Νεοπαγανιστικές απάτες

Δεσμοί σχετικοί με τον Παγανισμό και την απολογητική


ΘEMATA

Στις παρακάτω διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε δεσμούς ιστοσελίδων που έχουν σχέση με τα θέματα τού Νεοπαγανισμού, και με τις επιθέσεις τους κατά τής Εκκλησίας.

Θέματα

http://www.apologitis.com

http://www.arhaioplixia.org

http://www.geocities.com/vasargyr

http://rwmania.greatnow.com

Το αρχείο αυτό, δημιουργήθηκε στις 3-6-2004.

Ενημερώθηκε στις 26-7-2006.

Επάνω