44. هنگامی که باید به ما کمک شود، خدا کسی را برای ما می فرستد. همه ما همسفر هستیم.

 

45. صدای خدا سکوت است.

 

46. هر کس که در گذشته زندگی می کند مانند یک فرد مرده است. هر کس در تخیل خود در آینده زندگی میکند، ساده لوح است، زیرا آینده متعلق به خداوند است. شادی مسیح تنها در حال حاضر، در حضور ابدی خدا یافت می شود.

 

47. هدف ما این است که خدا را عبادت کنیم و همنوع خود را دوست داشته باشیم.

 

48. ما تنها با زندگی مطابق فرامین خداوند، خوشبختی و صلح را می یابیم.

 

49. ضروری ترین عمل نوع دوستی، خوب سخن گفتن درباره همنوع مان است.

 

50. حتی اگر من سعی کنم، نمی توانم نگران شوم. وقتی که ما نگران می شویم، مانند این است که ما به خدا می گوئیم: "من موافق نیستم. تو کارها را درست انجام نمی دهی". بعلاوه، این ناسپاسی محض است.

 

51. صحبت کردن در حضور زیبایی، زائد است. این هماهنگی آن را مختل می کند.

 

52. از طریق فراخوانی نام مسیح، ما نفس خود را خم می کنیم.

 

53. این چراغ روغنی روح ماست که همیشه باید روشن باشد و برای همیشه بسوزد.

 

54. شادی را که ما به دیگران می دهیم، اول خود ما آنرا احساس می کنیم.

 

55. دعایی از لب از دعا نکردن بهتر است.

 

56. بگذارید خداوند بین شما و هدف تان حائل شود، به جای این که بگذارید هدف تان بین شما و خدا فاصله اندازد.

 

57. عذاب مردن، تقلای روح است برای آزاد ساختن خودش و شتافتن به سوی خداوند.

 

58. مطابقت ها تنها راهی است که تنهایی و مشارکت را ترکیب می کند.

 

59. معجزه، جریان عادی وقایع مطابق با اراده خداوند است. آنچه که ما معجزه می نامیم، برای خدا فقط چیزی طبیعی است.

 

60. اگر ما با مشکلی مواجه می شویم، نباید کسی را سرزنش کنیم. چون فقط خود ما مقصر هستیم. اگر در دعایمان این را درخواست کنیم، دلیل آن را خواهیم یافت: شاید ما به اندازه کافی محبت نداشته ایم، یا شاید فرمان دیگری را نادیده گرفته ایم، یا اینکه وضعیتی را بد اداره کرده ایم، یا ما سریعتر از آنچه که باید حرکت کرده ایم، یا به شخص اشتباهی تکیه کرده ایم.

 

61. هنگامی که چیزی را از دست می دهیم، بیایید بگوییم: "خداوندا، به همین منوال، مرا نیز از هر اندیشه شری که ممکن است برای همسایه ام داشته باشم، رها ساز".

 

62. اضطراب برای کسانی است که ایمان ندارند.

 

63. عشق تنها بر روی صلیب است.

 

64. هنگامی که "من" بالاتر از "تو" می ایستد، روابط انسانی دشوار می شود.

 

65. خداوند به همان اندازه که شما را دوست دارد، دشمنان شما را دوست دارد.

 

66. آیا می خواهید دعا کنید؟ خود را آماده کنید تا خداوند را محرمانه ملاقات کنید.

 

67. با اجازه خداوند، بعضی از افراد برای آزمایش و پیشرفت ما، تبدیل به ابزار قدرت تاریکی می شوند.

 

68. شما نباید ناراحت شوید، زیرا یک قلب مضطرب تمام کمک ها را دور می کند.

 

69. اگر کسی بتواند در دنیا زندگی کند و با آن مخلوط نشود - همانطور که نفت و آب در لامپ نفتی مخلوط نمی شوند، سپس او می تواند در خدا زندگی کند. او در این دنیا است، اما از این دنیا نیست.

 

70. ما همه مَجرا هستیم، گاهی اوقات از نور و گاهی اوقات از تاریکی.

 

71. هنگامی که یک مشکل حاد وجود دارد، دهان خود را در ساعت بحرانی بسته نگه دارید. هیچ چیز نگویید، زیرا ممکن است هزار بار از آن پشیمان شوید. در عوض، آن را به فرشتگان بگویید تا بتوانند آن را جلوی پاهای خداوند قرار دهند، و به خداوند دعا کنید تا یک فرشته صلح بفرستد و روحتان را آرام کند.

 

72. گاهی اوقات مردم از شما مشاوره یا دستورالعمل برای خود درخواست می کنند تا اگر پس از آن چیزها اشتباه پیش رفتند شما را "سرزنش" کنند. هر چند شاید هرچیزی که بگویید را نادیده بگیرند و در این صورت همه چیز زحمتی بیهوده است.

 

73. وقتی "من" شکسته شود، "تو" می شود و "تو" نیز شکسته می شود تا هر دو بتوانند "او" شوند، پس همه ما "برای او" می شویم.

 

74. هر زمان که احساس ترس در قلب خود دارید، چشمان خود را ببندید و دعای عیسی را بگویید: "خداوند عیسی مسیح، پسر خدا بر من رحم فرما..."

 

75. تنها زمانی که ما آرام هستیم، ما به فرشتگان فرصت انجام کاری را می دهیم.

 

76. آنچه را که شما باید انجام دهید، انجام بدهید، و خدا آنچه را که باید انجام دهد، انجام خواهد داد.

 

77. هنگامی که شما شوق زیادی در قلب خود احساس می کنید، اشتیاق عمیقی برای چیزی دارید، پس از گذشت زمان تعیین شده توسط خدا آن به درستی می آید.

 

78. ما خودمان نمیتوانیم از نقایص مان خلاص شویم. او آنها را یکی یکی از ما بر می دارد.

 

79. ما باید هر روز از خدا بخواهیم که اراده ما را از بین ببرد و ارادۀ خود را بسازد، تا ما بتوانیم به آنچه که او می خواهد ما باشیم، تبدیل شویم.

 

80. ما نباید "تسلیم" ارادۀ او شویم. این آن چیزی است که سربازان انجام می دهند. ما که فرزندان او هستیم، باید اراده ی خود را با تمام وجودمان - در هر وضعیت اسفناکی که ممکن است باشیم - به او تقدیم کنیم و به او بگوئیم: "خداوندا، تمام عیب ها و نواقص من را برطرف کن و آنها را درست کن".

 

81. فیض خدا هنگامی می آید که ما دست خود را بالا می بریم. این ایمان است که فیض خدا را به سوی ما جلب می کند. خدا فیضش را "فرو می ریزد"، اما دستانی که به دریافت آن نائل شوند کجا هستند؟ در عوض، ما کلاه می پوشیم و چتر حمل می کنیم ...

 

82. اگر یک بیگانه از یونان و ایمان ارتدوکس بد بگوید، او را با سخنش نشناسید. در عین حال، هرگز به او در مورد چنین رویدادهای مهمی مانند کشف آثار مقدس و سایر موارد معجزه آسایی که در اینجا اتفاق می افتد، صحبت نکنید.

 

83. شما نباید در مورد افرادی که حضور ندارند، صحبت کنید.

 

84. ما در بطالت زندگی می کنیم و بر این باوریم که این زندگی است. چقدر ما رقت بار هستیم.

 

85. ای خداوند! ما را ببخش اگر گاهی اوقات در غرور گام بر می داریم، مانند جوجه خروس هایی که فکر می کنند بزرگ هستند.

 

86. انسانها موجودات بیچاره ای هستند! ما فناپذیری را به عنوان جاودانگی و جاودانگی را به عنوان عدم وجود در نظر می گیریم.

 

87. پیاز بیچاره! او نیز آنچه که می تواند باشد را ارائه می دهد.

 

88. "رمز و راز"، "آئین" فردا چه زیبا است!

 

89. شخص تنها یک بار درس خود را فرا می گیرد. اگر او بار اول یاد نگیرد، به این معنی است که در ناخودآگاه او چیزی اشتباه وجود دارد که مانع از انجام این کار می شود.

 

90. خداوند گفت: هر کس که چیزی را می خواهد، با ایمان، آن را دریافت خواهد کرد - تا زمانی که درخواست او مطابق با فرامین خدا است، یعنی با عشق است.

 

91. ما حق نداریم که نور خداوند را منعکس نکنیم. هیچ چیز نباید در سایه، زیر سرپوش، بماند.

 

92. همه چیز دو لبه دارد، مانند یک چاقوی دو لبه. آنچه امروز ایجاد می کند، فردا از بین می رود "بگذار او که می تواند بفهمد، بفهمد"

 

93. برای اینکه معجزه ای رخ دهد، تنها عشق کافی است. نه دعا و نه تسبیح دعا، چنین قدرت ندارند.

 

94. تجربه به من آموخته است که هیچکس نمی تواند به کسی کمک کند، مهم نیست که آرزو و عشق او چه قدر قوی باشد. کمک تنها در زمان خدا، از یکی می آید.

 

95. به من وای کنید اگر محبت نورزم.

 

96. بخاطر فرشتگان، در کلیسا ما باید همیشه یک جا بنشینیم.

 

97. بخاطر فرشتگان، بعد از لیتورجی ما تا می توانیم باید در کلیسا بنشینیم.

 

98. کسی که نمی خواهد دیگران را ببیند، انسان نیست.

 

99. تنها شادی حقیقی، رها شدن از نگرانی است.

 

100. سه چیز ضروری است. اول محبت، دوم محبت، سوم محبت.

  

 

ترجمه از: خادم خدا