Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Κοινωνία και Γεγονότα

Τα θρησκευτικά και η επιρροή στα παιδιά // Ο π. Παϊσιος για την παιδεία // Η διδασκαλία των θρησκευτικών

Υποτιμάται το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα στα βιβλία του Γυμνασίου

Πηγή: newsletter "Πρόναος" Τεύχος 141, 5 Δεκεμβρίου 2006.

 

Επιστολή με τις θέσεις της επί του περιεχομένου των βιβλίων θρησκευτικών των τριών τάξεων του Γυμνασίου απέστειλε η Ιερά Σύνοδος (27/11/2006) προς την Υπουργό Παιδείας κ. Μαριέτα Γιαννάκου. Στη επιστολή γίνεται θετική αναφορά στην βελτίωση της αισθητικής εμφανίσεως των βιβλίων, καθώς και στην επαγωγικότητα της προσφερόμενης ύλης, εκφράζονται, όμως και παρατηρήσεις για την δογματική ορθότητά της.

Μεταξύ άλλων, η Ιερά Σύνοδος παρατηρεί ότι τα βιβλία «φέρουν, κατά το περιεχόμενον, χαρακτήρα θρησκειολογικόν με έντονα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ορθολογιστικής προτεσταντικής και, κυρίως, γερμανικής θεολογίας, η οποία είναι ασυμβίβαστος με την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν περί Τριαδικού Θεού, περί ενανθρωπήσεως του Λόγου του Θεού, περί Δημιουργίας του κόσμου εκ του μηδενός, πλάσεως και πτώσεως του ανθρώπου, περί θείας Αποκαλύψεως και θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής και περί του απολυτρωτικού έργου του Σωτήρος Χριστού, με συνέπειαν να υποτιμάται το Ορθόδοξον Χριστιανικόν Δόγμα, ο ομολογιακός και εκκλησιολογικός χαρακτήρ του μαθήματος, αφ᾿ ετέρου δε διακρίνονται από τάσιν υποβιβασμού τού Χριστιανισμού εις επίπεδον καθαρώς ανθρώπινον, προϊόν του ορθού λόγου, μηδεμίαν έχοντος σχέσιν με την Θείαν Αποκάλυψιν.».

Δημιουργία αρχείου: 9-12-2006.

Τελευταία ενημέρωση: 9-12-2006.

ΕΠΑΝΩ