16-4-2021

27
-1-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شمایل مادر خدا با نام ایلینسکی

شهيد گالينا، واسيليسا، تئودورا و ديگران

 (٢٥٠ م)

شهيد لئونيداس و ديگران

    (٢٥٠ م)

باكره هاى شهيد هيونيا، آگاپه و ايرنه

    (٣٠٤ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  16  آوريل

تقويم قدیم  :  29  آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

ساعت ششم ؛

اشعيا ٤٥: ١١- ١٧

 سرويس مغرب؛

قرائت عهد عتيق: پيدايش ٢٢: ١- ١٨

قرائت عهد عتيق: امثال ١٧: ١٧ – ١٨: ٥

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

  


انديشه هاى قديس تئوفان راهب"روح صالحان در دست خداست" (جامعه 9: 1).

و روح گناهکاران در دست چه کسى است؟ منجی به رسولان گفت که شیطان می خواهد آنها را مانند گندم پراكنده كند ، یعنی می خواهد آنها را از راه درست خارج کند ، آنها را به دست خود بگیرد و آنچه را که می خواهد با آنها انجام دهد. بنابراین ، تمام کسانی که از خداوند منحرف می شوند ، در دست شیطان هستند و او آنها را می کارد و آنها را به هر کجا که می خواهد می اندازد.

به همین دلیل است که سر گناهکاران دائماً می چرخد ​​، زیرا دشمن که آنها را اینجا و آنجا تكان می دهد ، اجازه نمی دهد که آنها به خود بیایند؛ حتی به محض اینکه متوجه مى شود شخصی شروع به تغییر ذهن می کند ، او را بیشتر تکان می دهد تا ذهنش دوباره کدر شود و افکارش پراکنده شود.

 

مبانى ارتدوكس

 

 

نظرات کلامی متدین خاص چیست؟

 نظرات کلامی متدين خاص، عقایدی درباره برخی موضوعات ایمان ما است که توسط این یا آن شخص ، گروهی از مردم ، چهره کلیسا و غیره بیان می شود ، که رسميت عمومى کلیسایى ندارند ، اما توسط کلیسا رد نمی شوند ، مگر اینکه آنها عمداً غلط باشند ... حداقل چنین نظراتی با کتاب مقدس و سنت کلیسا مغایرت ندارد (این معیار قابل قبول بودن احکام خاص کلامی است).

 

 نمونه هایی از نظرات کلامی متدين خاص عبارتند از: فرضیات مربوط به روزهای آفرینش (روز یک روز است ؛ روز یک دوره طولانی تر است) ؛ فرضیاتی در مورد روش شکل گیری روح انسان ها در هنگام تكثير افراد (روح توسط خدا ایجاد شده است ؛ روح مطابق با قوانین طبیعی والدین اتفاق می افتد)؛ و غیره

 

 

 توصيه عملى


سرويس روز از عصر روز قبل شروع می شود. این غروب جمعه در کلیساها سرويس دعاى آکاتیست یا ستایش شکرگذاری به مقدس ترین تئوتوکوس خوانده می شود. این مراسم را سبت آكاتيست می نامند.

 

آكاتيست به مادر مقدس خدا

 

درس روز

 

جهان پیرامون ما

در فاصله کمی از جاده درخت مرده ای وجود داشت.

شب دزدی از آنجا عبور کرد. او از دور یک شبح دید و فکر کرد که یک پلیس در جاده است ، ترسید و فرار کرد.

غروب عاشقی از آنجا گذشت. او از دور متوجه یک شبح برازنده شد و فکر کرد که این محبوب اوست که از قبل در انتظار اوست. قلبش از شادی تپید. لبخند زد و سرعتش را بيشتر کرد.

بعد از ظهر، مادری با یک کودک از کنار درخت عبور کرد. این کودک که از قصه های وحشتناک ترسیده بود ، فکر کرد که غول بزرگی در کنار جاده پنهان شده است و گریه کرد.

اما درخت همیشه فقط یک درخت بوده است!

دنیای اطراف ما بازتابی از خود ماست. او همان راهی است که ما او را می بینیم!