ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΕΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ:

 1. η Αρχιερατική Προσευχή του Κυρίου
  κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 17
 2. "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος" η αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου
  κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 1
 3. οι Μακαρισμοί σπό την επί του όρους ομιλία
  κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 5, στ. 3-12
 4. η Παραβολή του Ασώτου
  κατά Λουκάν, κεφάλαιο 15, στ. 11-32
 5. η νυκτερινή συνομιλία του Κυρίου με τον Νικόδημο
  κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 3, στ. 1-21
 6. η Ωδή (θ') της Παρθένου Μαρίας
  κατά Λουκάν, κεφάλαιο 1, στ. 46-55
 7. ο ύμνος της Αγάπης
  Α προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13
 8. ο ύμνος της Πίστεως
  προς Εβραίους, κεφάλαιο 11
 9. η δέηση του Απ. Παύλου
  προς Εφεσίους, κεφάλαιο 3, στ. 14-21
 10. η ομιλία του Απ. Παύλου στην Αθήνα
  Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17, στ. 22-31