Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Θρησκείες

 

Τα Παιδιά τού θεού (Μω)

Αναδημοσίευση από:

 

 

 

Άλλα ονόματα της κινήσεως είναι: «Οικογένεια της Αγάπης», «Κλούπ», «Ιεραπόστολοι για Ανθρώπους».


Η κίνηση δημιουργήθηκε το 1968/69 στην Καλιφόρνια από τον Daνid Berg, αυτοονομαζόμενο Mωυσή, Δαυίδ, Μω ή και «πατέρα Δαυίδ». Γεννήθηκε το 1919, «πολλοί προφήτες του Θεού προφήτευαν για μένα», γράφει ο ίδιος για τον εαυτό του, «επειδή ήδη από την κοιλιά της μάνας μου ήμουν πλήρης Αγίου Πνεύματος, όπως ο Iωάννης ο πρόδρομος.

 

Προφητεύτηκε πώς θα κάνω πολλά μεγάλα πράγματα» (ϋberlebeη, σ. 10). Το 1952 έλαβε την «κλήση του Ιεζεκιήλ», το 1962 το «μήνυμα του Ιερεμία», το 1965 την προφητεία για το τέλος του κόσμου. Όλα αυτά «βεβαιώθηκαν» με οράματα της μητέρας του, που λογίζεται προφήτης. Όμως το 1968 ή μητέρα του πέθανε και μετά δύο έτη έλαβε ο ίδιος νέα προφητεία για το τέλος του κόσμου.

Ο νέος «προφήτης» απέρριψε την Εκκλησία. Το 1944 νυμφεύθηκε την Jone Muller, την οποία εγκατέλειψε στη δεκαετία του 1970 για το χατίρι νεαράς με το όνομα «Μαρία». Από την πρώτη γυναίκα απέκτησε 4 παιδιά, που αναφέρονται στα «γράμματα» προς το «Παιδιά του Θεού»: 2 κορίτσια (Λίvτα-Δεβώρα και Faith) και 2 αγόρια, τον Jonathan (Hosea) και τον Paul (Aaron).

Ύστερα από περιοδεία με τα παιδιά του κατά το 1966, έδρασε μεταξύ των Χίππυς στην Καλιφόρνια. Προφήτευσε ότι η Καλιφόρνια θα βυθιστεί στη θάλασσα και έδωσε εντoλή στους οπαδούς του να εγκαταλείψουν αυτή την περιοχή. Μετέβησαν στο Mόvτρεαλ και οργανώθηκαν σε θρησκευτική κοινότητα (1969), με το όνομα Children οf God.

 

Ο Berg ονομάσθηκε ύστερα από «προφητεία» Μωυσής.

Ιδρύθηκαν «αποικίες» σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ. Αλλά οι γονείς των παιδιών ξεσηκώθηκαν. Σε έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα (1974) επισημάνθηκαν βιασμοί, παραπλάνηση και απόλυτη εξάρτηση των θυμάτων. 2.500 οπαδοί εγκατέλειψαν τότε τις ΗΠΑ και έφτασαν στην Ευρώπη. Με το «γράμμα» DO 750 (1978) («Going Underground»), δόθηκε εvτoλή για υπόγεια δράση.

Το 1978 η μεγαλύτερη κόρη Λίvτα εγκατέλειψε την οργάνωση, στην οποία είχε τον τίτλο της «βασίλισσας». «Αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον πατέρα της για προφήτη του Θεού», με το να μη υποκύψει στις πιέσεις του, να έχει μαζί του σεξουαλικές επαφές, αφού ήταν παvτρεμένη πριν από 9 χρόνια.

Ο Berg υποστήριζε πως «ο προφήτης, δεν δρα στο δικό του όνομα ή με δική του αvτίληψη ή για τη δική του ευχαρίστηση, ήταν πάντoτε κάτω από τον άμεσο φωτισμό του Παvτoδυνάμoυ». Συνεχίζoντας η Λίvτα γράφει «δεν άξιζα να ονομάζομαι πλέον βασίλισσα», γιατί «απέρριψα τη βουλή του Κυρίου».

 

Τη θέση της πήρε η μικρότερη αδελφή της Faith, γιατί «ποτέ δεν έδιωξε τον πατέρα μου. Έτσι αποκαλύφθηκε πώς από τον καιρό της πρώτης παιδικής της ηλικίας, αυτή και ο πατέρας μου πραγματοποιούσαν σεξουαλική επαφή. Τον τιμούσε σαν αληθινό προφήτη, εγώ ήμουν αντάρτισσα; εγωίστρια και τον απέρριψα».

Αυτή η δημόσια δήλωση της Linda Berg δημοσιεύθηκε από τον Eric Pement σε άρθρο με τίτλο Build οn a Ιie! στο αμερικανικό περιοδικό Cornerstone (Chicago, ΥοΙ 11, αριθ. 63). Η Λίvτα μας πληροφορεί ακόμη πώς ο αδελφός της Paul-Aaron αυτοκτόνησε το 1973 στη Γενεύη.

Η κίνηση είναι δομημένη ιεραρχικά: Αποικίες, αποικίες περιοχής, αποικίες περιφερείας... με επικεφαλής ποιμένες, ποιμένες περιοχής, ποιμένες περιφερείας, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, υπουργούς, πρωθυπουργούς και πάνω απ' όλους τον «προφήτη και βασιλέα» Μω (David Berg) (Do - it –yourself- revolution).

Η υδρόγειος διαιρείται σε 6 «Αρχι-υπουργεία», που ελέγχoνται από τους συμβούλους του βασιλέα, που μαζί με τόν διευθυντή του World Services (Ζυρίχη) αποτελούν το «Συμβούλιο του Βασιλέα» (King's Council).
Η οργάνωση έχει αναπτύξει ειδικό σύστημα αλληλoπαρακολούθησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Το 1978 καταργήθηκαν οι «επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι και υπουργοί» και οι οπαδοί ονομάσθηκαν «οικογένεια της αγάπης», οι «αποικίες» έγιναν «σπίτια» και οι υπεύθυνοι «υπηρέτες» (Ηουse Servants). Στις επί μέρους γλωσσικές περιοχές ιδρύθηκαν Family Service Centers με ένα υπεύθυνο επί εθνικού επιπέδου, που έχει την αναφορά του απ' ευθείας στον Davίd Berg, ένα είδος «άμεσης δικτατορίας».

Όμως και αυτό το σύστημα διελύθη αργότερα και εδόθη εντολή για υπόγεια δράση, με «κινητά σπίτια» (τροχόσπιτα κα.) και περιοδεύοντες Υπηρέτες (Visiting Servants), Υπηρέτες Επικρατείας (National Area Servants) και Υπηρέτες περιοχής (Ιocaι Area Servants).

Ανήλικα παιδιά οργανώνονται σε «κατακόμβες». Όμως μένουν στα σπίτια τους, συνεχίζουν το σχολείο και υποχρεώνονται ν διαθέσουν δέκα ώρες την εβδομάδα για «μαρτυρία» με τα έντυπα τού Μω. Πρέπει ακόμη να μελετούν καθημερινά ένα έως δύο «γράμματα» τού Μω και να αποστηθίζουν Γραφικά εδάφια (How to organize a Catacombs Region). Διδασκαλία


Πηγή της διδαχής είναι ουσιαστικά τα «γράμματα» του «Μω». Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εντύπων, που δίδονται ανάλογα με το βαθμό «μύησης», τη δραστηριότητα του καθενός και της κάθε ομάδας. Αυτά που προορίζονται για γενική διανομή στους δρόμους (GP), όσα είναι μόνο για τα μέλη (DFO), αυτά που μοιράζονται σε μέλη που είναι περισσότερο από τρεις μήνες στην οργάνωση (DO), εκείνα που δίδονται μόνο σε υπεύθυνους ή για όσους προορίζονται για υπεύθυνοι (ΙTA), όσα απευθύνονται μόνο σε υπευθύνους (ΙO) και τέλος τα αναθεωρημένα παλαιά γράμματα (RV). Αυτό σημαίνει πώς η διδαχή της οργάνωσης αποκαλύπτεται βαθμιαία και σε συνδυασμό με μια σταδιακή διαδικασία ψυχολογικής εξάρτησης και πλύσης εγκεφάλου.

Το περιεχόμενο των «γραμμάτων του Μω» αναφέρεται είτε σε εδάφια της αγίας Γραφής, είτε έχει σαν βάση τα παραμύθια του «Μω», όπως η θαυματουργική λάμπα του Αlandin. Με βάση αυτό το παραμύθι ο «Μω», έλαβε «θεία αποκάλυψη», σύμφωνα με την οποία θα επιβληθεί σε παγκόσμια κλίμακα η κυριαρχία τού Καντάφι. Από το 1980 τα «γράμματα» αντικατεστάθησαν με τα True - Komix.

Τελευταία (1989) η κίνηση χρησιμοποιεί για την προπαγάνδα της στην Ελλάδα έντυπα χωρίς ιδιαίτερη ένδειξη. Aναφέρoνται κυρίως σε προσωπικές εμπειρίες οπαδών με την «Oικογένεια», όπως αποκαλείται τώρα η οργάνωση (βλ. π.χ. έντυπο: «Αγάπη σε Δράση»).

Ο «Μω» επετίθετο με σφοδρότητα εναντίoν των ΗΠΑ το 1973 με βάση ειδική «προφητεία», οι ΗΠΑ επρόκειτο να καταστραφούν με τον κομήτη Kohutek. Όμως σύμφωνα με νεώτερη «αποκάλυψη», ο κομήτης είναι τα «Παιδιά τού Θεού», που κηρύττουν αυτή την καταστροφή. Η οργάνωση είναι η μόνη «κιβωτός σωτηρίας», όσοι θα μπουν σ' αυτή θα γλιτώσουν από την καταστροφή.

Όμως στο έντυπο «Ο κόκκινος κίνδυνος αποκαλύφθηκε! Προλεγόμενος Koμμoυνισμός!» (χωρίς ένδειξη) η οργάνωση διακηρύττει πώς ο κομμoυνισμός ταυτίζεται με τον Αντίχριστο.

Η αυθεντία των εντύπων της κίνησης θεωρείται απόλυτη, γιατί λογίζονται «λόγος Θεού». Και όποιος αμφισβητήσει αυτή τη διδαχή, λογίζεται αντάρτης εναντίον τού Θεού και εκδιώκεται. Αν κυκλοφορήσει τις απόψεις του σε έντυπα, αυτά πρέπει αμέσως να καταστρέφονται, όποιος τα διαβάζει κινδυνεύει να αποκοπεί (DFO 4.10.1975). Έτσι οι οπαδοί οδηγούνται σε εξάρτηση, σε τέλεια απάρνηση της μέχρι τώρα πίστης τους, και σε απόλυτη υποταγή στην ομάδα.

Οι διάφορες χριστιανικές εκκλησίες λογίζονται «τάφοι γεμάτοι ανθρώπινα οστά». Όσοι είναι σ' αυτές είναι «στενοκέφαλοι», βρίσκονται στο «σκοτάδι» και εκπέμπουν «Φοβερή βρώμα θρησκευτικής αποσύνθεσης».

Όμως για να είναι κανείς έτοιμος να αποδεχθεί όλα αυτά πρέπει να γίνει «μωρό»: «Πρέπει να γίνεις μωρό, πρέπει να γίνεις μωρό, για να πας στον ουρανό», ψάλλουν οι οπαδοί και πιστεύουν πώς «είναι βασικότερο να υπακούσεις στους πνευματικούς σου γονείς, τους πρεσβυτέρους και οδηγούς και να τους ακολουθήσεις, παρά τους φυσικούς σου γονείς, πρεσβυτέρους και οδηγούς» (Revolution, σ. 46).

«Υποτάξου στους γονείς (εν Κυρίω) ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! (Εφεσ. στ' 1 και Koλ. γ' 20). Αν έχουν άδικο, πρέπει ο Θεός να αμείψει την πίστη σου με βάση το Εβρ. ιγ' 17. Είναι ασφαλέστερο για σένα να ακολουθείς ένα από τους οδηγούς που έκανε ένα λάθος, παρά να εμπιστεύεσαι στη δική σου σοφία (στον εαυτό σου), πράγμα που επιφέρει κατάρα (Ιερεμ. ιζ' 5) (Revolution, σ. 48).

Κάθε οπαδός οφείλει να εισπράξει καθημερινά ένα ορισμένο χρηματικό ποσό, μoιράζovτας τα «γράμματα» του «Μω», διαθέτοντας σ' αυτό το έργο 3-5 ώρες καθημερινά, όμως «χωρίς περιορισμούς προς τα πάνω! «Αλληλούια». Στο ίδιο έντυπo γίνεται λόγος για «αμοιβές», όταν κάποιος ξεπεράσει κατά 10% το «όριο», και για «διακοπές», «μπορείτε να σταματήσετε αν φθάσετε νωρίς το όριο!» (Brief 241). Κατά τη μαρτυρία πρώην οπαδών, το όριο στη Γερμανία ήταν 30 μάρκα κάθε ημέρα. Τα μέλη οφείλουν να καταγράφουν καθημερινά τη δράση τους και πόσο χρόνο κατανάλωσαν στον «αγρό».

O «Μω» εκπαιδεύει νεαρά κορίτσια πώς να ασκούν την πορνεία χάρη της οργάνωσης (Flirty Fishing). Το 1981 αυτή η «ιεραποστολική μέθοδος» συμπληρώθηκε με το ES (Escort Service), δηλαδή με «πρακτορεία μεσαζόvτων» για πελάτες του Flirty Fishing. Τα «μωρά», δηλαδή οι νέοι «μαθητές», οφείλουν να προσφέρουν στην οργάνωση όλα τα υπάρχovτά τους.

 

Κριτική

H κίνηση είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την Χριστιανική πίστη και τη Χριστιανική Ζωή. Οι οπαδοί αποκόπτονται τελείως από το περιβάλλον τους, αλλάζουν όνομα και καταλήγουν σε απόλυτη εξάρτηση. Η κίνηση αυτή αποτελεί απειλή για την προσωπικότητα των νεαρών θυμάτων και αποδεικνύεται ότι καπηλεύεται αδίστακτα το όνομα του Θεού για ιδιοτελείς σκοπούς.

 

Τελευταία ενημέρωση: 21-8-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 21-8-2007.

ΕΠΑΝΩ