Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Ψυχοθεραπευτικά

Γιατί δεν θέλουμε να θεραπευθούμε; // Αυτοεκτίμηση ή ταπείνωση; Πορεία από την τραγωδία στην κάθαρση

Οι εντολές τού Χριστού

Τού Ανδρέα Γκατζέλη Ιερέα

Στις εντολές του Χριστού περιέχεται η αυτοαποκάλυψη του Θεού προς εμάς. (Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος  Σαχάρωφ )[1]

Πόσο διαφορετική ακούγεται αυτή η φράση του μακαριστού γέροντος Σωφρονίου στ’ αυτιά μας; Αρκετοί έχουν συνηθίσει σε άλλη προσέγγιση του θέματος. Στο μυαλό των περισσοτέρων επικρατεί μία πολύ συγκεχυμένη άποψη για το θέμα των εντολών του Ευαγγελίου

 Κάποιοι ούτε καν αντιλαμβάνονται ποιες είναι αυτές οι εντολές. Χάνονται μέσα στο πλήθος των διατάξεων και των νόμων. Μπερδεύονται από τις αναφορές του Ευαγγελίου για  πολλές περιπτώσεις. Έτσι νομίζουν ότι οι εντολές του Κυρίου μας είναι σχεδόν αμέτρητες!!!  Ο Κύριος μας όμως είναι ξεκάθαρος:

35 και επηρώτησεν εις εξ αυτών, νομικός, πειράζων αυτόν και λέγων· 36 Διδάσκαλε, ποία εντολή μεγάλη εν τω νόμω; 37 ο δε Ιησούς έφη αυτώ· Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου· 38 αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. 39 δευτέρα δε ομοία αυτή· αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. 40 εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται. (Ματθ. 22,  35-40)

Άλλοι πάλι νομίζουν ότι ο Θεός βρίσκεται ψηλά στην ασφάλεια των ουρανών και είναι απομονωμένος στην δική Του μακαριότητα. Ανάλγητος και σκληρός στην ανθρώπινη πραγματικότητα, απαιτεί εφαρμογή νόμων δυσβάστακτων. Απειλεί χαιρέκακα τον κάθε παραβάτη με την αιώνια καταδίκη και δεν συμμερίζεται καθόλου τα ανθρώπινα βάσανα. Δίνει λοιπόν εντολές που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν και θέλει διαρκώς τον άνθρωπο υπόλογο απέναντί Του. Και πάλι η Καινή Διαθήκη μας δίνει την απάντηση:

34 εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υμάς ίνα και υμείς αγαπάτε αλλήλους. (Ιωάν. 13, 34)

 Σε όλες αυτές τις λανθασμένες αντιλήψεις  φανερώνεται ότι δεν υπάρχει σωστή γνώση για το πρόσωπο του Θεού. Και αυτό ακριβώς επειδή δεν εφαρμόζονται οι εντολές της αγάπης Του. Ο μακαριστός Γέροντας Σωφρόνιος είναι αποκαλυπτικός:

«Όσο βαθύτερα εισδύουμε στο πνεύμα των εντολών, τόσο πιο συγκεκριμένη γίνεται η θεωρία μας για το Θεό.»[2]

 Οι εντολές λοιπόν αποτελούν έναν τρόπο γνώσης του Θεού. Και αυτό διότι οι εντολές αποκαλύπτουν τον τρόπο ύπαρξης του Θεού ανάμεσά μας. Δείχνουν πως υπάρχει, ζει και συμπεριφέρεται Αυτός ο Ίδιος ο Θεός μας.

 Οι εντολές του Χριστού βασίζονται στο μυστήριο της Σάρκωσης του Λόγου. Περιγράφουν το πως έζησε ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος. Μας φανερώνουν το πως ζει ο άνθρωπος όταν γίνει κάτοχος του θεϊκού τρόπου ζωής, όταν φτάσει στη θέωση.

 Αυτό σημαίνει πως «οι εντολές του Ευαγγελίου έχουν την ιδιότητα να ανοίγουν την καρδιά και το νου του ανθρώπου ως τις υπερκόσμιες διαστάσεις, ως τη θεία απεραντοσύνη.»[3]

 Όταν αυτές οι εντολές γίνουν ο τρόπος έκφρασης μας, τότε θα ζούμε από εδώ παραδεισένια. Με άλλα λόγια όταν οι εφαρμογή των εντολών γίνει η φυσιολογική μας αντίδραση σε κάθε περίσταση του βίου, τότε η ύπαρξή μας θα έχει καταστεί ικανή για την αιωνιότητα μαζί με τον Θεό.

Όταν οι εντολές αυτές, με την ευδοκία του Θεού, αποβούν ο μοναδικός νόμος του είναι μας, του προσκαίρου και του αιωνίου, τότε γινόμαστε πρόσωπα όμοια με τον Χριστό, τότε «οψόμεθα Αυτόν καθώς εστί» (Α Ιωάνν. 3,2)[4]

Ας αρχίσουμε λοιπόν από αυτή την στιγμή την προσπάθεια να φερόμαστε όπως μας οδηγούν οι εντολές. Να φερόμαστε με ανιδιοτελή αγάπη. Αυτό όμως είναι δύσκολο. Έτσι θα καταλάβουμε την αδυναμία μας, θα ταπεινωθούμε και θα ζήσουμε την χάρη της μετανοίας. Θα αναγνωρίσουμε την μεγάλη αγάπη και ευσπλαχνία του Θεού για εμάς και θα θελήσουμε άνευ όρων να του παραδώσουμε τον ταλαιπωρημένο εαυτό μας. Η βίωση του θαύματος της μεταμόρφωσης, που Αυτός  θα ενεργήσει σε μας, θα εδραιώσει την πίστη και εμπιστοσύνη μας στο Πρόσωπό Του. Τέλος θα αναγνωρίσουμε τους ατέρμονες ορίζοντες τις αιωνιότητας ως κατάσταση οικεία και προσωπική. Αμήν  


Σημειώσεις

[1] Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σελ. 157

[2] Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σελ. 157

[3] Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σελ. 157

[4] Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Σελ. 157

Δημιουργία αρχείου: 24-9-2011.

Τελευταία ενημέρωση: 24-9-2011.