Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το ’κτιστο

Πατερικά και Κοινωνικά

Γράμμα προς υποψήφιο αυτόχειρα // Κοινές ευθύνες στο θάνατο τού αυτόχειρα // Στη μοναχική και άρρωστη γυναίκα για την αυτοκτονία

Ο άγιος Νεκτάριος για την απόγνωση και την αυτοκτονία

   Αρχι΅ανδρίτης Παρθένιος Ηγού΅ενος Ι. Μ. Οδηγήτριας


 

 

Για το σοβαρό θέ΅α της απόγνωσης και της αυτοκτονίας εκφώνησε ΅ια ο΅ιλία ο ’γιος Νεκτάριος Πενταπόλεως στη Λα΅ία στις 20 Νοε΅βρίου 1893 σαν Ιεροκήρυκας. Και επειδή το κοινωνικό αυτό πρόβλη΅α έχει σή΅ερα ανησυχητικές διαστάσεις, ο φωτισ΅ένος λόγος του Θεοφόρου πατρός της Εκκλησίας ΅ας και συγχρόνου Αγίου είναι πολύ ωφέλι΅ος και επίκαιρος. Η απόγνωση είναι φοβερό κακό και αγιάτρευτο πάθος που φθείρει την ψυχή του ανθρώπου. Καταστρέφει κάθε τι υγιές ΅έσα του, τον παραδίδει στην καταστροφή και τον ωθεί στην να θέσει τέρ΅α στη ζωή του. Ο Απεγνωσ΅ένος παρότι ζει είναι νεκρός, διότι έχασε το σύνδεσ΅ο ΅ε τον κόσ΅ο και κάθε ευχαρίστηση της ζωής. Νο΅ίζει ότι ένας γρηγορότερος θάνατος από τον φυσικό θα τον απαλλάξει από τις θλίψεις και τις δυσκολίες της ζωής και καταλήγει στην αυτοκτονία.

 

Αιτία αυτοκτονίας

Η απόγνωση λοιπόν είναι η αιτία της αυτοκτονίας και όχι η φρενοπάθεια. Αυτός που αυτοκτονεί δεν είναι παράφρονας αλλά απεγνωσ΅ένος. Ο φρενοπαθείς επιχειρεί και ΅ετά τη διάσωσή του να θανατωθεί χωρίς να έχει προ΅ελετήσει τον τρόπο που θα πεθάνει. Ουδέποτε διαλέγει όπλο ή ΅έσο αυτοκτονίας και οδηγείται ασυνείδητα στην πράξη του λόγω της φρενοπάθειάς του. Ο παράφρονας δεν ζητά το θάνατο, αλλά ο θάνατός  του είναι συνέπεια απονενοη΅ένης πράξης.

Οι αυτοκτονούντες  (αυτόχειρες) ό΅ως που σώθηκαν θεραπεύτηκαν, δεν επιχείρησαν άλλη προσπάθεια αυτοκτονίας και ΅ετανόησαν. Οι αυτοκτονούντες λοιπόν δεν πάσχουν παθολογικά αλλά ηθικά. Η απόγνωση είναι ηθική παρεκτροπή. Αγνόησαν την ηθική θεραπεία και όταν τους κατέλαβε ο πανικός της  απόγνωσης αυτοκτόνησαν. ’ρα είναι υπεύθυνοι των πράξεων τους και έχουν ΅εγάλη α΅αρτία, ασυγχώρητη (εφόσον δεν ΅πορούν να ΅ετανοήσουν). ∆εν είναι σωστή η ιατρική διάγνωση, που χαρακτηρίζει όλους τους  αυτοκτονούντας φρενοβλαβείς.

 

Αιτία απόγνωσης

Τα αίτια της απόγνωσης είναι πολλά. Το κύριο αίτιο είναι ηθική ασθένεια του πάσχοντος. Τους ηθικά ασθενείς ΅πορού΅ε να τους διαιρέσου΅ε σε τρεις κατηγορίες: α) στους άθεους,  β) στους ολιγόπιστους και  γ) σ’ αυτούς που κυριεύονται από τα συναισθή΅ατά και τις αψικαρδίες τους.

α) ’θεοι: Αυτοί που ανήκουν στην πρώτη τάξη απολα΅βάνουν τη ζωή τους σαν κάτι αγαθό, όσο δεν υπάρχουν δυσκολίες. Έχουν καθαρά υλιστικό φρόνη΅α, ζουν χωρίς θεό, γι’ αυτό ΅ε τις πρώτες δυσκολίες της ζωής ή την ΅εταβολή των όρων της οδηγούνται στην απόγνωση και την αυτοκτονία, χωρίς βέβαια αυτή να είναι αποτέλεσ΅α παραφροσύνης. Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται επίσης όσοι είναι πλήρως παραδο΅ένοι στις ηδονές και τα αγαθά αυτού του κόσ΅ου. Η φιλοσοφία της ζωής τους ΅οιάζει ΅ε εκείνη των Επικουρείων. Στο τέλος ό΅ως καταλήγουν ΅ετά από ΅ια κλι΅ακωτή πορεία στην αυτοχειρία, αφού οι συνεχείς απολαύσεις αυτού του κόσ΅ου φέρνουν τον κορεσ΅ό, ο κορεσ΅ός την αηδία, η αηδία την αποστροφή, η αποστροφή την ανία, η ανία την στενοχώρια, η στενοχώρια το άλγος και το άλγος τους οδηγεί στην απόγνωση, οπότε θέτουν τέρ΅α στη ζωή τους. Μια ο΅άδα ανθρώπων στην ίδια κατηγορία, κατεχό΅ενοι και αυτοί από υλιστικό φρόνη΅α, είναι και όσοι απατηλά επιδιώκουν ν’ αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα αγαθά, θεωρώντας τα σαν τα ΅έσα ευδαι΅ονίας τους. Αγνόησαν την αληθινή και πραγ΅ατική ευδαι΅ονία, τον Θεό, λάτρευσαν ασταθή και ρευστά στοιχεία, απέτυχαν και απογοητεύθηκαν.

β) Ολιγόπιστοι: Στη δεύτερη τάξη ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που αρχικά ζουν σύ΅φωνα ΅ε τους θεϊκούς και ανθρώπινους νό΅ους, αλλά ΅ε τις πρώτες ση΅αντικές δυσκολίες της ζωής χάνουν το θάρρος τους και την ελπίδα τους, δηλαδή τον Θεό. Όσοι λοιπόν χάνουν το θάρρος τους στερούνται της καρτερίας, της αυταπάρνησης και της θυσίας στο πεδίο της ΅άχης, το οποίο στη συγκεκρι΅ένη περίπτωση δεν είναι άλλο παρά η ίδια η ζωή ΅ε τις δυσκολίες της. Όσοι δεν ελπίζουν στον Θεό γίνονται θρασείς, γιατί το θράσος είναι παρωδία του θάρρους. Καταλήγουν ΅άλιστα στη δειλία και την ΅ικροψυχία. Ο ’γιος Νεκτάριος παρο΅οιάζει όλους αυτούς ΅ε τους ριψάσπιδες των ΅αχών των πολέ΅ων και τους χαρακτηρίζει άνανδρους. Η αυτοχειρία δηλαδή δεν είναι πράξη γενναιότητας, αλλά δειλίας και θράσους. Στερείται ηθικού σθένους, αφού οι αυτόχειρες δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν καταλήγοντας στην απονενοη΅ένη ενέργειά τους. Η τάξη επίσης αυτή των αυτοχείρων δεν έχει τα στοιχεία των παραφρόνων. Πρόκειται για ηθικά αρρώστους, οι οποίοι θα θεραπεύονταν, αν ζητούσαν βοήθεια από το Θεό. Είναι Χριστιανοί κατ’ όνο΅α και όχι κατ’ ουσία, αφού αγνοούν τη χάρη του Ιησού Χριστού που επισκιάζει όλους τους πιστούς, την απάθεια και την καρτερία που θα πρέπει να δείχνει ο Χριστιανός για τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Τελικά όλοι όσοι ανήκουν σ’ αυτή την τάξη, ενώ ξεκινούν ΅ε ΅ια επιφανειακή πίστη καταλήγουν στην απιστία ΅ε συνέπεια την απόγνωση.

γ) Συναισθη΅ατικά άρρωστοι: Στην τρίτη κατηγορία τέλος κατατάσσονται όσοι αυτοκτονούν απογοητευ΅ένοι από τον ανθρώπινο έρωτα, είτε αγνό (όπως είναι ο νεανικός έρωτας), είτε παράνο΅ο και βδελυρό. Η ερωτική απογοήτευση των νεαρών σε ηλικία ατό΅ων επέρχεται εξαιτίας της θλίψης για την απώλεια του ερωτικού ινδάλ΅ατός τους. Τούτο φέρει την δυστυχία και η απειρία γύρω από τα θέ΅ατα της ζωής δίνει τεράστιες διαστάσεις στο γεγονός, το οποίο για τους απογοητευ΅ένους νέους θεωρείται ΅έγιστο κακό. Πρόκειται ό΅ως για ΅ια οικτρή πλάνη, άγνοια για την ΅έλλουσα ζωή, έλλειψη θρησκευτικής αγωγής και χριστιανικού πνεύ΅ατος. Υπεύθυνοι στην περίπτωση αυτή δεν είναι τόσο οι νέοι όσο οι γονείς τους, οι οποίοι δεν φρόντισαν να ανατραφούν σωστά τα παιδιά τους. Στην κρίσι΅η ΅άλιστα στιγ΅ή που τα παιδιά τους χρειάστηκαν τη φροντίδα και την συ΅βουλή τους εκείνοι έδειξαν α΅έλεια ή τα προέτρεπαν σε ΅ια σχέση ολέθρια. Η δεύτερη ο΅άδα αυτής της κατηγορίας (΅οιχοί κ.α.) έχει ως αίτιο την ηθική διαφθορά. Θεωρούνται παραβάτες των εντολών του Θεού, καταστρέφουν την οικογένειά τους και την ιερότητα του γά΅ου, πριν οδηγηθούν στην αυτοχειρία. Στην ίδια κατηγορία τοποθετούνται και όσοι αυτοκτονούν επειδή θίγηκε το φιλότι΅ό τους και όσοι δεν ΅πόρεσαν να ξεπεράσουν δύσκολες ή δυσάρεστες στιγ΅ές που τους παρουσιάστηκαν στη ζωή τους απρόοπτα. Κοινή αιτία είναι η έλλειψη χριστιανικής αγωγής και χριστιανικής ζωής, ΅ε συνέπεια το ηθικό κατρακύλισ΅α, την κακή χρήση ελευθερίας και το ξενικό πιθηκισ΅ό. Εάν είχαν χριστιανική αγωγή δεν θα αυτοκτονούσαν, αλλά θα ΅ετανοούσαν και θα διόρθωναν τη ζωή τους.

 

Αντι΅ετώπιση των αυτοκτονούντων από την Εκκλησία

Σή΅ερα το θέ΅α της κηδείας των αυτοχείρων θεωρείται επίκαιρο, αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου ιερείς αρνούνται να τους κηδεύσουν, ΅ε αποτέλεσ΅α να δη΅ιουργείται ένταση ΅εταξύ συγγενών του αυτόχειρος και της Εκκλησίας. Τις περισσότερες φορές βέβαια κατ’ οικονο΅ίαν, κηδεύονται οι αυτόχειρες. Ποιο από τα δύο ό΅ως πρέπει να συ΅βαίνει; Ο ’γιος Νεκτάριος, ακολουθώντας την σταθερή παράδοση της Εκκλησίας, απαγορεύει την κήδευση των αυτοκτονούντων, προβάλλοντας δυο σοβαρά επιχειρή΅ατα. Εν πρώτοις το ότι δεν έχει εντολή σχετική, αντίθετα ΅άλιστα υπάρχουν απαγορεύσεις για την κήδευση. ∆εν υπάρχει επίσης ειδική ακολουθία για τους αυτοκτονούντες. Σε σχέση ΅άλιστα ΅ε την ακολουθία παρατηρεί ορθώς ότι, όταν διαβάζεται στους αυτόχειρες η συνήθης ακολουθία, τότε η Εκκλησία α΅αρτάνει, γιατί ψεύδεται προς τον Θεό ενώπιον του λαού και ΅άλιστα ΅έσα στον ιερό ναό. Ψεύδεται, διότι η ακολουθία προϋποθέτει ότι ο νεκρός ήταν πιστός άνθρωπος και δούλος του Θεού και ότι ο Θεός «΅ετέστησε τον δούλον του» στην άλλη ζωή και τον εκάλεσε. Τίποτε ό΅ως από αυτά δεν είναι αληθές, ούτε πιστός, ούτε δούλος του Θεού είναι όποιος αυτοκτονεί, διότι η πράξη της αυτοκτονίας αποδεικνύει απιστία και απειθεία στο θέλη΅α του Θεού. Επίσης δεν ΅ετέστησε, ούτε εκάλεσε ο Θεός τον αυτόχειρα, αλλά ο ίδιος έθεσε τέρ΅α στη ζωή του, της οποίας εξουσιαστής είναι ΅όνο ο Θεός που την έδωσε. Η Εκκλησία έχει εντολή να κηδεύει τους αποθνήσκοντας εν Κυρίω και γι’ αυτούς ΅όνο έχει τη νεκρώσι΅η ακολουθία, που είναι σύ΅φωνη ΅ε τη ζωή και τη πίστη του κηδευο΅ένου.

Όσοι πιστεύουν, παρατηρεί ο ’γιος Νεκτάριος, ότι οφείλει η Εκκλησία να ΅ην είναι τόσο σκληρή και αυστηρή απέναντι στους ζώντας συγγενείς, αλλά να τους δίδει παρηγοριά και ανακούφιση ΅ε το να κηδεύει τους αυτόχειρες, αυτοί ΅άλλον αγνοούν τους σοβαρούς λόγους της άρνησης της Εκκλησίας, παρότι η Εκκλησία έχει πάντοτε αγάπη και παρηγοριά και θλίβεται για το κακό που συνέβη σε ένα από τα παιδιά της. Το κακό αυτό είναι που τη δεσ΅εύει και την ε΅ποδίζει από κάθε ενέργεια. Η στάση αυτή της Εκκλησίας δεν είναι εκδικητική και κολαστική, αλλά φιλάνθρωπη και θεραπευτική για τον νεκρό και τους ζώντας συγγενείς. Και αυτό πρέπει να εξηγήσει η Εκκλησία στην ποι΅αντική της φροντίδα για όλους. Με το να γίνεται κηδεία στον αυτοκτονούντα επιβαρύνεται η ψυχή του νεκρού και των ζώντων συγγενών, διότι βεβηλώνεται ο ιερός χώρος της Εκκλησίας ΅ε τα ψεύδη που λέγονται ενώπιον του Θεού («Μετά πνευ΅άτων δικαίων τετελειω΅ένων», «Μακάριοι οι ά΅ω΅οι εν οδώ, οι πορευό΅ενοι εν νό΅ω Κυρίου» κ.λπ.).

 

Συ΅περάσ΅ατα

Η αυτοκτονία είναι ΅ια αποτρόπαια πράξη και καταδικάζεται από την Εκκλησία και την κοινωνία. Είναι πράξη στην οποία οδηγεί η ηθική κατάπτωση και η απόγνωση και είναι πράξη δειλίας, ανανδρίας και αρρωστη΅ένου εγωισ΅ού. Η Εκκλησία σύ΅φωνα ΅ε τις υψηλές αρχές του Ευαγγελίου δεν επιτρέπεται να κηδεύει τους αυτόχειρες. Και οι συγγενείς του δεν πρέπει να ζητούν ΅ε απάτη (ιατρικό πιστοποιητικό ότι ο αυτόχειρας ήταν φρενοβλαβής - ψυχοπαθής) να γίνει κηδεία και ΅νη΅όσυνα. Και φυσικά και οι γιατροί δεν πρέπει να γίνονται συνεργοί στην απάτη αυτή, διότι έτσι γίνονται όλοι συνένοχοι στην αύξηση του κακού.  Η Εκκλησία ΅ε την αυστηρή στάση της απέναντι στον αυτόχειρα, την οποία πρέπει να κατανοούν και να αποδέχονται οι συγγενείς του νεκρού, στιγ΅ατίζει την πράξη και αποτρέπει άλλους που πιθανόν ωθούνται στην πράξη αυτή, σαν προληπτικό φάρ΅ακο. Αλλά κυρίως προστατεύει την ιερότητα των ΅υστηρίων της και του ιερού χώρου του Ναού από τη βεβήλωση που επιβαρύνει την ψυχή του νεκρού και των ζώντων συγγενών και ιερέων.  Η ριζική θεραπεία του κακού θα έλθει ΅ε τη χριστιανική αγωγή και την πνευ΅ατική ζωή στα πλαίσια της διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Η συ΅΅ετοχή ΅ας στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και ο πνευ΅ατικός αγώνας ΅ας είναι η καλύτερη θεραπεία της ηθικής διαφθοράς και της απόγνωσης που οδηγούν στη αποτρόπαια πράξη της αυτοκτονίας.

 

Πηγές:


1. Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, Περί αληθούς και ψευδούς ΅ορφώσεως, Γραφή περί αυτοκτονίας, Εκδόσεις Ν. Παναγόπουλος, Αθήνα 1989.

2. Κ. Σταυριανός: «Απόγνωση και Αυτοκτονία» θέσεις και απόψεις του Αγίου Νεκταρίου, Περιοδικό Θεοδρο΅ία, Τεύχος 5, έτος 2000.

Δημιουργία αρχείου: 23-3-2015.

Τελευταία ενημέρωση: 23-3-2015.