Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Σωτηριολογικά θέματα

Ανάσταση: το γεγονός και το θαύμα που ανακαινίζει τον κόσμο * Ιησούς Χριστός ο απόλυτος Μεσίτης * Η οδός τής Σωτηρίας * Η αφθαρτοποίηση της κτίσεως δια της ενανθρώπισης

Ο μόνος φιλάνθρωπος

ένωσε τον Θεό με τον άνθρωπο

Του Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

 

Πηγή: Περιοδικό "Εκκλησιαστική Παρέμβαση" Νο 276. Ιούλιος 2019.

Αναδημοσίευση από: http://www.parembasis.gr

 

Η ενανθρώπηση τού Υιού και Λόγου τού Θεού είναι ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο στην θεολογική γλώσσα χαρακτηρίζεται ως μυστήριο τής θείας Οικονομίας.

 

Λέγεται μυστήριο τής θείας Οικονομίας, γιατί φαίνεται καθαρά πώς οικονόμησε ο Θεός να σώση τον άνθρωπο. Δεν το έκανε με την τιμωρία τών ανθρώπων ούτε με την λεγομένη από τους δυτικούς θεολόγους ικανοποίηση τής θείας δικαιοσύνης, αλλά με την αγάπη Του και την φιλανθρωπία Του. Αυτός προσέλαβε το θνητό και παθητό σώμα, χωρίς την αμαρτία, και Αυτός έγινε πνευματικός ιατρός, πνευματικό φάρμακο και πνευματικό ιατρείο.

Στο αναστάσιμο Απολυτίκιο τού πρώτου ήχου παρουσιάζεται η τριήμερη ανάσταση τού Χριστού. Γράφεται:

«Τού λίθου σφραγισθέντος υπό τών Ιουδαίων, και στρατιωτών φυλασσόντων το άχραντόν σου σώμα, ανέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τω κόσμω την ζωήν. Δια τούτο αι Δυνάμεις τών ουρανών εβόων σοι, Ζωοδότα∙ Δόξα τη αναστάσει σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε Φιλάνθρωπε».

Η μετάφραση τού Απολυτικίου έχει ως εξής:

«’Ενώ ο λίθος τού τάφου ήταν σφραγισμένος από τους Ιουδαίους και οι στρατιώτες εφύλασσαν το άχραντόν σου Σώμα, Εσύ Σωτήρ αναστήθηκες τριήμερος δωρίζοντας στον κόσμο την ζωή. Γι’ αυτό οι αγγελικές δυνάμεις τών ουρανών δοξολογούσαν εσένα που είσαι Ζωοδότης λέγοντας∙ δόξα Χριστέ, που είσαι ο μόνος φιλάνθρωπος, στην Ανάστασή σου, δόξα στην Βασιλεία σου, δόξα στην θεία οικονομία σου».

Και το αναστάσιμο αυτό Απολυτίκιο έχει πολλά πνευματικά νοήματα. Θα τονισθούν μερικά από αυτά.

Μετά τον θάνατο τού Χριστού επάνω στον Σταυρό ο Ιωσήφ ο από Αριμαθείας ζήτησε από τον Πιλάτο να τού δοθή το Σώμα τού Χριστού, το οποίο, μετά την απόφαση, τύλιξε σε καθαρό σινδόνι και το τοποθέτησε μέσα στο δικό του καινούργιο μνήμα. Οι Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ζήτησαν από τον Πιλάτο να δώση διαταγή για να περιφρουρηθή καλά το μνήμα έως την τρίτη ημέρα, ώστε να μην το κλέψουν οι Μαθητές Του και πουν στον λαό ότι αναστήθηκε σε τρεις ημέρες, όπως ο Ίδιος είχε διακηρύξει. Έτσι, ο Πιλάτος τους έδωσε την φρουρά (κουστωδία) για να ασφαλίσουν τον τάφο και έβαλαν μεγάλη πέτρα στο μνήμα.

Αυτό το περιστατικό περιγράφει το αναστάσιμο Απολυτίκιο που ψάλαμε σήμερα. Ο τάφος σφραγίσθηκε με τον λίθο και οι Ρωμαίοι στρατιώτες φύλασσαν το άχραντο Σώμα τού Χριστού. Όμως, ο Χριστός αναστήθηκε «εσφραγισμένου τού τάφου», αλλά και εισήλθε στο μέρος που ήταν οι Μαθητές «κεκλεισμένων τών θυρών». Ο Υιος και Λόγος τού Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, αλλά και το Σώμα τού Χριστού, δυνάμει τής υποστατικής ενώσεως θείας και ανθρωπίνης φύσεως, έγινε ομόθεο. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο τής θείας Οικονομίας. Έτσι, ο Χριστός έδωσε ζωή στον κόσμο, έδωσε άλλη προοπτική και άλλο νόημα στην ζωή μας.

Οι Άγγελοι θαύμασαν βλέποντες αυτά τα γεγονότα. Πού έγκειται ο θαυμασμός τους; Ήξεραν ότι ο Υιος και Λόγος τού Θεού είναι Θεός αληθινός που είναι ενωμένος με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, αλλά τώρα βλέπουν και το Σώμα τού Χριστού να είναι πηγή τής ακτίστου δόξης τού Θεού, αποβάλλοντας, βέβαια, την θνητότητα και την φθαρτότητα.

Έτσι, υμνούσαν την δόξα τής Αναστάσεώς Του, την δόξα τής Βασιλείας Του, που είναι η θεότητά Του, και την δόξα τής Οικονομίας Του, δηλαδή τής ενανθρωπήσεώς Του. Οι Άγγελοι οι οποίοι δόξασαν τον Χριστό όταν γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, τώρα δοξάζουν και τον Αναστάντα Χριστό, γιατί το Σώμα τού Χριστού είναι ομόθεο, απέβαλε την θνητότητα και την παθητότητά Του.

Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός φιλάνθρωπος, Αυτός αγαπά τον άνθρωπο με μοναδικό τρόπο. Σήμερα πολλοί άνθρωποι παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι, με εξωτερικές εκδηλώσεις αγάπης, αλλά όταν σε τέτοιες ενέργειες κρύβωνται τα πάθη, κυρίως ο θάνατος, αυτό δεν συνιστά φιλανθρωπία, αλλά μισανθρωπία. Ό,τι είναι φιλόθεο, αυτό είναι και φιλάνθρωπο.

Αυτήν την μοναδική φιλανθρωπία τού Χριστού μπορούμε να την ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία που είναι το αναστημένο Σώμα τού Χριστού. Παρά τα λάθη που γίνονται από μέλη τής Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το Σώμα τού αναστάντος Χριστού και μένει στους αιώνες. Ο Χριστός αγίασε την Εκκλησία και είναι άμωμη. Εμείς που είμαστε αμαρτωλοί παραμένουμε στην Εκκλησία για να αγιασθούμε και όχι να την αγιάσουμε ούτε να την σώσουμε. Δεν έχει ανάγκη σωτήρων η Εκκλησία, εμείς έχουμε ανάγκη σωτηρίας. Στον αναστάντα Χριστό ανήκει η δόξα στους αιώνες τών αιώνων.

Δημιουργία αρχείου: 19-10-2019.

Τελευταία μορφοποίηση: 19-10-2019.

ΕΠΑΝΩ