Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ερωτήσεις αναγνωστών για την ΟΟΔΕ

 

Γιατί είσαστε τόσο επιθετικοί προς τις άλλες θρησκείες;

 

Ο Χριστός ήλθε εδώ για να χαλάσει τα έργα του Δαβόλου: «εις τούτο εφανερώθη ο υιος του Θεού ίνα λύση τα έργα του διαβόλου» (Α΄ Ιωάννου 3/γ: 8). Ομοίως κι εμείς, το έργο του Χριστού συνεχίζουμε. Οφείλουμε να δείξουμε την αλήθεια στους συνανθρώπους μας, ώστε να μην πλανηθούν σε μια θρησκεία απωλείας, που εγκλωβίζει τους ανθρώπους στο μίσος, το ψέμα και την απώλεια, μακριά από την αγάπη του Θεού. Και αν εμείς κάνουμε το καθήκον μας, είναι ευθύνη του καθενός μετά, αν θα δεχθεί τον Χριστό ή το σκοτάδι των αιρέσεων. Σε όποιον γνωρίζει το καλό και δεν το κάνει, είναι αμαρτία. Και εμείς, δεν μπορούμε να μην προειδοποιήσουμε για όσα γνωρίζουμε.

Όμως περισσότερα επ' αυτού, έχουμε γράψει σε σχετικό άρθρο, πολλά εκ των οποίων ισχύουν για κάθε αίρεση απωλείας.

Δημιουργία αρχείου: 9-2-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 9-2-2005.

ΕΠΑΝΩ