ايمان مسيحى ارتدوكس

کتاب حاضر درباره تمام بندهای اعتقادنامه مقدس ارتدوکس به طور مفصل توضیح می دهد و کتابی بسیار حائز اهمیت و ضروری در تعلیم ایمانداران بخصوص به جهت دریافت تعمید مقدس ارتدوکس می باشد.

همانطور که خود خداوند فرمود: پس رفته، همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. (متی 28: 19)

 

برای دانلود فایل pdf کتاب اینجا را کلیک کنید