Ελληνικός παρατηρητής τής Εταιρίας Σκοπιά Μελέτες Κεντρική σελίδα τής ΟΟΔΕ

Πρώτη και Δεύτερη Ανάσταση

Η τελική ανάσταση κατά τη Σκοπιά

Τι είναι η τελική ανάσταση; Τι διδάσκει η Αγία Γραφή στο θέμα αυτό και ποια ερμηνεία δίνει η Σκοπιά;

Σε αυτή την έρευνα μας θα δούμε το πως η Σκοπιά εξηγεί την τελική ανάσταση ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ της προσωπικότητας του ατόμου και την δημιουργία ενός νέου σώματος, σε αντίθεση με την Βιβλική τελική ανάσταση που είναι η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ του παλιού σώματος σε καινούργιο. (Φιλιπ. 3:21. Α΄ Κορ.15:51-52). Σε αυτή την ανάλυση που θα κάνουμε θα διευκρινίσουμε τις κύριες διαφορές μεταξύ της Βιβλικής ανάστασης και την δημιουργία ενός νέου σώματος που διδάσκει η Σκοπιά, όπου σύμφωνα με την λανθασμένη λογίκευση της Σκοπιάς, ο Χριστός δεν θα μπορούσε να αναστηθεί από τους νεκρούς!

1. Προσδιορισμός της Τελικής Ανάστασης της Σκοπιάς:

"Η ανάσταση περιλαμβάνει την επανέναρξη της ζωής κάποιου ατόμου, του οποίου, το δικαίωμα της ζωής του, το φυλάει ο Θεός στην μνήμη του." Η «ανάσταση» δηλαδή κατά τη Σκοπιά, δεν έχει σχέση με το σώμα, αλλά με τη ζωή ενός προσώπου.

2. Αγιογραφικός Προσδιορισμός Τελικής Ανάστασης:

Ανάσταση είναι η λήψη του ιδίου σώματος που πέθανε, (ανα – σταίνομαι = ξανα – στέκομαι), αλλά αλλαγμένου.  Είναι το «ξαναστήσιμο» ενός κατεστραμμένου σώματος που ήταν θνητό και φθαρτό, αλλά αυτή τη φορά αθάνατο και άφθαρτο, με καινούργια χαρακτηριστικά (Φιλ. 3:21; 1 Α Κορ. 15:51-54). Είναι επίσης η σωτηρία του θνητού σώματος (Ρωμ. 8:11,23).

 Η Σκοπιά διδάσκει: Ότι το δικαίωμα της ζωής ή η καταγραφή της ζωής ενός ατόμου (που επίσης λέγεται προσωπικότητα) καταγράφεται (αντιγράφεται) από τον Θεό κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου. Και μας αναφέρει το γνωστό παράδειγμα/επιχείρημα όπου οι άνθρωποι έχουν τα μέσα να καταγράψουν την ζωή κάποιου ανθρώπου σε ταινία και να τον θυμούνται με τα δικά του χαρακτηριστικά. Μάλιστα μπορεί να βλέπουμε κάποια ταινία ενός ατόμου που πέθανε πριν πολλά χρόνια (όπως της Βουγιουκλάκη). Έτσι αφού οι άνθρωποι έχουν τα μέσα και την δυνατότητα να το κάνουν αυτό, πόσο μάλλον ο Θεός που είναι δημιουργός του ανθρώπου να μην μπορεί να το κάνει αυτό. Όταν το άτομο πεθάνει το δικαίωμα ζωής μένει και αποθηκεύεται στην μνήμη του Θεού. Κατά την ανάσταση το δικαίωμα ζωής επαναδραστηριοποιείται και μπαίνει σε ένα νέο σώμα δημιουργημένο από τον Θεό.

Η Αγία Γραφή δεν μας αναλύει στην κάθε λεπτομέρεια το ΠΩΣ ο Θεός θα αναστήσει τους ανθρώπους. Παρόλα αυτά ο Απόστολος Παύλος μας δίνει ένα σημαντικό παράδειγμα της φυσικής μεταμόρφωσης του σπόρου που γίνεται φυτό ( Α Κορ. 15:35-38). Με άλλα λόγια ο σπόρος αποσυντίθεται, όπως αποσυντίθεται το ανθρώπινο σώμα. Τότε αυτός ο σπόρος από την φάση της αποσύνθεσης και αποδιοργάνωσης του ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ σε ένα καινούργιο ζωντανό σώμα. Έτσι και το ανθρώπινο σώμα μεταμορφώνεται σε ένα δοξασμένο αθάνατο σώμα που έχει  σχέση με την προηγούμενη κατάσταση που ήταν, αλλά έχει πλέον άλλα χαρακτηριστικά.

Θα διαχωρίσουμε την διδασκαλία της Σκοπιάς σε πέντε κύρια σημεία:

1. Η Σκοπιά πιστεύει ότι: Το δικαίωμα ζωής είναι η πληροφορία για ένα άτομο με λίγα λόγια η ζωή του, όπως για παράδειγμα η ενθύμηση της ζωής κάποιου ατόμου.

Ανάλυση: Αφού το δικαίωμα ζωής είναι μόνο καταγραμμένη πληροφορία όπως ένα βιβλίο ή μια κινηματογραφική ταινία, τότε από μόνη της, δεν έζησε ποτέ της, δεν πέθανε ποτέ και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναστηθεί από τους νεκρούς.

2.Η Σκοπιά πιστεύει: Όταν πέθανε ο Ιησούς, ο Θεός διατήρησε Την πληροφορία του δικαιώματος ζωής στην μνήμη του. Η μνήμη του Θεού είναι ο αποθηκευτικός χώρος για όλους όσους έζησαν πάνω σε αυτή την γη.

Ανάλυση: Αφού το δικαίωμα ζωής είναι στη μνήμη του Θεού, άρα είναι και ότι σκέφτεται ο Θεός για τον Ιησού. Κατά την αντίληψη της Σκοπιάς, δεν υπάρχει το πρόσωπο Ιησούς, παρά μόνο πληροφορία γι’ Αυτόν. Οι Μάρτυρες έχουν διδαχτεί ότι η μνήμη του Θεού περιλαμβάνει το δικό του νου και τον νου των πιστών του. Εκεί είναι που αποθηκεύεται όλη πληροφορία (κάτι σαν τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, όπου φυλάγονται διάφορα προγράμματα και αρχεία). Πριν την ανάστασή Του λοιπόν κατ’ αυτούς, δεν υπήρχε τίποτα από τον Ιησού παρά μόνο πληροφορία σχετικά με τον Ιησού.

3.Η Σκοπιά πιστεύει: Το Δικαίωμα της Ζωής επαναδραστηριοποιείται. Αυτό λέγεται «ανάσταση».

Ανάλυση: Η επαναδραστηριοποίηση είναι πληροφορία ΜΟΝΟ.  Η επαναδραστηριοποίηση ΔΕΝ μπορεί να είναι ανάσταση γιατί η λέξη ανάσταση προσδιορίζεται με την έννοια του: «στέκομαι ξανά» και αναφέρεται στην ανάσταση από τους νεκρούς. Η πληροφορία δεν μπορεί να σταθεί ξανά γιατί δεν πέθανε και δεν πήγε πουθενά. Ήταν πάντοτε στην μνήμη του Θεού. Αυτό που είχε «πέσει», και πρέπει να «σταθεί ξανά», είναι ΤΟ ΣΩΜΑ.

α. Η επαναδραστηριοποίηση σημαίνει ότι ο Θεός θυμήθηκε όλο το Δικαίωμα Ζωής.

β. Σύμφωνα με την λογική της Σκοπιάς στην μνήμη του Θεού το Δικαίωμα Ζωής ήταν αδρανές για κάποιο χρονικό διάστημα.

γ. Η δραστηριοποίηση περιλαμβάνει την πρόσβαση του Θεού στο υποσυνείδητό Του για να ΘΥΜΗΘΕΙ όλο την πληροφορία του Δικαιώματος της Ζωής

4. Η Σκοπιά πιστεύει: Όταν το Δικαίωμα Ζωής επαναδραστηριοποιηθεί, ο Θεός το βάζει σε ένα καινούργιο σώμα.

Ανάλυση: Κανένα σώμα δεν ανασταίνεται από τους νεκρούς. Ο Θεός αντιγράφει την πληροφορία του Δικαιώματος της Ζωής από την μνήμη Του και το βάζει σε ένα καινούργιο σώμα.

α. Έτσι λοιπόν ο Θεός διατηρεί το δικαίωμα ζωής στην μνήμη του ενώ βάζει το αντίγραφο στο καινούργιο σώμα.

β. Το νέο "άτομο" είναι αντιγραφή των στοιχείων τού δικαιώματος της ζωής και δημιουργημένο, δεν είναι αναστημένο σώμα.

γ. Το νέο σώμα είναι ο κλώνος από την μνήμη του Θεού και όχι το πραγματικό άτομο αλλά κάποιο άλλο άτομο που αντιγράφτηκε σε ένα νέο σώμα, και έχει τις μνήμες του παλιού.

Σε αντίθεση, η Εκκλησία διδάσκει για ένα ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ και όχι νέο σώμα. Το νέο σώμα, είναι κάτι που δεν υπήρχε πριν, κάτι πρωτοφανές. Το καινούργιο, είναι κάτι που υπήρχε μεν, αλλά είναι «ανακαινισμένο», με νέα χαρακτηριστικά. Και σε αυτό το καινούργιο και άφθαρτο πλέον σώμα, θα υπάρχει η ίδια εκείνη ψυχή, η ίδια εκείνη προσωπικότητα, από την οποία χωρίσθηκε το παλιό σώμα πριν καταστραφεί.

5. Η Σκοπιά πιστεύει: Η ανάσταση είναι αποκατάσταση:

Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο το άτομο ή αποκαθίσταται σε ανθρώπινη ζωή ή πνευματική ζωή και διατηρεί την ταυτότητα του και την προσωπικότητα του, έχοντας την ίδια προσωπικότητα και αναμνήσεις που ζούσε.

Ανάλυση:  Δεν υπάρχει πραγματική ανάσταση στην δοξασία της Σκοπιάς. Το άτομο δεν μπορεί να αποκατασταθεί έτσι. Γιατί: 

α. Γιατί το άτομο προσδιορίζεται από τη Σκοπιά σαν:

1. Σώμα…

2. …μαζί με τη δύναμη της ζωής (ή πνεύμα κατ’ αυτούς, δηλαδή ενέργεια που δίνει στο σώμα ζωή).

Η Σκοπιά αρνείται ότι αυτά τα δύο ανασταίνονται!

β. Το  "άτομο" (το σώμα και η δύναμη της ζωής) δεν επαναδραστηριοποιούνται παρά μόνο το Δικαίωμα Ζωής. Τίποτα δεν συμβαίνει κατά τη διδασκαλία τους, στο σώμα και την δύναμη έπαψαν να υπάρχουν.

Συμπέρασμα: Ο Ιησούς της Σκοπιάς που αναστήθηκε δεν είναι ο Ίδιος που πέθανε, αλλά αναστήθηκε με ένα καινούργιο δημιουργημένο σώμα όπου ο Πατέρας Του, έβαλε μέσα την πληροφορία για την ύπαρξη του Ιησού. Με λίγα λόγια διδάσκει ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΙΗΣΟΥ (2 Κορ. 11:4) όχι Αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε (Αποκ.1:18)

γ. Όταν πέθανε ο Ιησούς είχε (κατά τη Σκοπιά) την φύση του ανθρώπου και τίποτε περισσότερο. Υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Και αφού η ανάσταση ορίζεται σαν έγερση από τον θάνατο, τότε δεν εγέρθηκε από τους νεκρούς ο Ιησούς. Η Σκοπιά διδάσκει την εξαφάνιση του Ιησού! Καθώς επίσης την δική μου και δική σας!

Ας σκεφτούμε το ακόλουθο σενάριο:

Υπήρχε κάποτε ένα χειρόγραφο που περιέγραφε την ζωή κάποιου ατόμου. Ήταν μοναδικό έργο στο είδος του, και η αξία του ήταν ανυπολόγιστη. Εκτιμήθηκε στα δέκα εκατομμύρια Ευρώ. Έγινε ένα φωτοαντίγραφο του Χειρογράφου αυτού. Αργότερο το αρχικό Χειρόγραφο καταστράφηκε ολοκληρωτικά σε μια πυρκαγιά. Έγινε στάχτες. Το υφιστάμενο αντίγραφο εξυπηρέτησε ώστε να γίνει άλλο αντίγραφο για να τυπωθεί ένα βιβλίο. Αυτό είναι αντιγραφή της αντιγραφής του αρχικού χειρογράφου. Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό το αντίγραφο αξίζει δέκα εκατομμύρια Ευρώ;

Με αυτή την απλή λογίκευση, κάνουμε την εξής ερώτηση: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ; Και η απλή απάντηση είναι: ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ!!!

Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να ΕΚΘΕΤΕΙΣ την ΕΛΛΕΙΨΗ λογικής στις εσφαλμένες διδασκαλίες, ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται τέτοιες διδασκαλίες αν είναι σε αρμονία με το Ευαγγέλιο για να τις επιδοκιμάζει ο Θεός:

 ...είναι σημαντικό να εξετάζουμε τις γραφικές διδασκαλίες, όπως τους Βεροιείς στην πόλη της Βεροίας που ερεύνησαν τις γραφές μετά που τους κήρυξε ο Απ. Παύλος για να βεβαιωθούν αν πράγματι αυτά που τους είπε ήταν αλήθεια. (Πράξ. 17:10,11). Η θρησκεία που επιδοκιμάζει ο Θεός πρέπει να συμφωνεί κατά πάντα με την Γραφή. Δεν θα δέχεται ορισμένα κομμάτια και θα απορρίπτει άλλα.- 2 Τιμ.3: 16

Έτσι και το δόγμα της Σκοπιάς για την Ανάσταση, είναι παράλογο και αντιγραφικό και ΔΕΝ επιδοκιμάζεται από τον Θεό. Ούτε και ο Θεός επιδοκιμάζει  αυτούς που το διδάσκουν.

Κείμενο Μορφέας

Δημιουργία αρχείου: 3-5-2004.

Τελευταία ενημέρωση: 16-9-2004.

ΕΠΑΝΩ