Μια συνεργασία της

Ορθόδοξης Ομάδας Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Τι δεν σας είπαν
Θέματα

Η Εταιρία Σκοπιά, χρησιμοποιεί συχνότατα εδάφια τής Αγίας Γραφής στα έντυπά της, με τα οποία υποτίθεται ότι αποδεικνύει την αληθινότητα τών όσων γράφει. Ενώ όμως κάποια εδάφια τα επαναλαμβάνει κατά κόρον, κάποια άλλα τα "θάβει", και οι οπαδοί της δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν. Πρόκειται για εκείνα τα εδάφια που αποδεικνύουν εσφαλμένα τα δόγματά της.

Ομοίως, σε κάποια εδάφια υπερτονίζονται κάποιες λέξεις, ενώ κάποιες άλλες δεν αναλύονται ποτέ. Ο λόγος είναι ο ίδιος: Πρόκειται για λέξεις που "ενοχλούν", και που αν τις αναλύσει κάποιος, καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που θέλει να παρουσιάσει η οργάνωση τής Σκοπιάς.

Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε τομέα τής ιστορίας της. Επαναλαμβάνει κάποια πράγματα διαρκώς, ενώ κάποια άλλα, τα αποκρύπτει συστηματικά.

Με αυτό το ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ θα ασχοληθεί το παρόν αρχείο. Εδώ σκοπεύουμε να δημοσιεύουμε ντοκουμέντα και εδάφια που θα σας εκπλήξουν!

Τι δεν σας είπαν...

Το αρχείο αυτό, δημιουργήθηκε στις 13-5-2002

Ενημερώθηκε στις 15-11-2004.

Επάνω