Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

NOEL’DE KRALİYET SAATLERİ

BİRİNCİ SAAT - ÜÇÜNCÜ SAAT - ALTINCI SAAT - DOKUZUNCU SAAT

NOEL’DE KRALIYET SAATLERI

ALTINCI SAAT

 

Kralımız olan Tanré’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanré’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanré’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim

Mezmur Okumaları

(Mezmur 71/72) Ey Tanrı, adaletini krala, Doğruluğunu kral oğluna armağan et. Senin halkını doğrulukla, Mazlum kullarını adilce yargılasın! Dağlar, tepeler, Halka adilce gönenç getirsin!  Mazlumlara hakkını versin, Yoksulların çocuklarını kurtarsın, Zalimleriyse ezsin! Güneş ve ay durdukça, Kral kuşaklar boyunca yaşasın; Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! Egemenlik sürsün denizden denize, Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek! Çöl kabileleri diz çöksün önünde, Düşmanları toz yalasın. Tarşiş'in ve adaların kralları Ona haraç getirsin, Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! Bütün krallar önünde yere  kapansın, Bütün uluslar ona kulluk etsin! Çünkü yardım isteyen yoksulu, Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. Yoksula, düşküne acır, Düşkünlerin canını kurtarır. Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. Yaşasın kral! Ona Saba altını versinler; Durmadan dua etsinler onun için, Gün boyu onu övsünler! Ülkede bol buğday  olsun, Dağ başlarında dalgalansın! Başakları Lübnan gibi verimli olsun, Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın! Kralın adı sonsuza dek yaşasın, Güneş durdukça adı var olsun, Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, Bütün uluslar 'Ne mutlu ona' desin! RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun, Harikalar yaratan yalnız O'dur. Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun! Amin! Amin!

(Mezmur 131/132) Ya RAB, Davut'un hatırı için, çektiği bütün zorlukları, sana nasıl ant içtiğini, Yakup'un güçlü Tanrısı'na adak adadığını anımsa: "Evime gitmeyeceğim, yatağıma uzanmayacağım, Gözlerime uyku girmeyecek, göz kapaklarım kapanmayacak, RAB'be bir yer, Yakup'un güçlü Tanrısı'na bir konut buluncaya dek." Antlaşma Sandığı'nın Efrata'da olduğunu duyduk, onu Yaar kırlarında bulduk. "RAB'bin konutuna gidelim, ayağının taburesi önünde tapınalım" dedik. Çık, ya RAB, yaşayacağın yere, gücünü simgeleyen sandıkla birlikte. Kâhinlerin doğruluğu kuşansın, sadık kulların sevinç çığlıkları atsın. Kulun Davut'un hatırı için, meshettiğin krala yüz çevirme. RAB Davut'a kesin ant içti, andından dönmez: "Senin soyundan birini tahtına oturtacağım. Eğer oğulların antlaşmama, vereceğim öğütlere uyarlarsa, onların oğulları da sonsuza dek senin tahtına oturacak." Çünkü RAB Siyon'u seçti, onu konut edinmek istedi. "Sonsuza dek yaşayacağım yer budur" dedi, burada oturacağım, çünkü bunu kendim istedim,  Çok bereketli kılacağım erzağını, yiyecekle doyuracağım yoksullarını. Kurtuluşla donatacağım kâhinlerini; Hep sevinç ezgileri söyleyecek sadık kulları. Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, meshettiğim kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç  parıldayacak."

(Mezmur 90/91) Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan, Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır. "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için, "Tanrım'dır, O'na güvenirim." Çünkü O seni avcı tuzağından, Ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır, Onların altına sığınırsın. O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, Ne gündüz uçan oktan, Ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan, Ne öğleyin yok eden kırgından. Yanında bin kişi, Sağında on bin kişi kırılsa bile, Sana dokunmaz. Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek, Kötülerin cezasını göreceksin. Sen RAB'bi kendine sığınak, Yüceler Yücesi'ni konut edindiğin için, Başına kötülük gelmeyecek, Çadırına felaket  yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, Ayağın bir taşa çarpmasın diye. Aslanın, kobranın üzerine basıp geçeceksin, Genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin. "Beni sevdiği için Onu kurtaracağım" diyor RAB, "Beni iyi tanıdığı için Ona kale olacağım. Bana seslenince ona yanıt vereceğim, Sıkıntıda onun yanında olacağım, Kurtarıp yücelteceğim onu. Onu uzun ömürle doyuracak, Ona kurtarışımı göstereceğim."

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Alliluya (3 kere), Rab, merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Troparion

Bir zamanlar Meryem, ihtiyar Yusuf ile kayıt olmak için Beytlehem’e gitti; çünkü Davut’un soyundandılar ve Meryem rahminde ekilmeden yetişen meyveyi taşıdı. Doğum zamanı yakındı ve handa yer yoktu; ancak Mağara, Kraliçe için güzel bir yer sağladı. Mesih doğdu, eskiden günah yüzünden düşen suretini yeniden ayağa kaldırabilsin diye.

Ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin

Theotokion

Birçok günahımızdan dolayı cesaretimiz olmadığı için, senden doğmuş olana yalvar, ey Tanrı’nın Bakire Annesi; çünkü Efendinin iyiliğine bir Annenin yakarışının etkisi büyüktür. Günahkârların yakarışlarını küçümseme, ey tümden kutsal, çünkü O merhametlidir ve kurtarabilendir, bizim için acı çekmeyi bile kabullenmiş olan O.

Idiomel

1. Ton

Gelin, inananlar, kalkalım ve yukarıdan gelip bizim için Beytlehem’de açıklanan Tanrısal alçalışı görelim.  Ve zihinlerimizi arındırmış olarak, yaşamlarımızla mür yerine erdemler sunalım; “Âdem’i atasal lanetten kurtarmak için iyiliğinin insanlar arasında görünmesini sağlayan en yücelerdeki Üçlü Tanrı’ya yücelik olsun, çünkü insanlığı sever” diye haykıran ruhun hazinesiyle kutsal Doğum’un gelişine iman içinde hazırlanırken. (2 kere, ayet olmadan)

Ayet: Tanrı Teman’dan gelecek ve Kutsal Olan da ormanın gölgelediği bir dağdan.

4. Ton

Dinle ey gökyüzü ve kulak ver ey yeryüzü. Temeller sarsılsın, yeryüzünün altındaki bölgeleri bir titreme alsın; çünkü Tanrı ve Yaratıcı insan teni giyindi ve yaratılışı güçlü eliyle yaratmış Olan, Kendi şekillendirdiği bir yaratılmışın rahminde görünür oluyor. Ah Tanrı’nın bilgisinin ve bilgeliğinin ve zenginliğinin derinliği! O’nun yargıları ne anlaşılmaz ve O’nun yolları ne gizlidir!

Ayet: Rab, bildirini duydum ve korktum.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

Ton 5

Gelin, halklar, Mesih’i taşıyanlar, her aklın şaşırmasına ve tutulmasına neden olan bir mucizeyi görelim ve dindarlıkla tapınırken imanla ona övgüler söyleyelim. Bugün bir Bakire, karnında çocukla Rabbe beden vermek için Beytlehem’e geliyor. Bunu gören nişanlısı Yusuf şöyle haykırıyor: ‘Sendeki bu tuhaf gizem de ne, ey Bakire? Nasıl çocuk doğuracaksın, boyunduruk bilmeyen buzağı?’

ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

(yukardaki idiomel ikinci kez okunur)

Peygamberliğe ait Prokeimenon Ton 8

Sabah yıldızından önce rahimden çıkartıp doğurdum Seni.

Ayet: Rab, Rabbime dedi: Sağımda otur, Ben düşmanlarını ayakların altına tabure yapana kadar.

Peygamber Yeşeya (7:10-16 & 8:1-4, 8-10)

RAB Ahaz'a yine seslendi: "Tanrın RAB'den bir işaret iste; ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun." Ama Ahaz, "Hayır, istemem, RAB'bi sınamam" dedi. Bunun üzerine Yeşaya, "Dinleyin, ey Davut'un torunları!" dedi, "İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrım'ın sabrını mı taşırıyorsunuz? Bundan ötürü Rab'bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, erden kız gebe kalıp bir erkek çocuk doğuracak ve adını İmmanuel koyacak.  Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek. Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak. RAB bana şöyle dedi: "Büyük bir levha alıp okunaklı harflerle üzerine, 'Maher-Şalal-Haş-Baz' yaz. Kâhin Uriya ile Yeverekya oğlu Zekarya'yı kendime güvenilir tanık seçiyorum."  Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. RAB bana, "Adını 'Maher-Şalal-Haş-Baz' koy" dedi, "Çocuk daha 'Anne, baba' demesini öğrenmeden, Şam'ın serveti ve Samiriye'nin ganimeti Asur Kralı'na götürülecek." İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir.


Pavlus’un İbranilere Mektubu
(1:10-14 & 2:1-3)

«Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Onları bir kaftan gibi düreceksin ve bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın, yılların tükenmeyecektir.» Tanrı  meleklerin herhangi birine, «Ben düşmanlarını senin ayaklarının altına serinceye dek,
sağımda otur» demiş midir? 14Bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?
Bu nedenle işittiklerimize daha çok bağlanmalıyız. Öyle ki, bunlardan uzağa sürüklenmeyelim. Çünkü melekler aracılığıyla bildirilmiş olan söz geçerli olduysa, her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı.


Matta’ya göre İncil
(2:1-12)

İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: «Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O'nun yıldızını gördük ve O'na tapınmaya geldik.» Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. «Yahudiye'nin Beytlehem kasabasında» dediler. «Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: `Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin!
Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder senden çıkacaktır.'» Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. «Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O'na tapınayım» diyerek onları Beytlehem'e gönderdi.  Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda[ görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak O'na tapındılar. Hazinelerini açıp O'na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular. Sonra Hirodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan döndüler.

 

Senin merhametin, ey Rab, hızlı bir şekilde yardımımıza gelsin; çünkü son derece yoksuluz. Bize yardım et, ey Kurtarıcımız Tanrı, adının yüceliği için. Ey Rab, kurtar bizi ve merhamet et günahlarımıza, adın uğruna.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babaméz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Kontakion

Bugün Bakire, sonsuz Söz’e betimlenemez bir şekilde vücut vermek için Mağaraya geliyor. Bunu duyup dans et, ey üzerinde insanların oturduğu Dünya! Tüm çağlardan önceki Tanrı’yı, gözle görülür olmak isteyeni, Küçük Çocuğu, Meleklerle ve Çobanlarla birlikte yücelt.

Rab, merhamet eyle. (40 kez)

Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.

Rab, merhamet eyle (3 kere).

Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.

Güçlerin Tanrısı ve Rabbi ve tüm yaratılışın Mimarı, Sen ki kavranamaz merhametinin şefkatiyle insan soyunun kurtuluşu için tek-doğan Oğlun Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsus Mesih’i yeryüzüne gönderdin ve O’nun değerli çarmıhı aracılığıyla günahlarımızın kaydını yırtıp attın ve O’nun ile karanlığın yönetimlerine ve güçlerine galip geldin. Ey insanlığı seven Efendi, şükran ve dilek dualarımızı da kabul et. Bizi yok edici ve karanlık suçtan ve bize zarar vermek isteyen görünür ve görünmez tüm düşmanlarımızdan koru. Bedenlerimizi Senden duyduğumuz korkuyla çivile. Ve kalplerimizin kötü düşüncelere veya sözlere eğilimli olmasına izin verme. Ancak ruhlarımızı Sana duyduğumuz özlemle yarala, öyle ki her zaman Sana bakıp ve Senden gelen ışıkla yol gösterilmiş olarak, sonsuz ve yaklaşılmaz Işık olan Seni görerek Sana şükürler sunabilelim: Başlangıcı olmayan Baba’ya, tek-doğan Oğlun ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhun ile birlikte; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

 

 

 

 25-12-2012 tarihinde yazéldé.

 25-12-2012 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN