Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

PAZARIN SESİ

 

ANSRADAN SONRA İKİNCİ PAZAR

 

 

İNCİL AÇIKLAMASI ;  ANSRADAN SONRA İKİNCİ PAZAR  

(Matta 4:18-23)Bugün okunan İncil bölümünün ifade ettiği gibi, İsa Galile Denizi sahilinde yürürken, Yuhanna oğulları Petrus ve Andreas’ı balık avlarken ve yakınlarında ad Yakup ve Yuhanna’yı babalarıyla birlikte ağlarını onarırken gördü ve onlara: “Ardımca gelin sizi insan avcıları yapayım.” dedi. Buradan anlaşıldığı üzere bu avcılar İsa Mesih’i daha önceden tanıyorlar ve hakkında işitiyorlardı. Geçimleri için yaptıkları bu işler esnasında onu düşünüyorlardı. Bu nedenle İsa, göründüğü şekliyle basit ve bilgisiz olan bu insanlara yaklaşıyor, onları kazanıp yardım ediyor ki ona tanıklık etsinler ve yapacağı işlerin tamamlayıcısı olsunlar. O anda İsa’nın söylemiş olduğu “İnsan avcıları” sözünü idrak edemediler. Buna rağmen onlara “Ardımca geliniz” dedi. Gecikmeden, işlerini ve yakınlarını terk edip ardından gittiler.

İlk havariler nasıl ki davet edilip Kutsal Ruh’un inayetle hazırlandılarsa onlarda, diğer elçileri ve Kilise reisleri ile hizmetlilerini davet ettiler. Bugün olduğu gibi dünyanın sonuna kadar da bu çağrı, bu dualarla ve Kutsal Ruh’un inayetini dileyişle devam etmektedir.
Aziz Pavlus’un Efesos Kilisesi hizmetlilerine yazdığı mektuptan da bu anlaşılmaktadır: Kendinize ve Kutsal Ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirildiği bütün sürüye göz kulak olunuz. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu Kiliseyi gütmek üzere atandınız (Res.İşl.20:28) Başka bir yerde de şöyle diyor: Böylece insanlar bizi Mesih’in hizmetkarları ve Tanrı’nın sırlarının kahyaları saysın (.korin.4:1)Dünyevi nimetleri denizinde insan avcıları olan Kilise yetkililerinin bu hizmetleri ve sorumlulukları çok büyüktür. Zira görevleri, sadece kendilerine emanet edilmiş olan sürüyü göksel meralara gütmektir. Böylece İsa’ya peygamberin deyişi ile “Ben ve Rabbin bana verdiği çocuklar” (İsaya 8:18) sözünü söyleyebilsinler.

Altın ağızlı Aziz Yuhanna da bundan dolayı, görevlerini ihmal etmeleri nedeniyle helak olan kâhinlerin, kurtuluşa nail olanlardan daha çok olduğunu addetmiştir. Bu nedenle ey kardeşler ruhani  çobanlarınızın nasihatlarına kulak veriniz. Hoşunuza gidecek şekilde rahat olmalarını sağlayınız. Zira durumunuz onların durumuna bağlıdır. Onların helak olması zararlı bir tehdittir. Onların kurtuluşu ise sizin de musibetlerden kurtuluşunuz demektir. Savaş alanında askerlerin komutanlarını koruduğu gibi keza, askerlerin yaralıları ateşten korumak için nakledip kurtarmak ve özle bir ödül almak için yaptıkları gibi sizler de kilise pederlerini öylece koruyunuz.” Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun” (Zekeriya 13:7) diyor Rab (Matta 26:31) Bu sözleri her şeyden kilise temsilcileriyle savaşan kafirlerin iyice anlaması lazım.
Evet doğru olmayan çobanlar var. Ama vay onların haline. Sürü helak oluyor. Buna rağmen, onların da bizler gibi bir insan olduklarını ve bize gökten indirilmediklerini düşünmemiz gerekir. Fakat nasıl olurlarsa olsunlar, önümüzde yürümekteler, güçleri zayıflıkta tamamlanıyor. Resul Pavlus’un deyişi ile: Evlatlar, babalarının günahları için cevap vermezler.
Her zaman onların Allah tarafından gönderildiklerini hatırlayalım. Onları kabul eden İsa Mesih’i kabul eder. Bu sözler Rab İsa Mesih’in sözleridir. İşitmek için kulağı olanlar işitsin, AMİN

 

22-6-2014 tarihinde yazéldé.

22-6-2014  tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN