خواب آلودگی و دعا

 

 

 

 

گاهی اوقات بيدار و هوشیار ماندن در طی نيايش و دعاهای  صبح یا عصر برای ما بسیار دشوار است. آیا این به دلیل خستگی ما از کار و یا تحصیل است یا بُعد دیگری برای این مشکل وجود دارد؟ قدیس کسیان (Cassian) دیدگاه جالبی برای مشکل مشترک ما دارد. پدر کسیان (435-360)، که در غرب بیشتر به عنوان قدیس جان کسیان که دو تا از مقالات بسیار مشهور رهبانی Institutes و Conferences را نوشته است، شناخته شده است. او در جوانی به صومعۀ بیت الحم پیوست و بعد با یک راهب دیگر، جرمانُس، برای سفر به خارج از کشور به مصر و سوریه به جهت مطالعه رهبانیت، آن صومعه را ترک کرد. کتاب هایی که از این سفرها حاصل شده است، پدر کسیان را بعنوان یکی از بهترین نویسندگان شناخته شده در زمینه معنویت رهبانی در سنت های شرقی و غربی مسیحیت تبدیل کرده است. کلیسا، یادبود قدیس جان کسیان را در 29 فوریه قرار داده است.

پدر کسیان، داستانی در مورد یک پیر دیگر که در صحرا زندگی می کرده است را شرح می دهد، که از خدا خواسته بود به او این را عطا کند که در طی یک کنفرانس روحانی هرگز خواب به سراغش نیاید، اما اگر کسی سخنان کاذب یا بی فایده بگوید، یکمرتبه او به خواب برود به طوری که گوش او هرگز با آن سم لمس نشود. این پیر همچنین گفته است که شیطان، دشمن همه آموزه های روحانی است، و به شدت کار می کند تا سخنان بی فایده را برانگیزد.

او مثال زیر را عنوان می كند: "هنگامی که من با برخی از برادران در مورد یک موضوع مفید صحبت می کردم، آنها با خوابی بسیار عمیق مواجه شدند، و حتی دیگر نمیتوانستند پلک های خود را حرکت دهند. سپس، برای آنکه قدرت شیطان را به آنها نشان دهم، موضوع ناچیزی از گفتگو را بیان کردم. بلافاصله آنها از خواب بیدار شدند و پر از شادی بودند. سپس من با آه حسرتی شدید به آنها گفتم: تا به الان، ما درباره چیزهای آسمانی گفتگو می کردیم و چشمان شما از خواب پر شده بود، اما هنگامی که من گفتار بی فایده ای را آغاز کردم، همه شما با نشاط از خواب بیدار شدید. بنابراین، برادران، از شما تقاضا دارم که قدرت شیطان را بشناسید. هنگامی که شما به مطلبی روحانی گوش می دهید و یا آنرا انجام می دهید، متوجه خودتان باشید که از میل به خواب رفتن خود را باز نگاه دارید."

 ~ از "سخنان پدران صحرا"

 

  

ترجمه از: خادم خدا