Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Ψυχοθεραπευτικά

Το πάθος τής συκοφαντίας // Για την καταλαλιά και κατάκριση

Περί καταλαλιάς

Αρχιμανδρ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

 

Πηγή: Αρχιμανδρ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου "ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΒΒΑ ΗΣΑΪΑ".

 

Πώς θα κλείσει κανείς το στόμα του, εάν δεν καταλάβει ότι ολόκληρος είναι ένα ελάττωμα, ότι "ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκί του"; Πες σε κάποιον να μην καταλαλή. Ότι και αν του πεις, εάν δεν πιστέψει ότι ολόκληρος είναι αμαρτία, δεν πρόκειται να κλείσει το στόμα του. Έχοντας την εντύπωση ότι είναι κάτι, διαφοροποιείται από τον άλλον και είναι φυσικό να στρέφεται εναντίον του. Εάν όμως έχει την επίγνωση ότι ολόκληρος είναι αμαρτία, δεν μπορεί να κατηγορήσει τον πλησίον του ως αμαρτωλό, τον συμπαθεί, συμπαθώντας τον εαυτό του.

Γιατί οι άνθρωποι συνεχώς καταλαλούν, έστω κι αν παίρνουν μυριάδες φορές απόφαση να σταματήσουν την καταλαλιά; Διότι ποτέ τους δεν πίστεψαν ότι είναι εν αμαρτία. Ο κατάδικος και οι ληστές έχουν αγάπη και συνεργασία μεταξύ τους, διότι γνωρίζουν ότι "εν τω αυτώ κρίματι" ευρίσκονται. Εγώ κτυπώ τον άλλον, δεν συνεργάζομαι μαζί του, τον αντικρούω με την καταλαλιά, τον θάβω, γιατί δεν νοιώθω ότι είμαι ένα μαζί του, θέτω τον εαυτό μου σε κατάσταση περιωπής. Για να κλείσω λοιπόν το στόμα μου, πρέπει να πιστέψω ότι και εγώ είμαι αμαρτωλός.

Δημιουργία αρχείου: 18-10-2013.

Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2013.