Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ιστορικά

Το Κρυφό Σχολειό ως αναγκαιότητα * Κρυφό Σχολειό: Από το σκοτάδι στο φως * Το κρυφό σχολειό * Το Κρυφό Σχολειό: Μύθος ή Πραγματικότητα;

Το Κρυφό Σχολειό:

Ανεπίσημα "ειδικά" μαθήματα

Σαράντος Καργάκος

 

Πηγή: Σαράντος Ι. Καργάκος, «Μαθήματα Νεότερης Ιστορίας», τ. Α΄, Εκδ. Γεωργιάδης, 2007.

Αναδημοσίευση από: https://aristeia.news

Επειδή πρόσφατα (2007) ασκήθηκε λογοκρισία σε ΅ιά δήλωσή ΅ου σε κάποιον τηλεοπτικό σταθμό και δημιουργήθηκαν εις βάρος ΅ου ανόητες παρεξηγήσεις (η δήλωση ακούστηκε ως εξής:

«Βέβαια δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες επαρκείς για το κρυφό σχολειό…»· τα λοιπά λόγια κόπηκαν!), ας μού επιτραπεί να παραθέσω αυτούσια όσα είχα γράψει για το θέ΅α αυτό στη δίτο΅η «Ιστορία τού Ελληνικού Κόσ΅ου και τού Μείζονος χώρου» (τ. Β’, σσ. 223-24).

«Σημαντική ήταν και η συμβολή τών εκκλησιών και ΅οναστηριών στη διάδοση μιας υποτυπώδους θρησκευτικής παιδείας που εκάλυπτε και τη γλωσσική διδασκαλία. Επειδή η διδαχή γινόταν υπό συνθήκες τραγικής δουλείας και μυρίων κινδύνων, κυρίως όμως επειδή τα παιδιά, λόγω επαγγελματικών ασχολιών, πήγαιναν νύχτα στο “σχολειό”, πλάσθηκε ο θρύλος τών “Κρυφών Σχολειών”.1

Ό,τι όμως είναι θρύλος δεν ση΅αίνει πως είναι ψέμα. Ο θρύλος διασώζει τη μνήμη τού γεγονότος ΅έ τη στοματική παράδοση. Το “Κρυφό Σχολειό” ενέχει και τούτη τη σημασία: η διδαχή γινόταν σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο τού “φανερού”, όπου λέγονταν τα ακίνδυνα για τον κατακτητή, και στο επίπεδο τού “κρυφού”, για επιλεγμένα παιδιά, όπου λέγονταν τα επικίνδυνα». Όταν κάποιος είναι σκλάβος, είναι υποχρεωμένος όσα κάνει να τα κάνει κρυφά. Πολύ περισσότερο όταν αυτά δεν είναι αρεστά και είναι «ου φωνητά».

Εξ άλλου, αφού τα σχολεία ήσαν κρυφά, θα κρατούσαν πρακτικά και ΅αθητολόγια; Ας το σκεφθούμε κι αλλιώς. Γιατί φωτισ΅ένοι δάσκαλοι, με τεράστια παιδεία έπαιρναν τα βουνά και δημιουργούσαν σχολεία στις πιο απρόσιτες περιοχές; Είναι απλό: αυτά τα οποία εδίδασκαν χρειάζονταν αέρα λευτεριάς που χαρίζει το βουνό. Γι’ αυτό κι ο Πατρο-Κοσμάς στις διδαχές του έλεγε: «Από τα βουνά θα έλθει η λευτεριά». Κι ακόμη, γιατί στους νάρθηκες πάμπολλων εκκλησιών και μοναστηριών είναι ζωγραφισμένες χορείες αρχαίων σοφών;

Απλούστατα στα δύσκολα χρόνια οι νάρθηκες γίνονταν σχολεία και ΅έσα σ' αυτούς δειχνόταν λεκτικά και οπτικά η αρχαία σοφία. Ωστόσο, λόγω ελλείψεως επαρκών μαρτυριών εσχάτως ανακινήθηκε θέ΅α υπάρξεως ή ανυπαρξίας τού «Κρυφού Σχολειού». Νέοι ιστορικοί, οι λεγόμενοι «αποδομητές», ανακάλυψαν πως είναι μύθος. Και νοσφίσθηκαν αυτοί την «δόξα» τής ανακαλύψεως!

Κι όμως ο πρώτος που αμφισβήτησε την ύπαρξή του ήταν ένας άνθρωπος στενά δεμένος με το πατριαρχείο, ο σπουδαίος ιστοριοδίφης Μανουήλ Γεδεών. Κι αυτό λόγω ελλείψεως γραπτών μαρτυριών. Ακολούθησαν κι άλλοι, όπως ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο Γ. Κορδάτος, ο Λίνος Πολίτης. Αυτός όμως που προ δεκαετίας αμφισβήτησε με ισχυρή επιχειρηματολογία την ύπαρξη «Κρυφού Σχολειού» είναι ο καθηγ. ’λκης Αγγέλου ΅έ την αξιοπρόσεκτη εργασία του «Το Κρυφό Σχολειό. Χρονικό ενός Μύθου» (1997).

Ωστόσο, ο καθηγ. Αγγέλου είχε την εντιμότητα να παραθέσει 4-5 γραπτές μαρτυρίες, βάσει τών οποίων μαρτυρείται η ύπαρξη «Κρυφού Σχολειού». Η πρώτη αφορά στον λόγιο γιατρό Στέφανο Κανέλλο, φίλο τού Κοραή, συναθλητή και διάδοχο τού Ρήγα, Φιλικό που συμμετείχε στον Αγώνα και πέθανε πολεμώντας στην Κρήτη. Σε ΅ία επιστολή, την οποία απηύθυνε ο Κανέλλος στις 4 Ιανουαρίου 1822 προς τον Γερμανό Φιλέλληνα Carl Iken, γράφει τα ακόλουθα:

«Οι Τούρκοι απαγόρευαν αυστηρότατα τα σχολεία ακόμη και από τις εκκλησίες. Αυτή κι ανάλογες αιτίες ανάγκαζαν τους Έλληνες να θεωρούν τη θρησκεία συνδεδεμένη ΅έ τα γρά΅΅ατα και τα σχολεία. Γι’ αυτό προσπαθούσαν ΅ε χρηματικές δωρεές και με άλλα ΅έσα να ιδρύσουν κρυφά κοινά σχολεία τόσο σε ΅εγάλες όσο και σε ΅ικρές πόλεις, όπου και τα παιδιά τών φτωχών διδάσκονταν χωρίς να πληρώνουν…»2

Η επιστολή αυτή έχει γραφτεί σε ανύποπτο χρόνο, το δεύτερο έτος τής Επαναστάσεως, και από άνθρωπο που βρισκόταν έξω από την επιρροή τής εκκλησίας. Δημοσιεύθηκε στο έργο τού Iken «Leucothea» στη Λειψία το 1525. Την μαρτυρία αυτή μπορεί ένας ιστορικός να την θεωρήσει ανεπαρκή, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξή της. ’ρα, το λεγόμενον ότι δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες δεν ευσταθεί. Θα παραβλέψω τις άλλες τρεις μαρτυρίες (μεταξύ αυτών και την έγκυρη τού προξένου τών ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη Καρόλου Τάκερ΅αν) και θα σταθώ στα όσα γράφει ο Νικ. Δραγού΅ης στο έργο του «Ιστορικαί αναμνήσεις»3.

Ο Δραγούμης, βαθύτατος γνώστης τών τότε πραγμάτων, αναφερόμενος στις δυσκολίες που ξεπέρασαν οι υπεύθυνοι για την διάδοση τής παιδείας τών κοριτσιών, γράφει τα ακόλουθα: «Όθεν ούτε γωνίαν ευρίσκεις σήμερον άνευ σχολείου κορασίων, ούτε πατέρα ούτε μητέρα ΅η φλεγο΅ένους υπό τού πόθου τής αγωγής τών ιδίων θυγατέρων. Επειδή δε ο τοσούτος έρως τής εκπαιδεύσεως τού γυναικείου φύλου εισήλασε τροπαιούχος και εις την δούλην Ελλάδα (σημ. Σ.Ι.Κ.: εννοεί τις ΅ή απελευθερωμένες, κυρίως τις ασιατικές περιοχές), ανηγέρθηκαν γυναικών φροντιστήρια και κατά τας ασιάτιδας έτι χώρας, όπου προ αιώνων δεν είχε ακουσθεί η γλυκεία τού Πλάτωνος ή τού Χρυσοστό΅ου φωνή, όπου δια τον φόβον τών κρατούντων ελάχιστος αριθμός μαθητών ΅ετέβαινον εις σχολείον, κεί΅ενον εν παραβύστω ( =σε απόκρυφο μέρος), άδοντες, ως ει επλανώντο ( = ωσάν να είχαν χαθεί) χάριν ευθυμίας εις τας οδούς, το επίτηδες ποιηθέν τούτο άσμα: Φεγγαράκι ΅ου λαμπρό, φέγγε ΅ου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολειό, να μαθαίνω γρά΅΅ατα γρά΅ματα ΅αθή΅ατα τού Θεού ποιή΅ατα».

Είναι η πρώτη ίσως καταγραφή τού ποιή΅ατος αυτού, που δεν είναι βέβαια δημοτικό, έγινε όμως δημοτικό λόγω τής ευρείας χρήσης του, επειδή απηχούσε στο αίσθημα τού λαού και τις αναμνήσεις του. Βέβαια είναι δικαίω΅α ενός ιστορικού να αμφισβητεί την αξιοπιστία μιας γραπτής μαρτυρίας, να αμφισβητεί και την λαϊκή παράδοση και να αποδίδει αξιοπιστία στα έγγραφα.

Διερωτώμαι: πόση αξιοπιστία έχουν τα σημερινά -έστω κρατικά- έγγραφα; Διερωτώμαι ακόμη, ΅ήπως είναι αντιεπιστημονικό -για να μην πω αντιδημοκρατικό- το να αμφισβητείται η συλλογική μνήμη ενός λαού; Ακόμη και σή΅ερα ο λαός έχει διασώσει την παράδοση ότι σε ορισμένα σημεία τής Ελλάδος λειτούργησαν «Κρυφά Σχολειά» και δείχνεται το ΅έρος όπου λειτούργησαν. Πέρα απ όσα έχουν καταγραφεί από άλλους ιστορικούς, ο γράφων στο βιβλίο του «Η Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων “Σταματήρας” Πάρνωνος» (Σπάρτη 1993) αναφέρεται σε δύο «Κρυφά Σχολειά», το ένα εντός τής μονής και το άλλο σε απόκρημνη περιοχή στο δρόμο Βασσαρά-Βεροίων, στα οποία περί το 1958 τον οδήγησαν εντόπιοι συγκυνηγοί του και τού διηγήθηκαν όσα είχαν ακούσει από τους γονείς τους. Το δικαίω΅α τής αμφισβητήσεως είναι σεβαστό· επίσης σεβαστό όμως είναι και το δικαίω΅α τής παραδοχής .

Δική ΅ου αρχή είναι να μην αμφισβητώ την προφορική παράδοση, η οποία σφάλλεται μεν ως προς την ακρίβεια, όχι όμως ως προς την ουσία. Εξ άλλου κι ο μύθος -πολύ περισσότερο ο θρύλος- έχει την δική του ιστορικότητα.

Κλείνου΅ε το κεφάλαιο αυτό ΅ε ΅ιά αναφορά σε δύο μεγάλους ιστορικούς: Ο Λεοπ. φόν Ράνκε στον πρόλογο τής «Παγκόσμιας ιστορίας» του γράφει: «Η ιστορία αρχίζει όταν τα μνημεία γίνονται κατανοητά και διαθέτου΅ε αξιόπιστες γραπτές μαρτυρίες».

Σωστό ως ένα βαθμό. Τι θα γινόταν όμως, αν δεν υπήρχε ο Ξενοφών; Ο Πελοποννησιακός πόλεμος δεν θα γινόταν; Δεν θα γινόταν η ΅άχη στα Κούναξα; Το ότι δεν αναφέρεται σε γραπτές πηγές η λειτουργία Κρυφών Σχολειών, δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν. Ο Έντουαρντ Μάγερ στο περίφημο έργο του «Zur Theorie Und Methodik Der Geschichte» (1910) υποστηρίζει ότι στην ιστορία ανήκει ό,τι ασκεί επίδραση.4 Και η επίδραση τού «Κρυφού Σχολειού» υπήρξε ισχυρή ως τους παρόντες καιρούς.

 

Σημειώσεις

________________________________________

1. Ο λαός ασφαλώς δεν θα δια΅όρφωνε την αντίληψη περί «Κρυφού Σχολειού», αν αυτό δεν ήταν υπαρκτό ΅έχρι τη νεώτερη εποχή στις ΅η απελευθερωμένες ελληνικές περιοχές. Πρόσφατα ο Φάνης Κακριδής μετέφρασε ΅έρος τών ανταποκρίσεων τού γνωστού δημοσιογράφου René Puaux, που τις είχε δημοσιεύσει στη γαλλική εφημερίδα Καιροί το 1914 ΅έ τίτλο Δυστυχισμένη Ήπειρος. Ο R. Puaux γράφει ότι συναντήθηκε στο Αργυρόκαστρο στο σπίτι τού Μ. Ζωτίδη ΅ε ένα δάσκαλο και ΅ια δασκάλα και τους ΅αθητές τους που προσπαθούσαν, υπό συνθήκες παρανο΅ίας σχεδόν, να συντηρήσουν την ελληνική ιδέα, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Τούρκους. Γράφει ο Puaux, κατά μετάφραση Κακριδή:

«Θα μπορούσε κανείς να αφιερώσει ένα ωραίο κεφάλαιο στο σώμα τών Ελλήνων δασκάλων τής Ηπείρου, που, αντιμετωπίζοντας τόσες αντιξοότητες και ταπεινώσεις, δεν έπαυσαν γι’ αυτό να προχωρούν το πατριωτικό τους έργο. Κανένα ελληνικό βιβλίο δεν γινόταν δεκτό, αν είχε τυπωθεί στην Αθήνα. Έπρεπε όλα να έλθουν από την Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική ιστορία ήταν απαγορευμένη. Έτσι, έκαναν συ΅πληρωματικές μυστικές παραδόσεις, όπου χωρίς βιβλίο, χωρίς τετράδιο, ο μικρός Ηπειρώτης μάθαινε να γνωρίζει την πατρίδα μητέρα του, τον εθνικό του ύμνο, τα ποιήματα και τους ήρωές του. Οι ΅αθητές κρατούσαν στα χέρια τους την ζωή τών δασκάλων τους. Ένας λόγος αστόχαστος ή ΅ια καταγγελία θα ήταν μοιραία».

2. Από το βιβλίο τού καθηγητή Νικολάου Β. Χρονόπουλου: «Η αλήθεια για το Κρυφό Σχολειό», εκδ. Πλάτανος, Αθήνα 2002.

3. Ο Νικ. Δραγούμης διεδρα΅άτισε ση΅αντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα τής απελευθερωμένης Ελλάδος. Το βιβλίο του «Ιστορικαί αναμνήσεις» είναι ΅ία από τις σημαντικότερες πηγές για τα χρόνια τού Αγώνα, κυρίως για την μετέπειτα περίοδο. Η πρώτη έκδοση, δυστυχώς ΅όνον τού Α΄ τόμου, έγινε το 1874, η δεύτερη το 1879 και η τρίτη το 1973 από τις εκδόσεις «Ερμής» με την επιμέλεια τού ’λκη Αγγέλου. Από την έκδοση αυτή και το παραπάνω παράθε΅α.

4. Έκδοση 1973, σ. 164. Στη δεύτερη έκδοση (1879) είναι στη σ. 214.

Δημιουργία αρχείου: 26-3-2024.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-3-2024.

ΕΠΑΝΩ