Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

PAZARIN SESİ

 

19/1 PAZAR OKUMALARI
 

 

 

Koloseliler

3. Bölüm

4Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman, siz de O'nunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz.
5Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini - cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü - öldürün. 6Bunlardan dolayı Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. 7Geçmişte böyle insanların arasında yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. 8Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın. 9-10Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız, eksiksiz bilgiye erişmek üzere Yaratıcısının benzeyişinde tazelenen yeni yaradılışı giyindiniz. 11Bu yenilikte[d] Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar[e], İskit[f], köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.

Luka

17. Bölüm

12-13Köyün birine girerken O'nu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, «İsa, Efendimiz, halimize acı!» diye seslendiler.
14İsa onları görünce, «Gidin, kâhinlere görünün» dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. 15-16Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp O'na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi.
17İsa, «İyileşenler on kişi değil miydi?» diye sordu. «Diğer dokuzu nerede? 18Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?» 19Sonra adama, «Ayağa kalk, git» dedi. «İmanın seni kurtardı.»

 

 

5-1-2014 tarihinde yazéldé.

5-1-2014  tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN