Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ιστορικά θέματα

Η εποχή τού Ιωσήφ στην Αίγυπτο

Ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου

Τα παρακάτω στοιχεία έχουν ληφθεί από πλήθος ιστορικών πηγών, καμία από τις οποίες δεν ήταν πλήρης, μια και υπάρχουν μισή ντουζίνα διαφορετικές χρονολογικές προσεγγίσεις με διαφορές δεκαετιών μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό, ο αναγνώστης θα παρατηρήσει κάποιες ελλείψεις σε ημερομηνίες, κάποιες μικρές χρονολογικές ασυμφωνίες, και κάποιες παράλληλες χρονολογήσεις για κάποιες περιόδους. Επίσης κάποια ονόματα μπορεί να τα βρει να γράφονται διαφορετικά. Καλό θα ήταν να ήταν τα στοιχεία πλήρη, όμως αν περιμέναμε κάτι τέτοιο, ίσως αυτή η εργασία δεν θα δημοσιευόταν ποτέ. Θέτουμε λοιπόν τα παρακάτω στη διάθεσή σας, πρόθυμοι για διορθώσεις και συμπληρώσεις που θα έλθουν στην προσοχή μας.

Ημερομηνίες που θα βρείτε υπογραμμισμένες, είναι είτε σίγουρες με ακρίβεια, είτε έχουν διασταυρωθεί ακόμα και μεταξύ αντιφατικών πηγών. Σε κάποια σημεία θεωρήθηκε καλό να αναφερθούν επιπλέον πληροφορίες, αν και ο σκοπός είναι να καταγραφεί ένα απλό χρονολόγιο.

Η έκθεση των γεγονότων, γίνεται με χρονολογική σειρά. Είναι χωρισμένο σε 4 μέρη:

1ο: Πίνακες Περιόδων

2ο: Πίνακες Δυναστειών

3ο: Πίνακες Φαραώ

4ο: Περιληπτική αναφορά των ιστορικών σταθμών της Αιγύπτου

 

 1.     Πίνακες Περιόδων

(Στους παρακάτω πίνακες, ο αναγνώστης θα παρατηρήσει μια διαφορά περίπου (συνήθως) 11 ετών από τη μία πηγή πληροφοριών στην άλλη. Πληρέστερος φαίνεται να είναι ο πίνακας Α).

 

1ος Πίνακας Περιόδων

Ο πίνακας στηρίχθηκε στην έρευνα Rolf Krauss, Aιγυπτιακό Μουσείο Βερολίνου, (Ελληνικό περιοδικό “Νάσιοναλ Τζεογράφικ” τεύχος 1), και σε διευθύνσεις του Ίντερνετ.

 

Αρχαική Περίοδος: 2.920 π.Χ.- 2.620 (ή 50) π.Χ.

Παλαιό Βασίλειο: 2.620 (ή 50) π.Χ. - 2.170 (ή 50)π.Χ.

1η Ενδιάμεση Περίοδος: 2.170 (ή 50) - 2.080 (ή 1.986) π.Χ. (7η - 11η Δυναστεία).

Μέσο Βασίλειο: 2.080 (ή 1.986) - 1.760 (ή 59) π.Χ.

2η Ενδιάμεση Περίοδος: 1.760 (ή 59) - 1.539 π.Χ.

Νέο Βασίλειο: 1.539 - 1.078 (ή 70) π.Χ.

3η Ενδιάμεση Περίοδος: 1.078 (ή 70) - 332 π.Χ.

Ελληνορωμαϊκή Εποχή: 332 - 30 π.Χ.

2ος Πίνακας Περιόδων.

[Για τον παρακάτω πίνακα χρησιμοποιήθηκαν σκόρπια στοιχεία διαφόρων ανεξαρτήτων πηγών, κυρίως από το περιοδικό “Περισκόπιο τής Επιστήμης” (Δες Βιβλιογραφία)].

 

Προδυναστική περίοδος: 4.500 - 3.000 π.Χ.

Πρωτοδυναστική περίοδος: 3.000 - 2686 π.Χ.

Παλαιό Βασίλειο: 2.686 - 2.181 π.Χ.

1η Ενδιάμεση περίοδος: 2.181 - 2.040 π.Χ.

Μέσο Βασίλειο: 1.991 - 1.786 π.Χ.

2η Ενδιάμεση περίοδος: 1.759 - 1.539 π.Χ.

Νέο Βασίλειο: 1.552 - 1.069 π.Χ.

3η Ενδιάμεση περίοδος: 1.069 - 664 π.Χ.

Τελευταία περίοδος: 664 - 332 π.Χ.

Ισλαμική περίοδος: 330 - 641 μ.Χ.

3ος Πίνακας Περιόδων ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ.

O παρακάτω πίνακας έγινε με βάση τη σύγκριση όλων τών ανωτέρω (και άλλων) πινάκων, και από όλες τις διαθέσιμες πηγές.

Προϊστορική Εποχή:

Πρώιμη Παλαιολιθική Εποχή                                      250.000 - 90.000 Πριν από σήμερα.

Μέση Παλαιολιθική Εποχή                                         90.000 - 30.000 Πριν από σήμερα.

Ύστερη Παλαιολιθική Εποχή                                      30.000 Πρίν από σήμερα - 7000 π.Χ.

Νεολιθική Εποχή                                                        7000 - 4800 π.Χ.

Προδυναστική Περίοδος                                             4800 - 3050 π.Χ.

Ανώτερη Αίγυπτος:

Μπανταριανός Πολιτισμός                                         4800 - 4200 π.Χ.

Αμράτιος Πολιτισμός (=Nagada I)                             4200 - 3700 π.Χ.

Γκέρζιος Πολιτισμός Α (=Nagada II)                         3700 - 3250 π.Χ.

Γκέρζιος Πολιτισμός Β (=Nagada III)                        3250 - 3050 π.Χ.

Χαμηλότερη Αίγυπτος:

Φαγιούμ Πολιτισμός Α                                              4800 - 4250 π.Χ.

Μερίμδιος Πολιτισμός                                               4500 - 3500 π.Χ.

Αρχαϊκή Περίοδος                                                      2.920 π.Χ.- 2.620 (ή 50) π.Χ.             

Ενωμένη Αίγυπτος:

Αρχαική Περίοδος:                                                      2.920 π.Χ.- 2.620 (ή 50) π.Χ.

Παλαιό Βασίλειο:                                                        2.620 (ή 50) π.Χ. - 2.170 (ή 50)π.Χ.

1η Ενδιάμεση Περίοδος (7η - 11η Δυναστεία):            2.170 (ή 50) - 2.080 (ή 1.986) π.Χ.

Μέσο Βασίλειο:                                                          2.080 (ή 1.986) - 1.760 (ή 59) π.Χ.

2η Ενδιάμεση Περίοδος:                                              1.760 (ή 59) - 1.539 π.Χ.

Νέο Βασίλειο:                                                             1.539 - 1.078 (ή 70) π.Χ.

3η Ενδιάμεση Περίοδος:                                              1.078 (ή 70) - 712 π.Χ.

Ύστερο Βασιλειο:                                                       712 - 343 π.Χ.

2η Περσικη Περίοδος (31η Δυναστεία):                       343 - 332 π.Χ.

Ελληνορωμαϊκή Εποχή:

Ελληνορωμαϊκή εποχή:                                               332 - 30 π.Χ.

Ρωμαϊκη Κυριαρχία:                                                   30 π.Χ. - 305 μ.Χ.

Χριστιανο-Ρωμαϊκή Κυριαρχία:                                  323 - 565 μ.Χ.

Ισλαμική Εποχή:

Αμπασιδική Περίοδος:

Φατιμική Περίοδος:

Αββυδική Περίοδος:

Μαμελουκική Περίοδος:

Μπαχρί Μαμελουκική Περίοδος:

Μπουργκί Μαμελουκική Περίοδος:

Οθωμανική Τουρκική Περίοδος:

Περίοδος Γαλλικής Κατοχής:

Περίοδος Βρετανικής Κατοχής:

 

2. Πίνακες Δυναστειών

(Στους παρακάτω πίνακες, ο αναγνώστης θα παρατηρήσει μια διαφορά περίπου (συνήθως) 11 ετών από τη μία πηγή πληροφοριών στην άλλη. Πληρέστερος φαίνεται να είναι ο 1ος πίνακας).

1ος Πίνακας Δυναστειών.

(Συγκρίνοντας αυτόν τον πίνακα με τους άλλους, φαίνεται μόνο μια μικρή διαφορά 6 ετών από ένα σημείο και ύστερα με τον πίνακα 1)

ΠΡΩΙΜΗ ΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

1η Δυναστεία:                                      2.920 - 2.770 π.Χ.

2η Δυναστεία:                                      2.770 - 2.650 π.Χ.

ΠΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

3η Δυναστεία:                                      2.650 - 2.575 π.Χ.

4η Δυναστεία:                                      2.575 - 2.467 π.Χ.

5η Δυναστεία:                                      2.465 - 2.323 π.Χ.

6η Δυναστεία:                                      2.323 - 2.152 π.Χ.

1η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

7η - 8η Δυναστεία:                                2.150 - 2.135 π.Χ.

9η - 10η Δυναστεία:                              2.135 - 1.986 π.Χ.

11η Δυναστεία:                                    2.074 - 1.986 π.Χ.

ΜΕΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

11η Δυναστεία:                                    1.986 - 1.937 π.Χ.

12η Δυναστεία:                                    1.937 - 1.759 π.Χ.

2η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

13η - 17η Δυναστεία:                            1.759 - 1.539 π.Χ.

ΝΕΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

18η Δυναστεία:                                    1.539 - 1.295 π.Χ.

19η Δυναστεία:                                    1.295 - 1.186 π.Χ.

20η Δυναστεία:                                    1.186 - 1.069 π.Χ.

3η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

21η Δυναστεία:                                    1.070 - 945 π.Χ.

22η Δυναστεία:                                    945 - 712 π.Χ.

23η Δυναστεία:                                    828 - 725 π.Χ.

24η Δυναστεία:                                    725 - 715 π.Χ.

ΥΣΤΕΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

25η Δυναστεία:                                    712 - 657 π.Χ.

26η Δυναστεία:                                    664 - 525 π.Χ.

27η Δυναστεία:                                    525 - 404 π.Χ.

28η Δυναστεία:                                    404 - 399 π.Χ.

29η Δυναστεία:                                    399 - 380 π.Χ.

30η Δυναστεία:                                    380 - 343 π.Χ.

2η ΠΕΡΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:      343 - 332 π.Χ.

31η Δυναστεία:                                    343 - 332 π.Χ.

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 332 π.Χ. - 395 μ.Χ.

Αλέξανδρος ο Μακεδών:                    332 - 323 π.Χ.

Πτολεμαϊκή Δυναστεία:                      323 - 30 π.Χ.

Ρωμαϊκη Κυριαρχία:                           30 π.Χ. - 305 μ.Χ.

Χριστιανο-Ρωμαϊκή Κυριαρχία:          323 - 565 μ.Χ.

 

3. Πίνακες τών Φαραώ

1ος Πίνακας τών Φαραώ

(Σύμφωνα με τη σελίδα τού Ίντερνετ: Kings and Quins στη διεύθυνση: http://eyelid.ukonline.co.uk/ancient/k-q-menu.htm)

Χρησιμοποιήθηκε επίσης ο ένθετος χάρτης του Ελληνικού Νάσιοναλ Τζεογκράφικ Απριλίου 2001.

(Για τις Δυναστείες τού Νέου Βασιλείου: 18η - 20η , χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία κυρίως από το Ελληνικό περιοδικό “Νάσιοναλ Τζεογράφικ” τεύχος 1: σ. , Σύμφωνα με την έρευνα τού Rolf Krauss, τού Αιγυπτιακού Μουσείου Βερολίνου).

 

Ύστερη Προδυναστική Περίοδος: 3100 π.Χ. περίπου.

Πρωτεύουσα περιφερειακής δυναστείας: Θήβες

Όνομα Φαραώ

Κα

Ρο

Νάρμερ

 

Πρώιμη Δυναστική Περίοδος: 2.950 - 2.650

1η Δυναστεία (2.950 - 2.770 π.Χ.):

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Μήνης (Αχά)

Βάντι

Τζέρ

Τζέτ

Ντεν (Ουντιμού)

Ενεζίμπ

Σεμερκχέτ

Κάα

2η Δυναστεία (2.770 - 2.650 π.Χ.):

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Xετεπσεχεμουί

Ρενέμπ

Νινούτερ

Περιπσέν

Σεχεμιέβ

Κα-Σεχεμουί

Παλαιό Βασίλειο: 2.650 - 2.150

3η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Σανάχτ (Νεμπκά)                    2.650 - 2.630

Τζοσέρ (Νεττζεριχέτ)             2.630 - 2.611

Τζοσέρ Τετί (Σεκχεμχέτ)        2.611 - 2.603

Κχαμπα                                   2.603 - 2.599

Χουνί                                       2.599 - 2.575

4η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Σνεφρού                                  2.575 - 2.551

Χέοψ (Κουφού)                      2.551 - 2.528

Ρετζεντέφ                                2.528 - 2.520

Χεφρήνος                                2.520 - 2.494

Νέμπκα Β΄                              2494 - 2490

Μενκαούρα (Μυκερίνος)        2.490 - 2.472

Σεψεσκάφ                               2.472 - 2.467

5η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Ουσερκάφ                               2.465 - 2.458

Σαχουρέ                                  2.458 - 2.446

Νεφεριρκαρέ Κακαϊ                2.446 - 2.426

Σεψεσκαρέ Ισί (ή Ινί)              2.426 - 2.419

Νεφερεφρέ                              2.419 - 2.416

Νυουζερέ Ιζί                           2.416 - 2.392

Μενκαουχόρ                           2.396 - 2.388

Ακαουχόρ

Ζαντκαρέ Ιζεζί                        2.388 - 2.356

Ουνίς                                       2.356 - 2.323

6η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Τετί                                          2.323 - 2.291

Ουσερκαρα                             2.291 - 2.289

Πεπί Α΄                                    2.289 - 2.255

Μερενρέ Α΄ Νεμτιεμζάφ        2.255 - 2.246                          

Πεπί Β΄ (Νεφερκάρε)              2.246 - 2.152

Μερενρέ Β΄                            

7η και 8η Δυναστεία: 2.150 - 2.135 π.Χ.

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Κακαρέ

Νεφερκαουρέ

Νεφερκαουχόρ

Νεφεριρκαρέ Β΄

1η Ενδιάμεση Περίοδος: 2.125 - 1.760

 

9η και 10η Δυναστεία: 2.135 - 1.986 π.Χ.

Πρωτεύουσα: Ηρακλεόπολη

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

 Μεργιμπρέ

Χέτι

Μερικαρέ

Ιτί

11η Δυναστεία:

Πρωτεύουσα: Θήβες

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Μεντουχοτέφ Α΄

Ινιοτέφ Α΄ (Σεχερταβί)                        2.074 - 2.064

Ινιοτέφ Β΄ (Βαχάνκχ)                           2.064 - 2.015

Ινιοτέφ Γ΄ (Νακχτνεμπτεπνεφέρ)        2.015 – 1.975

 

ΜΕΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

Όνομα Φαραώ                                   Περίοδος Βασιλείας

Μεντουχοτέπ Β΄ (Νεβεπετρέ)             1.975 - 1.956

Μεντουχοτέπ Γ΄ (Σανκχκαρέ)             1.956 - 1.944

Μεντουχοτέπ Δ΄ (Νεμπταουιρέ)         1.944 - 1.937

12η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                                   Περίοδος Βασιλείας

Αμενεμχέτ Α΄ (Σεχετεπιμπρέ)            1.937 - 1.908

Σέσοστρις Α΄ (Κχεπερκαρέ)               1.917 - 1.872

Αμενεμχέτ Β΄ (Νουμπκαουρέ)           1.875 - 1.840

Σέσοστρις Β΄ (Κχακχεπερρέ)             1.842 - 1.836

Σέσοστρις Γ΄ (Κχακαουρέ)                 1.836 - 1.817

Αμενεμχέτ Γ΄ (Νιμαατρέ)                   1.817 - 1.772

Αμενεμχέτ Δ΄ (Μαακχερουρέ)            1.772 - 1.763

Σεμπεκνεφρού (Σομπεκκαρέ) (Βασίλισσα)    1.763 - 1.759

Γκουίν

2η Ενδιάμεση Περίοδος: 1.759 - 1.539

13η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Βεγκάφ

Αμενεμχέτ Ε΄

Χαρνεζεριοτέφ

Αμενικεμαού

Σεμπεχοτέφ Α΄

Ιντέφ Δ΄

Χόρ

Ακολουθούν 21 βασιλιάδες για περίπου 63 χρόνια.

Αμενεμχέτ Ζ΄

Σεμπεχοτέφ Β΄

Κεντζέρ

Σεμπεχοτέφ Γ΄

Νεφερχοτέπ Α΄                       1.696 - 1.686

Σιχαθόρ                                   1.685 - 1.685

Σομπεχοτέφ Δ΄                        1.685 - 1.678

Σομπεχοτέφ Ε΄                        1.678 - 1.674

Ιαϊμπ                                        1.674 - 1.664

Άϊ                                            1.664 - 1.641

Νεφερχοτέφ Β΄                      

Ακολουθούν 9 βασιλιάδες για περίπου 20 χρόνια.

Μεντουεμζάφ

Δεδούμοσης Β΄

Νεφερχοτέπ Γ΄

 

14η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ

 Νεχεσί

15η Δυναστεία:

Υξώς (Ασιατικής καταγωγής)

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Σέσι

Γιακουμπχέρ

Σαλιτις

Μπνον

Καγιάνγκ (Απασχνάν)

΄Αποφις (Αουσέρρ Απέπι Α΄)

Απέπι Β΄

Χαμουντί

16η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Αναθερ

Γιακομπαάμ

17η Δυναστεία:

Πρωτεύουσα: Θήβες

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Ινιοτέφ Ε΄

Σεμπεκεμζάφ Α΄

Νεμπιρεγερό

Σεμπεκεμζάφ Β΄

Ινιοτέφ Ζ΄

Τιουάο Α΄ (Σενακχτενρέ)

Τιουάο Β΄ (Σεκενενρέ)

Κάμοσις (Βανττζκχεπερρέ)

 

Νέο Βασίλειο: 1.539 - 1.070

18η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                                   Περίοδος Βασιλείας                          Τάφος

Άμωσις           (Νεμππεχτυρέ)            1.539 - 1.514 π.Χ.

Αμένοφις Α΄ (Ντζεσερκαρέ)              1.514 - 1.493 π.Χ.                               KV 39

Τούθμωσις Α΄ (Ακχεπερκαρέ)            1.493 - 1.483 (ή 81) π.Χ.                    KV 20

                                                                                                                        KV 38

Τούθμωσις Β΄ (Ακχεπερενρέ)            1.483 (ή 81) - 1.479 π.Χ.

Χατσεψούτ (Μαατκαρέ) (Βασίλισσα) 1.479 (ή 73) - 1.458 π.Χ.                    KV 20

Τούθμωσις Γ΄ (Μενκχεπερρέ)            1.479 - 1.426 (ή 25) π.Χ.                    KV 34

Αμένωφις Β΄ (Ακχεπερουρέ)              1.426 (ή 27) - 1.400 (ή 1.392) π.Χ.     KV 35

Τούθμωσις Δ΄ (Μενκχεπερουρέ)        1.400 (ή 1.392) - 1.390 (ή 1.382) π.Χ.            KV 43

Αμένωφις Γ΄ (Νεμπμαατρέ)               1.390 (ή 1.382) - 1.353 (ή 1.344) π.Χ.

Αμένωφις Δ΄ ή Ακενατών                   1.353 (ή 52) - 1.336 π.Χ.                    KV 55

(Νεφερνεφερουατέν)                          (1.341 - 1.337 π.Χ.)

Σμενκαρέ (Ανκχκχεπερουρέ) (βασίλισσα)     1.334 (ή 37) - 1.333 (ή 36) π.Χ.

Τουταγχαμών (Νεμπκχεπερουρέ)       1.333 (ή 36) - 1.323 (ή 27) π.Χ.          KV 62

Αι (Κχεπερκχεπερουρέ)                      1.323 (ή 27) - 1.319 (ή 23) π.Χ.

Χορεμχέμπ (Νττζεσερκχεπερουρέ)    1.319 (ή 23) - 1.292 (ή 95) π.Χ.          KV 57

19η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                                   Περίοδος Βασιλείας                          Τάφος

Ραμσής Α΄ (Μενπεχτυρέ)                               1.292 (ή 95) - 1.290 (ή 94) π.Χ.                      KV 16

Σέθος Α΄ (Μενμααρέ)                                     1.290 (ή 94) - 1.279 π.Χ.                                KV 17

Ραμσής Β΄ (Ουσερμαατρεσετεπεντρέ)           1.279 - 1.213 π.Χ.                                           KV 7

Μερνεφθά (Μπαενρεχοτεπχιρμαάτ)               1.213 - 1.204 (ή 3) π.Χ.                                  KV 8

[Αμενμεσσέ (Μενμιρέ)]                                 (1.203 - 1.200 π.Χ.)

Σέθος Β΄ (Ουσερκχεπερουρεσετεπενρέ)        1.204 (ή 200) - 1.198 (ή 94) π.Χ.                    KV 15

Αμωνμές                                                         1.203 - 1.200 π.Χ.                                           KV 10

Σιπτάχ (Ακχενρεσετεπενρέ)                            1.198 (ή 94) - 1.193 (ή 88) π.Χ.                      KV 47

Ταουζέρτ (Σιτρεμεριταμούν)(Βασίλισσα)       1.193 (ή 88) - 1.190 (ή 86) π.Χ.                      KV 14

 

20η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                                   Περίοδος Βασιλείας                                                  Τάφος

Σετνάχτ      (Ουσερκχαουρεμερυαμούν)         1.190 (ή 86) - 1.187 (ή 84) π.Χ.                      KV 14

Ραμσής Γ΄ (Ουσερμαατρεμερυαμούν)           1.187 (ή 84) - 1.156 (ή 53) π.Χ.                      KV 11

Ραμσής Δ΄ (Χεκαμαατρεσετεπεναμούν)         1.156 (ή 53) - 1.150 (ή 47) π.Χ.                      KV 2

Ραμσής Ε΄ (Ουσερμαατρεσεκχεπερενρέ)       1.150 (ή 47) - 1.145 (ή 43) π.Χ.                      KV 9

Ραμσής ΣΤ΄ (Νεμπμαατρεμερυαμούν)           1.145 (ή 43) - 1.137 (36) π.Χ.                         KV 9

Ραμσής Ζ΄ (Ουσερμαατρεσετεπενρέ)             1.137 (ή 36) - 1.129 π.Χ.                                KV 1

Ραμσής Η΄ (Ουσερμαατρεακχεναμούν)         1.129 - 1.128 (ή 26) π.Χ.

Ραμσής Θ΄ (Νεφερκαρεσετεπενρέ)                1.128 (ή 26) - 1.110 (ή 08) π.Χ.                      KV 6

Ραμσής Ι΄ (Κχεπερμαατρεσετεπενρέ)            1.110 (ή 08) - 1.106 (ή 1.099) π.Χ.                 KV 18

Ραμσής ΙΑ΄ (Μενμαατρεσετεπενπτάχ)           1.106 (1.099) - 1.078 (ή 69) π.Χ.                    KV 4

 

3η Ενδιάμεση Περίοδος: 1.070 - 712 π.Χ.

21η Δυναστεία:

Τάνιδα

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας                          Ιερείς  (Θήβες)                      

Σμεντές                                   1.070 - 1.044                                       Χεριχόρ

Αμενεμνισού                           1.040                                                   Πιάνχ

Πσουσεννές Ι                          1.040 – 992                                         Πινετζέμ Α΄

Αμένοπε                                  993 – 984                                            Μεσαερτά

Οσοσχόρ                                 984 – 978                                            Μενκεπερέ

Σιαμούν                                   978 – 959                                            Σμένδης Β΄

Πσουσεννές ΙΙ                         959 – 945                                            Πινεντζέμ Β΄

                                                                                                            Ψουσέννης Γ΄

 

22η Δυναστεία:

Λίβυοι - Λεοντόπολη

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας
Πετουβάτης

Σοσχένγκ Α΄                            945 - 924

Οσορκόν Α΄                            924 - 909

Τακελοτ Α΄                              909 - ;

Σοσχένγκ Β΄                            ; - 883

Οσορκόν Β΄                            883 - 855

Τακελότ Β΄                              860 - 835

Σοσχένγκ Γ΄                            835 - 783

Παμί                                        783 - 773

Oσορκόν Δ΄                            735 – 712

Οσορκόν Ε΄

Θήβες

Χερσιέρης

 

23η Δυναστεία:

Λίβυοι Λεοντόπολη

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Πεντουμπαστε Ι                      828 – 803

Σοσένγκ Δ΄

Οσορκόν Δ΄                            777 – 749

Τακελότ Γ΄

Ρουνταμόν

Ιουπούτ

Ερμούπολη

Νιμλότ

Ηρακλεόπολη

Πεφττζαουαγουιμπάστ                        740 – 725

 

24η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Σέψεστρις Τεφναχτέ Α΄          725 - 720

Βάχκαρε Μπακενρανέφ          720 – 715

 

Ύστερο Βασίλειο: 712 - 343 π.Χ.

25η Δυναστεία:

Νούβιοι Θήβες

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Κάστα

Πίγε

Σεμπακά                                  712 - 698

Σεμπιτκού                               698 - 690

Ταχαργκά                                690 - 664

Τανουταμόν                             664 – 657

 

26η Δυναστεία: 664 - 525 π.Χ.

Σάιδα

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας Βασίλεψε

Ψαμμήτιχος Α΄                        664 - 610 π.Χ.                         54 έτη

Νεχαώ Β΄                                610 - 595 π.Χ.                         15 έτη

Ψαμμήτιχος Β΄                        595 - 589 π.Χ.                         6 έτη

Απρίς (Χόφρα ή Οναφρής)     589 - 570 π.Χ.                         19 έτη

Άμασης                                   570 - 526 π.Χ.                         44 έτη

Ψαμμήτιχος Γ΄                        526 - 525 π.Χ.                         6 μήνες

 

27η Δυναστεία:

Πέρσες

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Καμβύσης                               525 - 522

Δαρείος Α΄                              521 - 486

Ξέρξης Α΄                               486 - 466

Αρταξέρξης Α΄                        465 - 424

Δαρείος Β΄                              424 - 404

 

28η Δυναστεία:

Οι Πέρσες διώχνονται

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Αμυρταίος                               404 - 399

29η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Νεφερίτης Α΄                          399 - 393

Ψαμούθις                                393

Άκορις                                     393 - 380

Νεφερίτης Β΄                          380

30η Δυναστεία:

Όνομα Φαραώ                       Περίοδος Βασιλείας

Νεκτανεβό Α΄                         380 - 362

Ταχός                                      365 - 360

Νεκτανεβό Β΄                          360 – 343

 

2η Περσική Περίοδος: 343 - 332 π.Χ.

31η Δυναστεία:

Πέρσες

Όνομα Φαραώ                                   Περίοδος Βασιλείας

Αρταξέρξης Γ΄ (Όσους)                      343 - 338

Άρσης                                                 338 - 336

Δαρείος Γ΄ Κοδομάνους                     335 – 332

 

Ελληνο-Ρωμαϊκή Περίοδος: 332 π.Χ. - 395 μ.Χ.

Όνομα Βασιλέως                   Περίοδος Βασιλείας

Αλέξανδρος ο Μέγας              332 - 316

Φίλιππος                                  323 - 316

Αλέξανδρος ΙV                       316 - 304

Πτολεμαϊκή Δυναστεία:

Όνομα Βασιλέως                                           Περίοδος Βασιλείας

Πτολεμαίος Ι Σωτήρ Ι                                     323 - 285

Πτολεμαίος ΙΙ Φιλάδελφος                             282 - 246

Πτολεμαίος ΙΙΙ Ευεργέτης Ι                            246 - 222

Πτολεμαίος ΙV Φιλοπάτωρ                             222 - 205

Πτολεμαίος V Επιφανής                                 205 - 180

Πτολεμαίος VΙ Φιλομήτωρ                             180 - 164 και 163 - 145

Πτολεμαίος VΙΙ Νέος Φιλοπάτωρ                  145

Πτολεμαίος VΙΙΙ Ευεργέτης ΙΙ                                    170 - 163 και 145 - 116

Κλεοπάτρα ΙΙΙ και Πτολεμαίος ΙΧ Σωτήρ ΙΙ               116 - 107 και 88 - 80

Κλεοπάτρα ΙΙΙ και Πτολεμαίος Χ Αλέξανδρος Ι        107 - 88

Κλεοπάτρα Βερενίκη                                                  81 - 80

Πτολεμαίος ΧΙ Αλέξανδρος ΙΙ                                    80

Πτολεμαίος ΧΙΙ Νέος Διόνυσος                                 80 - 58 και 55 - 51

Βερενίκη ΙV                                                                58 - 55

Κλεοπάτρα VΙΙ και Πτολεμαίος ΧΙΙΙ                          51 - 47            

Κλεοπάτρα και Πτολεμαίος ΧΙV                                47 - 44

Κλεοπάτρα VΙΙ και Πτολεμαίος ΧV Καίσαρ              44 - 30 π.Χ.

 

Ρωμαϊκή Κυριαρχία: 30 π.Χ. - 305 μ.Χ.

Όνομα Βασιλέως                   Περίοδος Βασιλείας

Αύγουστος                              30 π.Χ. - 14 μ.Χ.

Τιβέριος                                  14 - 37 μ.Χ.

Γάιος Καλιγούλας                   37 - 41 μ.Χ.

Κλαύδιος                                41 - 54 μ.Χ.

Νέρων                                     54 - 69 μ.Χ.

Βεσπασιανός                           69 - 79 μ.Χ.

Τίτος                                        79 - 81 μ.Χ.

Δομιτιανός                              81 - 96 μ.Χ.

Νέρβας                                    96 - 98 μ.Χ.

Τραϊανός                                 98 - 117

Αδριανός                                 117 - 138

Αντώνιος Πίος                        138 - 161

Μάρκος Αυρήλιος                  161 - 180

Σεπτήμιος Σεβήρος                 193 - 211

Γκέτα Καρακάλα                     209 - 217

Διοκλητιανός                           284 - 305

 

Χριστιανο-Ρωμαϊκή Κυριαρχία: 323 μ.Χ. - 565 μ.Χ.

Όνομα Βασιλέως                   Περίοδος Βασιλείας

Κωνσταντίνος                         323 - 337

Θεοδόσιος                              379 - 395

Ιουστινιανός                            524 - 565

 

4. Περιληπτική αναφορά των ιστορικών σταθμών της Αιγύπτου

Αρχικά, η κατάσταση στην Αίγυπτο, δεν διέφερε από τού υπολοίπου κόσμου. Μετά από μια μακρά περίοδο νομαδικής ζωής, οι άνθρωποι κατέληξαν σε μόνιμες εγκαταστάσεις και επιδόθηκαν στην καλλιέργεια τής γης. Οι οικονομικά ισχυρότεροι έγιναν ρυθμιστές τής τύχης τής κοινότητας.

Βιβλιογραφία:

Επιστήμη και Τεχνολογία Νο 20: σ. 37. Επιστήμη και Τεχνολογία Νο 8: σ. 80. Αιγυπτιακή γραφή: Περισκόπιο Νο 146: σ. 23 - 31. Περισκόπιο Νο 57: σ. 57 - 63. Περισκόπιο Νο 140: σ. 59 - 69. Ραμσής ο Μέγας: Περισκόπιο Νο 64: σ. 65 - 70. Αιγυπτιακά μαθηματικά: Περισκόπιο Νο 143: σ. 19 - 27. H Iατρική στην αρχαία Αίγυπτο: Περισκόπιο Νο 152: σ. 33 - 37. Η Μουσική των Φαραώ: Περισκόπιο Νο 37: σ. 49 - 54. Η Πυραμίδα της Γκίζας: Περισκόπιο Νο 93: σ. 36 - 40. Οι θησαυροί του Τουταγχαμών: Περισκόπιο Νο 182: σ. 14 - 21.

 

15.000 π.Χ.

Οι πρώτοι κάτοικοι στη Νότια Αίγυπτο.

10.000 π.Χ.

Κυνηγοί και συλλέκτες γύρω από το Νείλο.

5.200 π.Χ.

Εισαγωγή σιτηρών στην Αίγυπτο.

5.000 π.Χ.

Σταδιακή διαμόρφωση βασιλείου στη Βόρεια, ίσως και στη Νότια Αίγυπτο, με την οργάνωση κοινωνιών.

Προδυναστική περίοδος: 4.500 - 3.000 π.Χ.

Νομάδες εγκαθίστανται σε διάφορα σημεία, ασχολούνται με το κυνήγι και τη γεωργία.

Δύο βασίλεια εμφανίζονται, της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου.

3.800 - 3.500 π.Χ.

Αμράτια εποχή.

Ο πληθυσμός τής (προτεύουσας τής Άνω Αιγύπτου) Ιερακόπολης (ή Νέκεν), κυμάνθηκε από 2.300 - 10.500 κατοίκους. Βρέθηκε σκήπτρο από το 3.700 π.Χ., που δείχνει κάποια μορφή πολιτικής εξουσίας.

3.500 - 3200 π.Χ.

Γκέρζια εποχή.

Αποαστικοποίηση τής Ιερακόπολης, πιθανόν για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι ισχυροί εδραιώνουν την εξουσία τους.

3.200 π.Χ.

Πάλη μεταξύ τών ισχυρών για επικράτηση.

3.168 π.Χ. περίπου.

Εμφανίζονται τα ιερογλυφικά. (Χρωματοτρίπτης του Ναρμέρ).

Βασιλιάς Άνω Αιγύπτου: Ναρμέρ Σκορπιός.

Επικράτηση τού Βασιλιά τής Άνω Αιγύπτου Ναρμέρ Μήνη, (κατά τον Έλληνα Μανέθωνα), κατά τής Κάτω Αιγύπτου. Ενοποίηση τής Αιγύπτου. (1η Δυναστεία).

Ο Μήνης είναι ο πρώτος φαραώ της ενωμένης Αιγύπτου.

Πρωτοδυναστική περίοδος: 3.000 - 2686 π.Χ.

Οι πρώτες μουμιοποιήσεις γύρω στο 3.000 π.Χ., μαζί με τα εντόσθια.

1η Δυναστεία: 2.920 - 2.770 π.Χ.

3.000 - 2.240 π.Χ.: Αρχαία Αιγυπτιακά. Δυναστείες 1η ως 8η

Παλαιό Βασίλειο: 2.686 - 2.181 π.Χ.

2η Δυναστεία: 2.770 - 2.650 π.Χ.

2630 π.Χ.

Χτίζεται η πρώτη βαθμωτή πυραμίδα από τον Ιμχοτέπ.

Ζοσέρ: (2.630 - 2.611 π.Χ.)

Χτίζεται πυραμίδα στη Σακκάρα για το βασιλιά Ζοσέρ.

3η Δυναστεία: 2.650 - 2.575 π.Χ.

2.606 - 2.583 π.Χ. (ή 2.589 - 2566 π.Χ).

Μεγάλη πυραμίδα της Γίζας τού Κουφού (Χέοπα).

Μουμιοποίηση χωρίς τα εντόσθια.

4η Δυναστεία: 2.575 - 2.465 π.Χ.

2.575 - 2.550 π.Χ.

Πυραμίδα του Χεφρήνου.

2.548 - 2.530 π.Χ.

Πυραμίδα του Μυκερίνου.

Επιβολή της συνήθειας να σκεπάζονται τα σώματα των ταριχευμένων με χρωματιστά σάβανα και πήλινα κελύφη.

5η Δυναστεία: 2.465 - 2.323 π.Χ.

6η Δυναστεία: 2.323 - 2.152 π.Χ.

2.240 - 1.740 π.Χ.: Μέσα Αιγυπτιακά. Δυναστείες 9η - 13η.

Α΄ Ενδιάμεση περίοδος: 2.181 - 2.040 π.Χ.

Πέφτει η κεντρική διοίκηση της Αιγύπτου, ο λαός περνά δοκιμασίες φτώχιας και λιμού, ενώ ξεκινούν πολιτικές και στρατιωτικές διαμάχες. Μειώνεται η συνήθεια της μουμιοποίησης.

7η - 11η Δυναστεία: 2.150 - 1.986 π.Χ. περίπου.

Μέσο Βασίλειο: 1.991 - 1.786 π.Χ.

Nέα εποχή οικονομικής και πολιτισμικής ανάκαμψης, η κεντρική διοίκηση στην πόλη των Θηβών. Γίνονται μεγάλα αρδευτικά έργα για να γίνουν νέες εκτάσεις εύφορες. Η ειρήνη και η σταθερότητα, δίνει την ευκαιρία στις τέχνες να αναπτυχθούν.

11η Δυναστεία: 1.986 - 1.937 π.Χ.

12η Δυναστεία: 1.937 - 1.759 π.Χ.

13η Δυναστεία: 1.759 π.Χ. περίπου.

Β΄ Ενδιάμεση περίοδος: 1.759 - 1.539 π.Χ.

Οι Υξώς (Ασιάτες που είχαν εγκατασταθεί στο Ανατολικό τμήμα του δέλτα του Νείλου) εισβάλλουν από την Ασία και ελέγχουν την Κάτω Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι αντιγράφουν από αυτούς την άμαξα με άλογα. (“Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη” Στυλιανού Δόικου).

14η Δυναστεία: 1.720 – 1540 π.Χ. περίπου.

15η και 16η Δυναστεία: 1.720 – 1540 π.Χ. περίπου. Υξώς

17η Δυναστεία: ( 1600 περίπου - 1.539 π.Χ.) Θήβες

Νέο Βασίλειο: 1.539 - 1.085 π.Χ.

1.573 - 715 π.Χ.: Ύστερα (ή Νέα) Αιγυπτιακά: Δυναστείες 18η - 24η.

18η Δυναστεία (1.539 - 1.292 π.Χ.)

Άμωσις                                   1.539 - 1.514 π.Χ.

Ο Άμωσις διώχνει τους Υξώς και η Αίγυπτος κατακτά νέες εκτάσεις προς Βορράν (μέχρι τον Ευφράτη) και προς Νότο.

Τελειοποίηση των μεθόδων μουμιοποίησης.

Αμένοφις Α΄                1.514 - 1.493 π.Χ.

Τούθμωσις Α΄             1.493 - 1.483 π.Χ.

Τούθμωσις Β΄             1.483 - 1.479 π.Χ.

Χατσεψούτ                  1.479 - 1.458 π.Χ.

Τούθμωσις Γ΄             1.479 - 1.426 π.Χ.

Τούθμωσις: Κατάκτηση Συρίας και Παλαιστίνης.

Αμένωφις Β΄               1.426 - 1.400 π.Χ.

Τούθμωσις Δ΄             1.400 - 1.390 π.Χ.

Αμένωφις Γ΄               1.390 - 1.353 π.Χ.

Ακενατών                    1.353 - 1.336 π.Χ.

Ακενατόν (ή Αμένοφις ΙV ή Αχενατόν ή Ιχουνατόν. “ο αιρετικός φαραώ”):

Γιος του Αμένοφι ΙΙΙ.

Μεταρρυθμιστής. Εκθρόνισε τους παλιούς θεούς, και το ισχυρό ιερατείο τους και εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια του 6ου χρόνου της βασιλείας του την ιερή πόλη του θεού Άμμωνος στις Θήβες (σήμερα το σύνολο των ναών στο Καρνάκ κοντά στο Λούξορ), για να ιδρύσει μια νέα πρωτεύουσα, την Αχενατών (σημερινή Τελλ ελ Αμάρνα). Εκεί αντικατέστησε την πίστη στις παλιές θεότητες με την πίστη στον Ατόν δηλαδή στον ορατό ηλιακό δίσκο.

Σμενκαρέ                    1.334 - 1.333 π.Χ.

Τουταγχαμών              1.333 - 1.323 π.Χ.

Τουταγχαμών: Βασίλεψε περίπου 9 χρόνια. Πέθανε νέος, σχεδόν 20 ετών.

Λύση της θρησκευτικής αναταραχής όταν ο Τουταγχαμών επαναφέρει τις παλιές θεότητες που έχει καταργήσει ο προηγούμενος φαραώ Αχενατών

Αϊ                                1.323 - 1.319 π.Χ.

Αϊ: (Θείος Πατέρας): Διάδοχος του Τουταγχαμών.

Χορεμχέμπ                  1.319 - 1.292 π.Χ.

Horemheb (στρατηγός)

19η Δυναστεία (1.292 - 1.190 π.Χ.)

Ραμσής Α΄                   1.292 - 1.290 π.Χ.

Σέθος Α΄                     1.290 - 1.279 π.Χ.

Ραμσής Β΄                   1.279 - 1.213 π.Χ.

Ραμσής Β΄ ο Μέγας:

Γιός του Σετί. Γεννήθηκε γύρω στο 1.314 π.Χ. Βασίλεψε για 67 χρόνια. Έζησε σχεδόν 90 έτη.

Μερνεφθά                   1.213 - 1.204 π.Χ.

Σέθος Β΄                      1.204 - 1.198 π.Χ.

Αμωνμές                     1.203 - 1.200 π.Χ.

Σιπτάχ                          1.198 - 1.193 π.Χ.

Ταουζέρτ                     1.193 - 1.190 π.Χ.

20η Δυναστεία (1.190 - 1078 π.Χ.)

Σετνάχτ                        1.190 - 1.187 π.Χ.

Ραμσής Γ΄                   1.187 - 1.156 π.Χ.

Το 1.175 π.Χ. νίκη του Ραμσή Γ΄ επί των λαών της θαλάσσης.

Ραμσής Δ΄                   1.156 - 1.150 π.Χ.

Ραμσής Ε΄                   1.150 - 1.145 π.Χ.

Ραμσής ΣΤ΄                 1.145 - 1.137 π.Χ.

Ραμσής Ζ΄                   1.137 - 1.129 π.Χ.

Ραμσής Η΄                   1.129 - 1.128 π.Χ.

Ραμσής Θ΄                  1.128 - 1.110 π.Χ.

Ραμσής Ι΄                    1.110 - 1.106 π.Χ.

Ραμσής ΙΑ΄                 1.106 - 1.078 π.Χ.

21η Δυναστεία: 1.078 - 940 π.Χ.

Γ΄ Ενδιάμεση περίοδος: 1.069 - 664 π.Χ.

Η Αίγυπτος χωρίζεται, και κυβερνάται αρχικά από τους Λίβυους και έπειτα από τους Αιθίοπες.

22η Δυναστεία: 945 - 712 π.Χ.

23η Δυναστεία: 828 - 725 π.Χ.

24η Δυναστεία: 725 - 715 π.Χ.

25η Δυναστεία: 712 - 657 π.Χ.

715 - 470 π.Χ.: Δημώδη Αιγυπτιακά. Δυναστείες από 25η και μετά.

Τελευταία περίοδος: 664 - 332 π.Χ.

26η Δυναστεία: 664 - 525 π.Χ.

Ψαμμήτιχος Ι                          664 - 610 π.Χ.             Βασίλεψε 54 έτη

Νεχαώ ΙΙ                                 610 - 595 π.Χ.             Βασίλεψε 15 έτη

Ψαμμήτιχος                             595 - 589 π.Χ.             Βασίλεψε 6 έτη

Απρίς (Χόφρα ή Οναφρής)     589 - 570 π.Χ.             Βασίλεψε 19 έτη

Άμασης                                   570 - 526 π.Χ.             Βασίλεψε 44 έτη

Ψαμμήτιχος ΙΙΙ                        526 - 525 π.Χ.             Βασίλεψε 6 μήνες

Κατάκτηση τής Αιγύπτου από τον Πέρση Καμβύση  Μάϊος - Ιούνιος 525 π.Χ.

27η Δυναστεία: 525 - 404 π.Χ.

486 π.Χ.

Ο Δαρείος Α΄ ολοκληρώνει την πρώτη διώρυγα του Σουέζ.

28η Δυναστεία: 404 - 399 π.Χ.

29η Δυναστεία: 399 - 380 π.Χ.

30η Δυναστεία: 380 - 343 π.Χ.

31η Δυναστεία: 343 - 332 π.Χ.

332 π.Χ.: Ο Μέγας Αλέξανδρος κατακτά την Αίγυπτο.

Φαραώ Πτολεμαίος ΙΙΙ ο Ευεργέτης. (246 - 221 π.Χ. περίπου).

196 π.Χ.

Χαράσσεται η στήλη της Ροζέτας σε 3 γλώσσες, κάτι που αιώνες αργότερα θα μας δώσει το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών.

31 π.Χ.

Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, η Αίγυπτος γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία.

200 - 1500 μ.Χ.: Κοπτική γλώσσα:

Ισλαμική περίοδος: 330 - 641 μ.Χ.

641 μ.Χ.

Η Αίγυπτος περνάει σε Ισλαμική κυριαρχία.

 

Δημιουργία αρχείου: 1998.

Τελευταία ενημέρωση: 7-10-2004.

ΕΠΑΝΩ