Ορθόδοξες Ομιλίες

Ορθόδοξες Ομιλίες

Σε μορφή ΜΡ4

 

Oμιλίες τού π. Ι. Ρωμανίδη

Στην ενότητα αυτή ευελπιστούμε να παρουσιάσουμε σταδιακά, τις ομιλίες που έχουν περιέλθει στην κατοχή μας, από τις παραδόσεις τού π. Ι. Ρωμανίδη στο Πανεπιστήμιο. Λόγω κακής εγγραφής παρασίτων και θορύβου, θα τις παρουσιάζουμε με φιλτραρισμένο τον βόμβο και τα παράσιτα, κάτι όμως που αν και κάνει την ακρόαση πιο ξεκούραστη, σε μερικά σημεία υποβαθμίζει την ευκρίνεια τού λόγου.

Οι ομιλίες αυτές θα παρουσιάζονται σταδιακά καθώς θα καθαρίζονται από τον βόμβο. Είναι συμπιεσμένες σε μορφή zip για ταχύτερο κατέβασμα.

 

 

Δημιουργία αρχείου: 12-11-2014.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-10-2020.

Πάνω