Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ενότητα: Παπισμός

Ο Παπισμός είναι ΑΙΡΕΣΗ // Τα πραγματικά αίτια τού σχίσματος // Κάψιμο τών αιρετικών στο όνομα τού Θεού

Η φασιστική νοοτροπία του Παπισμού

    Δυστυχώς, σήμερα, πολλοί θέλουν, λόγω συμφερόντων, να ξεχάσουν τις ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ διαφορές μεταξύ Παπισμού και Ορθοδοξίας. Εχουμε τονίσει ξανά και ξανά τον ολοκληρωτισμού του παπικού "Πρωτείου" και "αλάθητου". Εδώ θα ασχοληθούμε με τις παπικές υπαγορεύσεις του Γρηγορίου του Ζ' (dictatus papae), τις οποίες πιστεύουν όλοι οι πάπες και αυτό είναι δυστυχώς ο χείριστος φασισμός.

Οι παπικές υπαγορεύσεις:

1. "Η ρωμαϊκή Εκκλησία ιδρύθηκε από τον Κύριο και μόνο από Αυτόν".
2. "Μόνο ο ρωμαίος ποντίφικας ονομάζεται δικαίως παγκόσμιος".
3. "Μόνο αυτός μπορεί να καθαιρέσει ή να δώσει άφεση στους επισκόπους".

4. "Ο λεγάτος του (ο πρεσβευτής του πάπα), σε ένα εκκλησιαστικό συμβούλιο, είναι ανώτερος από όλους τους επισκόπους, ακόμη κι αν είναι κατώτερος κατά τη χειροτονία, και μπορεί να τους απαγγείλει ποινή καθαιρέσεως".
5. "Ο πάπας μπορεί να καθαιρέσει τους απόντες".
6. "Μεταξύ άλλων, δεν μπορεί κανείς να συγκατοικήσει με αυτούς που ο πάπας έχει αφορίσει".
 
7. "Μόνον αυτός μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να θεσπίσει νέους νόμους, να συνενώσει νέους λαούς, να μετατρέψει μια συνοδεία σε αββαείο, να διαιρέσει μια πλούσια επισκοπή και να συγχωνέψει πτωχές επισκοπές".
8. "Μόνον αυτός μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αυτοκρατορικά εμβλήματα".
9. "Ο πάπας είναι ο μόνος άνθρωπος του οποίου όλοι οι πρίγκηπες φιλούν τα πόδια".

10. "Είναι ο μόνος του οποίου το όνομα μνημονεύεται σε όλες τις εκκλησίες".
11. "Το όνομά του είναι μοναδικό στον κόσμο".
12. "Έχει τη δυνατότητα να καθαιρεί τους αυτοκράτορες".

13. "Έχει τη δυνατότητα να μεταθέτει τους επισκόπους από μια έδρα σε άλλη, σύμφωνα με τις ανάγκες".
14. "Έχει το δικαίωμα να χειροτονεί έναν κληρικό οποιασδήποτε εκκλησίας, όπου θέλει".
15. "Αυτός ο οποίος χειροτονήθηκε από τον πάπα μπορεί να δώσει εντολές στην εκκλησία ενός άλλου, αλλά όχι να κηρύξει πόλεμο, δεν μπορεί να δεχθεί από έναν άλλο επίσκοπο κάποιο ανώτερο αξίωμα".
 
16. "Δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκληση γενικής συνόδου χωρίς την εντολή του".
17. "Κανένα κείμενο ή βιβλίο δεν μπορεί να έχει εγκυρότητα χωρίς την έγκρισή του".
18. "Η απόφασή του δεν μπορεί να τροποποιηθεί από κανέναν και μόνο αυτός μπορεί να τροποποιήσει τις αποφάσεις όλων".

19. "Ο πάπας δεν μπορεί να κριθεί από κανέναν".
20. "Κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει κάποιον που επικαλείται την αποστολική Έδρα".
21. "Οι σημαντικές υποθέσεις κάθε εκκλησίας πρέπει να φέρονται ενώπιόν του".

22. "Η Ρωμαϊκή εκκλησία δεν πλανήθηκε ποτέ και σύμφωνα με τη μαρτυρία της Γραφής δεν θα πλανηθεί ποτέ".
23. "Ο Ρωμαίος ποντίφικας, ο οποίος έχει χειροτονηθεί σύμφωνα με τους κανόνες, γίνεται αδιαμφισβητήτως άγιος με τις αξιομισθίες του μακαρίου Πέτρου".
24. "Με τη διαταγή και τη συγκατάθεση του πάπα επιτρέπεται σε κάποιον υπήκοο να εκφέρει κατηγορία".

25. "Μπορεί, εκτός συνοδικού συμβουλίου, να καθαιρέσει ή να συγχωρήσει τους επισκόπους".
26. "Αυτός ο οποίος δεν είναι με την καθολική εκκλησία, δεν μπορεί να θεωρείται καθολικός".
27. "Ο πάπας μπορεί να αποδεσμεύσει υπηκόους του από όρκο πίστης που έδωσαν σε αδίκους".

[Registrum, 11,55α.] - περιοδ. "Ορθ. Μαρτ." τ.114

 
Σημείωση: Ο χαρακτηρισμός "Καθολικός" , ανήκει στην Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία του Κυρίου, και όχι στους Παπικούς. Επίσης και ο όρος "Ρωμαϊκή" έχει να κάνει μόνο με τον χώρο της έδρας της Εκκλησίας και όχι με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, καταλύθηκε το 1453, και η πρωτεύουσα της ήταν η Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη. ρα πραγματικά ρωμαϊκή Εκκλησία, είναι μόνο η Ορθόδοξη. Η παλαιά Ρώμη, είχε κατακτηθεί από τους Φράγκους, πολύ νωρίτερα.
 
   
    Μετά από τα παραπάνω, είναι πραγματικα αδιανόητο, πως ορισμένοι Οικουμενιστές, νομίζουν πως μπορεί να υπάρξει οποιουδήποτε είδους "ένωση", αν πρώτα δεν αποκηρύξουν αυτές τις ΠΛΑΝΕΣ οι Παπικοί. Δυστυχώς ο παπισμός απέρριψε το Συνοδικό πολίτευμα της Αρχαίας Εκκλησίας, και το αντικατέστησε με μία μονολιθική ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, η οποία ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ τους ίδιους τους πιστούς του. Η πνευματική αντιπαράθεση, λοιπόν, με τον παπισμό, δεν γίνεται για λόγους "φανατισμού", όπως διαδίδουν πονηρά κάποιοι, αλλά από ΑΓΑΠΗ. Αγάπη προς τους καταπιεσμένους πιστούς της Παπικής "εκκλησίας", η οποία θέλει να τους χρησιμοποιεί ως άβουλα υποχείρια.

Δημιουργία αρχείου: 18-6-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 18-6-2005.

ΕΠΑΝΩ