Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Κοινωνία και Γεγονότα

Καποδίστριας και στην Εκκλησία

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Συντάκτης: Θωμάς Φ. Δρίτσας

Εκδοση 2η  (15-11-06)

Το παρακάτω κείμενο, είναι απλώς μια συλλογή προτάσεων για σημαντικές αλλαγές, που στόχο θα έχουν τον εκδημοκρατισμό της διοικητικής μας λειτουργίας. Σκοπό δεν έχει, να θεωρηθεί ως αλάθητος οδηγός, αλλά, να λειτουργήσει «αφυπνιστικά», ως ένας παράγοντας προβληματισμού, όλων μας, γι’ αυτό ακριβώς το κείμενο περιέχει γενικές προτάσεις, όχι σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένες. Στα χέρια σας έχετε τη 2η έκδοση των προτάσεων αυτών τις οποίες ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρουσες.

 

Εις το όνομα του Πατρός

και του Υιού

και του Αγίου Πνεύματος

 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

 

1.     Οι επίσκοποι / μητροπολίτες είναι καλό να εκλέγονται με την συμμετοχή κλήρου και λαού, σε συνδυασμό με κλήρωση κατά την πρωτοχριστιανική απλότητα. Είναι αναγκαίο να συμμετάσχουν όλα τα ισότιμα μέλη του σώματος του Χριστού, στην εκλογή των Ποιμένων τους, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα πως τα σκάνδαλα θα αυτομάτως θα εξαφανισθούν.

"Ουαί τω κόσμω από των σκανδάλων· ανάγκη γάρ εστιν ελθείν τα σκάνδαλα· πλήν ουαί των ανθρώπω εκείνω δι’ ου το σκάνδαλον έρχεται"

 (Ματθαίος 18:7)

2.     Η Ιερά σύνοδος θα πρέπει να έχει καταρτισμένο γενικό κατάλογο υποψηφίων επισκόπων, η οποία να περιέχει όλους όσους έχουν τα τυπικά προσόντα για να εκλεγούν. Η λίστα να διαμορφώνεται από τις προτάσεις των ενοριών (μέσω του ενοριακού συμβουλίου) και των Ι. Μονών (μέσω του ηγουμενοσυμβουλίου) ολόκληρης της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην λίστα δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από 100. Το ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, δεν θεωρείται απαραίτητο τυπικό προσόν. Η αγιότητα, η πνευματική ισορροπία, και το αν βρίσκεται σε κατάσταση φωτισμού η θεώσεως, είναι πολύ σημαντικότερα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μπορούμε να τα βάλουμε και αυτά στα κριτήρια. Σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Γέροντας Πορφύριος, π. Ιάκωβος Τσαλίκης κ. ά., αν και δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, εντούτοις, είχαν τον Φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που είναι απείρως σημαντικότερος. Αυτό δεν σημαίνει πως υποτιμούμε την «κατά κόσμο» μόρφωση, αλλά πως θεωρούμε πως δεν μπορεί να είναι περιοριστική.. Εάν υπάρχει ΚΑΙ αυτή η μόρφωση τόσο το καλύτερο, αλλά δεν πρέπει να αποκλεισθούν εξ' αρχής υποψήφιοι που δεν την έχουν, εάν ζουν με πνευματική καθαρότητα.

"Ει γαρ δια γραμμάτων και μαθημάτων  η επίγνωσις της αληθούς σοφίας και της του Θεού γνώσεως έμελλεν ημίν,  αδελφοί, δίδοσθαι, τις ην άρα χρεία της πίστεως η του θείου βαπτίσματος η της των μυστηρίων αυτών μεταλήψεως; ουδεμία μενούν "

(Αγ. Συμεών του Νέου Θεολόγου , Κεφάλαια θεολογικά και πρακτικά 3, 84-86, S.C. 51, 106-108)

3.     Τα εκλογικά σώματα, σε κάθε Μητρόπολη να είναι δύο: α). Το σύνολο των Ιερέων (διακόνων και άνω)  και μοναχών και β). Το σύνολο των λαϊκών. Οι δύο εκλογικοί κατάλογοι με τους ψηφοφόρους να διαμορφώνονται όπως ορίζει το τελευταίο μέρος της πρότασης.

 

4.     Οι επίσκοποι / μητροπολίτες να εκλέγονται ως εξής: 

α). Το σύνολο των λαϊκών μελών της επισκοπής, στην οποία πρόκειται να γίνει η εκλογή Επισκόπου, να εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία από τον γενικό κατάλογο υποψηφίων Επισκόπων,  21 υποψηφίους.

β). Το σύνολο των Ιερέων / μοναχών (ανδρών και γυναικών), από αυτούς τους 15, θα εκλέγει  12 υποψηφίους.

γ). Από τους 9 αυτούς, η Ιερά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με παρόντα τουλάχιστον 3/4 των μελών, θα επιλέγει  3 υποψήφιους.

δ). Από αυτούς τους 3, με κλήρωση θα εκλέγεται ο επίσκοπος.

Από την ημέρα της ανακοίνωσης των 3 υποψηφίων μέχρι την εκλογή του επισκόπου, δεν θα πρέπει να έχουν περάσει περισσότερες από 40 ημέρες και όχι λιγότερες από επτά.

Σημείωση:  Στην περίπτωση των λεγομένων «Νέων Χωρών», ο κατάλογος των 9 υποψηφίων θα πρέπει πρώτα να αποστέλλεται στο Οικ. Πατριαρχείο και μετά να υποβάλλεται στην Ι. Σύνοδο.

 

5.     Από την ημέρα ανακοίνωσης των 3 υποψηφίων και μέχρι την εκλογή του επισκόπου σε όλη την επικράτεια της επισκοπής / μητροπόλεως, από τις ενορίες και τις Ι. Μονές θα λαμβάνουν χώρα έκτακτες αγρυπνίες, λειτουργίες και παρακλήσεις, με αίτημα να δώσει ο Θεός να εκλεγεί ο καλύτερος υποψήφιος.

6.     Αφού εκλεγούν οι 3 τελικοί υποψήφιοι, να λαμβάνει χώρα αγρυπνία. Πριν την Θ. Λειτουργία, ας διενεργείται η κλήρωση από την οποία θα εκλέγεται ο Επίσκοπος. Στην Θ. Λειτουργία που θα ακολουθεί αμέσως μετά να γίνεται και η χειροτονία του νέου επισκόπου.

7.     Προ της χειροτονίας ο εκλεγμένος ας λάβει την ευχή και την ευλογία των συνυποψήφιων, δημοσίως, ενώ μετά, ας δίνει και εκείνος την δική του, στους αδελφούς του. Εάν κάποιος συνυποψήφιος αρνηθεί να το πράξει τότε ίσως θα πρέπει να του επιβληθεί ποινή απαγόρευσης να επιτελέσει ιεροπραξία για την επόμενη τριετία.. Εάν ο νεοεκλεγείς Επίσκοπος αρνηθεί, να καθαιρείται και οι εκλογές επαναλαμβάνονται. Την τελική απόφαση για το αν και πως θα εφαρμόζονται τελικά τα παραπάνω θεραπευτικά επιτίμια θα την λαμβάνει η Ι. Σύνοδος ανάλογα με την περίσταση.

 

«Δικαιοσύνην μάθετε οι ενοικούντες επί της γης» 

(Ησ. 26,9)

 

ΕκκλησιαστικΗ ΔικαιοσΥνη

 

1.     Η εκκλησιαστική δικαιοσύνη προτείνουμε να ενισχυθεί , ώστε να μπορεί να κρίνει ακριβοδίκαια και με βάση την Ιερά μας παράδοση. Ο επίσκοπος πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να παραπέμπει στο εκκλησιαστικό δικαστήριο, αλλά δεν μπορεί να είναι μοναδικός δικαστής και κατήγορος.

 

2.     Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, δεν θα πρέπει να είναι όργανα πολιτικής, αλλά απόδοσης δικαιοσύνης (κατά την Θεολογική και όχι την νομικίστικη / ηθικίστικη έννοια) και πνευματικής εξισορρόπησης. Σκοπός τους δεν θα πρέπει να είναι η όποια αντεκδίκηση, αλλά η απονομή ευθυνών με αγάπη, για την πνευματική ρύθμιση των αδελφών. Τα δικαστήρια αυτά θα ρυθμίζουν κανονικά και πνευματικά θέματα και όχι θέματα της «κοσμικής» δικαιοσύνης. Με αυτό το ξεκαθάρισμα δεν θα εμπλέκεται η Εκκλησία με την κοσμική Δικαιοσύνη και δεν θα καταφεύγει κάθε κληρικός στα κοσμικά δικαστήρια εναντίον αποφάσεων της Εκκλησίας για εκκλησιαστικά ζητήματα.

 

«Αν όλοι οι άνθρωποι αγαπούσαν και αγαπιόνταν,

κανείς δεν θα μπορούσε να αδικήσει κανένα»

(Αγ. Ιω. Χρυσόστομος P.G. 61,271)

 

3.     Θα πρέπει σε κάθε Μητρόπολη να συσταθεί τριμελές δικαστήριο, το οποίο προτείνουμε να έχει την εξής σύνθεση:

α). Ένα μέλος να εκλέγεται από το σύνολο των επιτρόπων στις ενορίες. Θα είναι και ο ίδιος/ -α λαϊκός/ -ή. Ο λαός (όσοι γενικά πληρούν τις προυποθέσεις που ορίζονται απο το παράρτημα και όχι μονό οι επίτροποι)  να εκλέγει τρείς υποψηφίους απο το σύνολο των επιτρόπων και από αυτούς με κλήρωση, να εκλέγεται το μέλος. Για να θέσει υποψηφιότητα, θα πρέπει, εκτός της βεβαιώσεως από τον Πνευματικό του (βλ. Παράρτημα) να έχει και βεβαιώσεις από άλλους δύο Ιερείς της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας.

β).     Ένα μέλος να εκλέγεται από το σύνολο των Ιερέων / μοναχών (ανδρών / γυναικών) της Επισκοπής / Μητροπόλεως. Οι πατέρες να εκλέγουν τρεις υποψηφίους, από τους οποίους, κατόπιν κληρώσεως, να εκλέγεται το μέλος. Οποιοσδήποτε υποψήφιος-α θα πρέπει να έχει προταθεί από τουλάχιστον 2 ιερείς.

γ).     Ένα μέλος θα εκλέγεται ως αντιπρόσωπος του επισκόπου και της Ι. Συνόδου. Η εκλογή του να γίνεται με συνδυασμό ψηφοφορίας και κλήρωσης. Ο επίσκοπος θα ορίζει 3 υποψηφίους. Από αυτούς η Ι. Σύνοδος θα εκλέγει 2, και απο αυτούς τελικά, με κλήρωση θα εκλέγεται το μέλος. Το μέλος μπορεί να είναι λαϊκός, κληρικός η μοναχός.

δ). Πρόεδρος του δικαστηρίου θα είναι ο επίσκοπος. Δεν θα έχει άμεσο δικαίωμα ψήφου, αλλά καμία καταδικαστική απόφαση δεν θα έχει ισχύ, χωρίς την επικύρωσή του.

 

4.    Στην σύνθεση του δικαστηρίου να υπάρχουν και άλλα δύο μέλη. Το ένα θα διορίζεται απευθείας από τον Επίσκοπο, ως θεολογικός σύμβουλος και το άλλο θα προέρχεται από το δικαστικό σύστημα, ως νομικός σύμβουλος. Αυτά τα μέλη, θα μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο ρόλος τους να είναι καθαρά συμβουλευτικός. Εάν στην εκδίκαση κάποιας υπόθεσης προκύψουν παράνομες ενέργειες, θα ενημερώνεται η τακτική δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.

 

5.     Όλοι οι εκπρόσωποι από όλα τα τριμελή δικαστήρια, όλης της ελλαδικής εκκλησίας, να συνεδριάζουν ανά 6μηνο, και να εξετάζουν περιπτώσεις παραπτωμάτων επισκόπων, καθώς και περιπτώσεις που αφορούν περισσότερες της μίας επισκοπές. Τα πορίσματα θα κατατίθενται στην Ι. Σύνοδο (η οποία θα λαμβάνει την τελική απόφαση) και θα δημοσιεύονται. Το έργο σε αυτή την περίπτωση θα είναι συμβουλευτικό. Δυνατό θα είναι να συνεδριάζουν και σε έκτακτες περιστάσεις. Το σύνολο των εκπροσώπων  να ορίζει με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη του μερικές επταμελείς επιτροπές που θα αναλαμβάνουν την κρίση των εφέσεων από τα τριμελή. Οι επταμελείς επιτροπές θα προεδρεύονται από αντιπρόσωπο της Ι.Σ. ο οποίος θα έχει αρμοδιότητες όπως ο πρόεδρος των τριμελών κατα την παράγραφο 3δ. Σε δεύτερο (και τελικό) βαθμό  οι εφέσεις ας κρίνονται από ειδική επιτροπή μελών της Ι.Σ.

 

6.     Η θητεία των μελών του τριμελούς δικαστηρίου (εννοείται αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου) της κάθε επισκοπής / μητροπόλεως, να μην υπερβαίνει τα 7 έτη.

 

7.     Κανένα μέλος τριμελούς δικαστηρίου, δεν μπορεί να είναι μέλος για δεύτερη θητεία.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

 

1.     Το σύστημα των επιτρόπων στις Εκκλησίες, θα πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε να εκπροσωπούν και τους λαϊκούς στην Εκκλησία. Η θεμελιωμένη εκκλησιολογικά συμμετοχή των λαϊκών και στη διοίκηση της Εκκλησίας, και μάλιστα στο κύτταρό της την Ενορία, μαρτυρείται με ευκρίνεια και έμφαση στους Γενικούς Κανονισμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τους Κοινοτικούς Κανονισμούς της υπόδουλης ακόμη τότε Ελλάδας, στα Καταστατικά Διοικήσεως των περισσότερων και ιδίως των γειτονικών Ορθόδοξων Εκκλησιών και στη νομοθεσία του νεότερου ελληνικού κράτους, η οποία ίσχυσε έως τη δικτατορία Μεταξά. Ο Θεμελιώδης Κανονισμός για την εκλογή και τα καθήκοντα των Ενοριακών Κοινοτικών και Επαρχιακών Αρχών στο Κλίμα του Οικουμενικού Θρόνου (1902), διεξοδικώς αναφέρεται στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά ενορίες, στη σύγκληση των ενοριακών συνελεύσεων και στην εκλογή των επιτρόπων των ναών. Ανάλογες διατάξεις περιλαμβάνουν οι Κανονισμοί των Ορθόδοξων Κοινοτήτων της τότε υπόδουλης ακόμη Ελλάδας… Και εκεί προβλέπεται η εκλογή των τριών επιτρόπων του ναού από τη συνέλευση των ενοριτών, αλλά και η λογοδοσία των απερχόμενων επιτρόπων σε αυτήν. Παρόμοιες διατάξεις, με τις οποίες καθιερώνεται η συμμετοχή αιρετών λαϊκών μελών στα όργανα διοικήσεως της Ενορίας και της εκκλησιαστικής επαρχίας, περιλαμβάνουν όμως και τα Καταστατικά Διοικήσεως των περισσότερων Ορθόδοξων Εκκλησιών, όπως λ.χ. του Πατριαρχείου της Ρωσίας, και ιδίως των γειτονικών, όπως του Πατριαρχείου της Σερβίας, του Πατριαρχείου της Ρουμανίας, του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας και της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου [Πηγη: I. M. Κονιδάρη, «Αιρετοί λαϊκοί στη διοίκηση της Εκκλησίας», «Το Βήμα», 20.2.2005.  ]

2. Οι επίτροποι κάθε ενορίας, να εκλέγονται από τους λαϊκούς οι οποίοι Εκκλησιάζονται στην ενορία αυτή. Η θητεία τους να είναι ετήσια. Το εάν κάποιος λαϊκός μπορεί να μετέχει στις εκλογές τόσο των επισκόπων, όσο και των μελών του δικαστηρίου και των επιτρόπων, είναι κάτι που θα ορίζεται από κριτήρια τα οποία περιγράφονται στο τελευταίο μέρος των προτάσεων. Οι επίτροποι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο, ούτε περισσότεροι απο πέντε αναλόγως με το μέγεθος της ενορίας. Για να θέσει υποψηφιότητα για επίτροπος κάποιος(-α), θα πρέπει εκτός από το να τον έχει προτείνει εγγράφως ο Πνευματικός του Ιερέας / εξομολόγος, να καταθέσει έγγραφη πρόταση και από έναν ακόμα Ιερέα της επιλογής του. 

α). Αν οι υποψήφιοι στις εκλογές είναι λιγότεροι από τον αριθμό των επιτρόπων συν τρεις, τότε ο εφημέριος της ενορίας θα έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει τον κατάλογο με υποψηφίους της επιλογής του, μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ και στο παράρτημα. Αν και πάλι δεν βρεθούν αρκετοί υποψήφιοι , τότε οι εκλογές γίνονται με τους υπάρχοντες. Αν οι υποψήφιοι είναι ίσοι με τον αριθμό των επιτρόπων, και δεν γίνει εφικτή η συμπλήρωση του καταλόγου, τότε γίνονται επίτροποι χωρίς εκλογές. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των επιτρόπων και δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση του αριθμού, τότε οι εκλογές αναβάλλονται για ένα έτος και οι επίτροποι ορίζονται από τον επίσκοπο, κατόπιν συμβουλευτικής πρότασης του προέδρου του Εκκλησιαστικού συμβουλίου.

β). Η εκλογή των επιτρόπων θα γίνεται με συνδυασμό κλήρωσης και ψηφοφορίας.

  Ο Εφημέριος και οι υπόλοιποι Ιερείς μαζί με τους επιτρόπους θα συνθέτουν το Εκκλησιαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνέρχεται τακτικά και θα συζητά για τα θέματα  της ενορίας. Πρόεδρος του συμβουλίου να είναι ο Εφημέριος. Καμία απόφαση του Συμβουλίου δεν θα είναι έγκυρη χωρίς να την έχει υπογράψει και ο πρόεδρος (ΒΕΤΟ).

 

"Είναι άρπαγας όποιος έχει πολλά και δεν ελεεί, ακόμα και όταν δεν αδικεί ολοφάνερα. Ο ανελεήμονας είναι άρπαγας και αδικεί τόσους όσους θα μπορούσε να ευεργετήσει και δεν ευεργέτησε."

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας

 

3.     Οι επίτροποι μαζί με τον / τους Ιερέα / -είς, να ελέγχουν τα οικονομικά της ενορίας. Να συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισμός, ο οποίος θα πρέπει να εγκρίνεται πρωτίστως από τον Ιερέα, αλλά και από τους επιτρόπους. Σε θέματα ποιμαντικά, διοικητικά και Πνευματικά, αποκλειστική ευθύνη έχουν οι Ιερείς ενώ οι επίτροποι απλά συμβουλευτικό καθήκον.

 

4.     Η πολιτεία θα προσκαλείται να ορίζει,  ειδικό ελεγκτή εφορίας, ο οποίος σε κάθε ενορία θα ελέγχει την οικονομική της κατάσταση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στην διάρκεια του έτους.

 

"Ο φιλάργυρος είναι ακόλαστος, διότι όπως εκείνος αγαπά τα σώματα έτσι και αυτός τα χρήματα. Μάλλον αυτός είναι πιο ακόλαστος, αφού δεν τον βιάζει τόσο πολύ η φύση στην αγάπη αυτή".

Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός

 

5.     Σε κάθε καταμέτρηση εσόδων θα παρίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τόσο ο εφημέριος όσο και οι επίτροποι, αλλά και οι υπόλοιποι Ιερείς εάν υπάρχουν. Όλοι θα πρέπει να υπογράφουν πως έλαβαν γνώση της καταμέτρησης και του προϋπολογισμού.

 

6.     Σε περίπτωση παραπόνων των μελών της ενορίας για κάποιο από τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας (π.χ. νεωκόροι, καθαρίστριες, κ.τ.λ.), το αίτημα να παραπέμπεται από τους επιτρόπους στον Εφημέριο και τους υπόλοιπους Ιερείς και να συζητείται στο συμβούλιο.

 

7.     Εάν υπάρχουν παράπονα για τον τοπικό Ιερέα, αυτά να συγκεντρώνονται ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ από τους επιτρόπους και να παραδίδονται στον αρμόδιο Επίσκοπο, για αξιολόγηση. Ανώνυμες καταγγελίες δεν θα γίνονται δεκτές. Οι επίτροποι θα πρέπει να παραδίδουν τις διαμαρτυρίες, σε εύλογο χρονικό διάστημα που ο κανονισμός θα ορίζει. Αν δεν το πράττουν , θα καθαιρούνται.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1.     Τα εκλογικά σώματα από τα οποία εκλέγονται οι επίσκοποι / μητροπολίτες και τα μέλη των Εκκλ. Δικαστηρίων είναι δύο:   α). Το σύνολο των λαϊκών μελών της Εκκλησίας της Επισκοπής / Μητροπόλεως. β). Το σύνολο των Ιερέων & Μοναχών της Επισκοπής. Η κάθε επισκοπή να διατηρεί δύο εκλογικούς καταλόγους έναν για τo  κάθε σώμα. Η δημιουργία των εφορευτικών επιτροπών, καθώς και η διενέργεια εκλογών εντός της επισκοπής, θα πρέπει να επιβλέπεται από τους επισκόπους, τους ειδικούς παρατηρητές της Ιεράς συνόδου,  και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, τα οποία θα εγγυώνται για την ομαλή περάτωση των εκλογών.

 

2.     Για να γίνει κάποιος μέλος του Εκλογικού καταλόγου των λαϊκών μελών της Εκκλησίας, πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

α). Να είναι βαπτισμένος Ορθόδοξος

β). Εάν στο παρελθόν υπήρξε μέλος αίρεσης, να έχει λάβει «Χρίσμα Μετανοίας», ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχει επιστρέψει στην Ορθόδοξο Εκκλησία.

γ). Να είναι ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΕΛΟΣ της Εκκλησίας. Αυτό θα διασφαλίζεται με σχετική έγγραφη και ενυπόγραφη πρόταση που θα έχει το λαϊκό μέλος, από τον Πνευματικό του,  Ιερέα / εξομολόγο. Η σχετική επιστολή θα πρέπει να ανανεώνεται ανά διετία. Εάν κάποιος παραλείψει να καταθέσει την επιστολή, αυτομάτως διαγράφεται από τον εκλογικό κατάλογο και παύει να έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, στις σχετικές θέσεις. Μόλις καταθέσει εκ νέου την επιστολή θα επαναφέρεται στον κατάλογο. Η κατάθεση των επιστολών, θα γίνεται στην επισκοπή στην οποία υπάγεται, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Κανένα μέλος της Εκκλησίας χωρίς πνευματικό / εξομολόγο δεν θα έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, αφού η ύπαρξη πνευματικού είναι θεμελιώδης για την συμμετοχή του και στην Θ. Λειτουργία.  Ο πιστός / -ή για να έχει δικαίωμα να εγγραφεί στον εκλ. κατάλογο εννοείται  ότι:  

i). Διάγει βίο ευσεβή και ηθικό, και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Εκκλησίας της οικογένειας και του πλησίον και να μην είναι υπόδικος.

ii). Δεν συζεί παράνομα ή να έχει συνάψει Γάμο, που δεν ευλογήθηκε από την Εκκλησία.

iii). Δεν   είναι μέλος συλλόγου ή οργανώσεως των οποίων η δράση στρέφεται κατά της Ορθοδόξου Πίστεως (τέτοιο κατάλογο οργανώσεων θα πρέπει η Ι. Σύνοδος να έχει αναρτημένο σε όλες τις ενορίες της Ελλαδικής Εκκλησίας).

Ιερέας που θα δίδει, εν γνώσει του ψευδείς βεβαιώσεις, να τιμωρείται με καθαίρεση. Ειδικές επιτροπές και πιθανόν μηχανογραφικό σύστημα, τόσο από την Ι. Σύνοδο, όσο και σε κάθε επισκοπή να συσταθούν ώστε  να ελέγχουν : i). Πως οι συστατικές επιστολές δεν είναι πλαστογραφημένες και πως οι Ιερείς που τις υπέγραψαν είναι υπαρκτοί. ii) Πως ο υποψήφιος επίτροπος δεν είναι ήδη επίτροπος σε άλλη ενορία και έχει λευκό ποινικό μητρώο.

 

3.     Για να είναι κάποιος μέλος του εκλογικού καταλόγου των Ιερέων / Μοναχών, θα πρέπει να είναι είτε Ιερέας (έγγαμος η άγαμος) είτε μοναχός εγγεγραμμένος σε κάποια μονή. Εξαιρούνται όσοι βρίσκονται επισήμως σε αργία η επιτίμιο η βρίσκονται εκτός μονής χωρίς άδεια.

 

"Πρέπει να γνωρίζομεν ότι το κακόν ούτε άναρχον είναι, ούτε παράγεται αφ' εαυτού, ούτε από του Θεού εγένετο. Αλλά είναι ιδικόν μας έργον και του πονηρού, το οποίο εισήλθεν εις τον κόσμον από την απροσεξία του ανθρώπου".

Αγ.  Γρηγόριος ο Θεολόγος

 

4.     Τόσο ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας όσο και η συγκρότηση των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων είναι σωστό,  να μην είναι νόμοι του Κράτους, αλλά να συγκροτούνται με εσωτερικό κανονισμό της Εκκλησίας, βάσει των ιερών κανόνων. Με νόμο θα πρέπει να οριστεί η νομική υπόσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς επίσης να καθορισθούν και μερικές βασικές - κεντρικές διατάξεις, που να δίδουν τη δυνατότητα να ρυθμίζει η Εκκλησία τα του οίκου της. Αυτό, μπορεί να γίνει χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει αναθεώρηση του Συντάγματος, αφού το Σύνταγμα δεν προϋποθέτει να είναι ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας νόμος του Κράτους.

 

5.     Τα οικονομικά της κάθε επισκοπής να ελέγχονται από τριμελή επιτροπή , η οποία να συγκροτείται ως εξής:

α).     Ένας ειδικός λογιστής, να εκλέγεται από την Ι. Σύνοδο, με συνδυασμό ψηφοφορίας και κλήρωσης.

β).     Ένας ειδικός λογιστής, να ορίζεται μετά από εκλογές στις οποίες θα συμμετάσχει το σύνολο των επιτρόπων όλων των ενοριών της επισκοπής.

γ).     Ένας ελεγκτής θα ορίζεται από τον επίσκοπο μετά από ψηφοφορία και κλήρωση.

Η τριμελής αυτή επιτροπή, να ελέγχει την διαχείριση των οικονομικών και θα δημοσιεύει εκθέσεις ανά τακτά διαστήματα (π.χ. τετράμηνο) μέσα στο έτος. Στις εργασίες της θα προσκαλείται ελεγκτής της εφορίας, ως παρατηρητής. Η θητεία της θα είναι ετήσια. Η εργασία της δεν θα είναι διαχειριστική, αλλά ενημερωτική / ελεγκτική.  Όσον αφορά τα έσοδα των επισκόπων και των ιερέων να ισχύει το «πόθεν έσχες».

 

6.  Καλό θα ήταν, σε κάθε επισκοπή / μητρόπολη να υπάρχει μεικτή συμβουλευτική κληρικολαϊκή επιτροπή η οποία να κάνει προτάσεις  & εισηγήσεις στον εκάστοτε επίσκοπο. Τα μέλη της να εκλέγονται με συνδυασμό ψηφοφορίας και κλήρωσης ανά 4ετία. Ανά έτος χρήσιμο θα ήταν να γίνονται κληρικολαϊκές συνάξεις με δημόσιο διάλογο. Λαϊκοί, να μετέχουν ως ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ στις εργασίες της Ι. Συνόδου και να εκλέγονται με συνδυασμό ψηφοφορίας και κλήρωσης. Αυτά τα όργανα θα έχουν απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση διοικητικό.

 

 

«Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός, γιατί δεν κάναμε προσευχή, αλλά γιατί δεν είχαμε επαφή με τον Χριστό και μας ταλαιπώρησε ο διάβολος».

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος,

Οι Ασκητικοί Λόγοι, Λόγος ΜΒ΄ σ. 153

 

 

ΤΕΛΟΣ

ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ

 

Δημιουργία αρχείου: 28-2-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 15-11-2006.

ΕΠΑΝΩ