Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Μελέτες για τον Ισραήλ και Ιστορία

 

Τι ήταν ο Πόλεμος των Έξι Ημερών;

 

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής 27-5-2007.

Ο Ισραήλ είναι ένα έθνος, η ιστορία του οποίου συμπλέκεται με  την εκπλήρωση πλήθους προφητειών της Αγίας Γραφής. Η ιστορία του λοιπόν, είναι χρήσιμο να γίνει γνωστή, ώστε να μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε αυτήν, την πορεία των γεγονότων εκείνων, που οδηγούν σε εκπλήρωση πολλών προφητειών. Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα που πήραμε από την εφημερίδα Καθημερινή, είναι πολύ χρήσιμο, για να γνωρίσουμε τα γεγονότα του πολύ σημαντικού "πολέμου των 6 ημερών", που βρίσκεται στο επίκεντρο τόσων διεθνών (και μελλοντικών) εξελίξεων.

Δημιουργία αρχείου: 28-5-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 28-5-2006.

ΕΠΑΝΩ