Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Θρησκείες

Μονοφυσιτισμός

ΘEMATA

Αρχαιότατη αίρεση, που η Θεολογία της ισοδυναμεί με ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ εναντίον των Χριστιανικών δογμάτων για τις δύο φύσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ακυρώνει έτσι την ουσία της σωτηρίας δια της ενανθρώπισης του Κυρίου μας.

Θέματα

Δημιουργία αρχείου: 11-11-2008.

Τελευταία ενημέρωση: 25-11-2008.

Επάνω