Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Πατερικά Κείμενα

ΘEMATA

Εκτός από τα πατερικά κείμενα που παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας, στο Ίντερνετ υπάρχουν πλήθος άλλα κείμενα πατέρων. Στο αρχείο αυτό λοιπόν, θα βρίσκετε διευθύνσεις τέτοιων κειμένων από άλλες ιστοσελίδες που συλλέξαμε.

Ζητούμε συγνώμη για όσους δεσμούς δεν λειτουργούν λόγων τών αλλαγών που γίνονται στις ιστοσελίδες άλλων, γιατί δυστυχώς δεν γνωρίζουμε συνήθως ποιες αλλαγές γίνονται και πού. Ίσως λοιπόν να μη λειτουργούν πάντα οι δεσμοί αυτής τής ενότητας, είτε επειδή δεν πληροφορηθήκαμε την αλλαγή, είτε επειδή δεν βρήκαμε ακόμα πού μετακινήθηκε το άρθρο.

Για να διαβαστούν ευχερώς κάποια κείμενα, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την πολυτονική γραμματοσειρά Athena. Πληροφορίες για  εγκατάσταση  κλπ. στη σελίδες http://www.ecclesia.gr/help.htm και  http://users.otenet.gr/~aper/unicode.htm

Δημιουργία αρχείου: 4-7-2002.

Τελευταία ενημέρωση: 28-9-2004.

Επάνω