Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

PAZARIN SESİ

 

MAYÉS AYI TAKVIMI
 

 

 

04 – 05 – 2014       MESİH DİRİLDİ!
Mür Taşıyan Kadınlar Pazarı

                                  C:\Users\User\Desktop\Ulash\İkonalar\Myrrhbearing_Women.jpg                         

Mür taşıyan kadınlar, Paskalya’dan sonraki ikinci pazarda hatırlanırlar. Kadınlar mezara, Mesih İsa’nın ölmüş bedenine son bir kez Mür yağı (çeşitli bitki yağlarının karışımıyla elde edilen değerli ve hoş kokulu bir yağ) sürmek için gelirler ve onlar büyük Müjdeyi, Diriliş Müjdesini Elçilere ilk bildiren olurlar.

Kutsal Yazılar’da Mür taşıyan toplam 8 kadın bulunmaktadır. Bu 8 kadının hepsi o sabah mezara gitmemiştir, Mür taşıyan kadınlardan dört Kutsal İncil’de farklı yer ve zamanlarda bahsedilir. RAB Mesih İsa halka öğretirken, Kutsal Çarmıh’ın önünde, ölmüş bedenin başında, mezarda ve Diriliş sabahında. Bu kadınların isimleri; Bakire Meryem Ana, Mecdelli Meryem, Elçi Yuhanna ve Elçi Yakup’un annesi Meryem, Kleopas’ın karısı Meryem, Lazar’ın kızkardeşleri Marta ve Meryem, Suzanna, Hirodes’in kahyası Kuza’nın karısı Yohanna. Onlar RAB’bin varlığıyla coşmuş, onu takip etmiş ve hizmet etme arzusuyla dolmuş, çarmıhdaki acılara bakarken büyük acılar yaşamış ve diriliş ile sonsuz mutluluğa kavuşmuş kişilerdir.

Mür taşıyan kadınlar pazarında ayrıca Aramatyalı Yusuf ve Doğru Nikodim’de anılır (Yuh.19:3842)

Azize Meryem ve Marta (Aziz Lazar’
Selanik Azizleri
Pamfilya Perge’den Aziz Teodor, annesi Filippa ve şehitler Dioscorus, Socrates ve Dionysius (2.yy.)
Aziz Maksimus, Konstantinapol Patriği (434)

Markos 16:9-20 (Sabah duası)

Elçilerin İşleri 6:1-7
Markos 15:43-16:8

 

 

 

11 – 05 – 2014          MESİH DİRİLDİ!
Kötürüm Adam Pazarı

                                                 

                                                       Yuhanna 5:1-18

Kutsal Yazılar’da “İsa Mesih 38 yıldır kötürüm olan bir adamın yanına yaklaşır ve “İyi olmak ister misin?” diye sorar ve sonra bir buyruk vererek adamın kalkıp yürümesini sağlar.” diye yazılıdır 

Kilise Babaları, bizim bugün Kutsal Yazılar’dan okuduğumuz Kötürüm adamdan bahsederlerken bu dünyadaki yaşayışımızda, günahlarımızdan dolayı hastalıklar ve felaketlerle karşılaştığımızı ve Mesih İsa’nın çarmıhdaki ölümü ve daha sonra ölümden dirilişi ile biz günahkarlarada aynı kötürüm adama gösterdiği lütfu gösterdiğini ve bizi iyileştirdiğini öğretirler. Açıklamaları şöyle devam eder:

“Fakat bu lütfa karşı yinede günah işlemeye devam edersek son halimiz ilk halimizden daha kötü olur. Mesih’siz kötürüm olan vücutlarımız, O’nun bizleri tövbeye yönelterek ve vaftiz ile birlikte “kalk ve yürü” demesiyle şifa bulur. Şifa bulan her imanlı, RAB’be şükrederek, O’nun buyruklarını takip etmelidir. İncil’de bahsedilen kötürüm adamın, insanlar önünde O’nun yüceliğine tanıklık etmesi gibi her imanlıda yaşayışında O’na layık olarak, O’nun  yüceliğinin tanıkları olmalıdır.”

70’lerden Elçi Yason, Elçi Sosipater ve emektaşları
Doğru Tabita (Elç.İşl. 9:36)
Şehitler
Dada, Maximus ve Quintilian (286)
Aziz Krill, Turov Metropoliti (1183)

Luka 24:1-12 (Sabah duası)
Elçilerin işleri 9:32-42
Yuhanna 5:1-15

 

  

18 – 05 – 2014          MESİH DİRİLDİ!
Samiriyeli Kadın Pazarı

                                                          

                                                             (Yuhanna 4:4-42)

Samiriyeli Kadın, Elçi Aziz Müjdeci Yuhanna İncil’inde bir su kuyusu başında Mesih İsa ile konuşan Azize Fotini’dir. İncil’de Azize’nin geçmiş yaşamına dair bir çok bilgi verilmektedir ve Mesih’le karşılaşmasından sonra Müjde’yi insanlara duyurmak için yüreğinde hissettiği coşkuyuda yine İncil ayetlerinde görebiliriz.

Kurtuluşumuzun rehberi olan Mesih’in Kilise’si, Samiriyeli Kadın Pazarı ile zayıf olan ruhlarımızı bir kez daha “yaşam suyuna” yönlendirir. Diri Su insana kendisini tanımayı ve gerçekte kim olduğunu anlayabilmeyi öğretir ve insan kendisini görünce RAB’be olan açlığını hisseder. Yaşam Suyu’ndan içme arzusuyla imanla dolar ve ruhunun özgürleştiğini anlar. Ve büyük bir coşkuyla, tıpkı Samiriye’li kadın Azize Fotini gibi coşkuyla Kurtarıcının geldiğini herkese duyurmak için insanların arasına koşar.

Aziz Yuhanna Hrisostomos Samiriyeli kadından basederken şöyle der: “RAB’bin ne zaman bize geleceği belli olmaz, o yüzden sürekli ayık ve uyanık olalım. Yaşadığımız hayatta RAB’be tövbe ile koşalım ki gelecek günlerde bize şefkatle eğilsin. O zaman hakkettiğimiz bağışlamaya, RAB’bimiz İsa Mesih’in lütfu ve insanlara olan sevgisi ile layık olalım. Övgü ve yücelik şimdi ve sonsuzluklar boyunca O’nundur. Amin.”

 

Büyük Şehit Selanikli Azize İrene (2.yy.)
Monza Manastırı başrahibi Aziz Adrian (1619)
Aziz Eulogiuz, Edessa (Urfa) Metropoliti (386)

 

Yuhanna 20:1-10 (Sabah duası)
Elçilerin İşleri 11:19-26, 29-30
Yuhanna 4:5-42

 

 

25 – 05 – 2014       MESİH DİRİLDİ!
Kör Adam Pazarı

                                                    

                                                   Yuhanna 9:1-41

Kör adam pazarında, bir anne olarak çocuklarını besleyen Mesih’in Kilisesi imanlılara şunu hatırlatır, kördünüz ama şimdi görüyorsunuz, Şiloah sularında yani vaftiz sularında temizlendiniz, madem görüyorusunuz, o halde gözlerinizi açan Kutsal RAB’be iyi meyveler verin. Bakıpta göremeyen, duyupta işitemeyen, çağımızın Ferisileri gibi olmayın, onlar ağızları ile RAB’bi överler ama yaşamları günah meyveleri ile doludur. Bizler tek gerçek Tanrı olan Kutsal Üçlü Birliğe secde edelim, sadece O’nu yüceltelim ve O’na yarış bir yaşam sunalım.

Bizim görme yeteneğini kazanmamız, kötülük ve ihanet yeteneğine sahip, günahla dolu, kendimizi görebilmemizdir. Bizim görme yeteneğini kazanmamız, dünyanın kötü olanın yalanları ile dolu olduğunu anlayabilmemizdir. Bizim görme yeteneğini kazanmamız, sadece ve sadece RAB Tanrı’nın lütfu ile kurtulabileceğimizin farkına varmamızdır. Fakat bütün bunları göremiyorsak, gözlerimiz açık olsa bile gerçekte körüz demektir. O halde gözlerimizi açması için RAB’den merhamet dileyelim.

Moskova ve bütün Rusya Patriği Kutsal iman şehidi Hermogenes’e (1612) övgü (1913)
Aziz Epiphanius, Kıbrıs Metropoliti (403)
Aziz Germanuz, Konstantinapol (İstanbul) Metropoliti (740)
Aziz Sabinus, Kıbrıs başrahibi (5.yy.)
Kıbrıslı Aziz Polybius, Mısır, Rinokyr Metropoliti (5.yy.)
Romalı Şehit Pancratius (304)

Yuhanna 20:11-18 (Sabah duası)
Elçilerin İşleri 16:16-34
Yuhanna 9:1-38
İbraniler 13:17-21 (Aziz Hermogenes)
Yuhanna 10:9-16 (Aziz Hermogenes)

 

5-5-2014 tarihinde yazéldé.

5-5-2014  tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN