پیام کریسمس 2018

 

 

 

 

                "اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم که برای جمیع مردمان خواهد بود:

               امروز برای شما نجات دهنده ای که مسیح خداوند باشد، متولد شد. "

                                                    (لوقا 2: 10-11)

       

امروز جشن کریسمس است! جشن شادی عظیمی، تمام جهان را در بر گرفته است! فرشته خدا به چوپان های بیت لحم از آسمان بشارت می دهد که تمام جهان - هر دو جهان آسمانی و زمینی با خوشی پر می شود.

میزبانان بی شماری از فرشتگان مقدس این رویداد شادی جهانی را جشن می گیرند و با آوایی از هارمونی کامل، سرود "جلال بر خداوند در اعلی علیین ..." را می سرایند. همینطور چوپانانی که در ابتدا این منظر معجزه آسا را دیدند، آنها نیز سرودهای شادمانی جلال را می خوانند. با این حال، نه تنها چوپانانی که ابتدا او را به عنوان یک نوزاد دیدند و کسانی که بعدا تعلیمات او، شفای بیماران، و برخاستن او از مرگ را دیدند، بلکه همچنین مسیحیان بی شماری که در طول قرن ها زندگی خود را به او سپرده اند نیز جلال او را می سرایند.

تا زمان تولد مسیح، انسانها با انتظار اینکه مسیحا در زمین ظاهر خواهد شد، زندگی کردند. اینک ببین! نجات دهنده ای، که مردم به دنبال آن بودند و انبیاء عهدعتیق پیش بینی کرده بودند، بدن انسانی به خود گرفت و در میان قوم خود آمد.

           و برای چه هدفی؟

         فرشته به وضوح توضیح داد بخاطر مردم، آنکه نجات دهنده تمام جهان است، متولد شده است. این همان چیزی بود که به یوسف زاهد، حامی مریم باکره، توسط فرشته اعلام شد: "او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی (یعنی نجات دهنده) خواهی نهاد، زیرا که او امت خویش را نجات خواهد داد." (متی 1: 21).

بنابراین، عیسی از روح القدس و مریم باکره به منظور نجات ما، متولد شد. با این حال، ما نیاز داریم که از چه چیزی نجات یابیم؟ ما خیلی خوب می دانیم کسانی که در امتداد امواج در دریای طوفانی تقلا می کنند، امیدوارند که کسی آنها را نجات دهد. به همین منوال افرادی که در شرایطی مانند محاصره شدن با شعله های آتش سوزان یا کسانی که در زندان قادر به پرداخت بدهی های سنگین نیستند و یا زجر دیدگان در کاروان پناهندگان و یا حتی کسانی که با بیماری های دردناک مواجه می شوند ... به دنبال یک نجات دهنده هستند.

نجات در چنین شرایطی معمولا از تلاش افراد دیگری مانند گروه های نجات سازمان یافته یا پزشکان مراقب، می آید. اینها افرادی هستند که عطایای مرتبطی از جانب خدا دارند که به آنها اجازه می دهد همبستگی خود را با کسانی که رنج می برند نشان دهند. با این حال، ما نه تنها از این نوع شرایط دردناک نیاز به نجات داریم، بلکه بسیاری از موارد دیگر وجود دارند که حتی بدتر از آنچه در بالا ذکر شد، می باشند. از این جهت خداوند به منظور نجات ما انسان شد تا یک بار و برای رهایی همه، ازچیزهایی مانند:

- زندانی شدن توسط شیطان، که پس از نافرمانی انسان و سرپیچی از خداوند بر انسان حکمرانی کرد.

- سم مرگبار گناه و مرگ روحانی.

- آتش جهنم، جدا شدن از همبستگی با خدا.

 

مسیح خودش شکل غلام گرفت. او که خالق همه مخلوقات است به منظور نجات مخلوقات خود از زهر شیطان، زندان گناه، امواج ناامیدی، آتش جهنم احساسات، نفرت و شرارت، آمد. او ما را از چنگال مرگ رها ساخت، و با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب، سر مرگ را لگد کرد و ما را از گورها، زنده برخیزانید.

   

برای همه اینها است که ما ایمانداران، "در تجمعات کلیسایی"، با قلبهایی که از قدردانی پر شده است، می خوانیم: "ای مسیح، تو ما را که بردگان دشمن و گناه شده بودیم، رها ساختی!" (شعر کانون پنجم کریسمس، دومین سروده)؛ و "نجات دهنده ما از اعلی برای ما پایین آمد ... و ما که در تاریکی و سایه بودیم، حقیقت را یافتیم" (سرودی از روز جشن). همانطور که برای کلیسا، او امروز کل خلقت را خواستار شده است: "بگذارید آسمان شادی کند و زمین مسرور باشد، زیرا بره خدا بر روی زمین متولد شده است، و رحمت عظیمی به دنیا عطا می کند" (وهله ای از نماز صبح کریسمس ). علاوه بر این ما در پرستش کریسمس می خوانیم: "صالحان خوشحالی می کنند، آسمان ها شادی می کنند، کوه ها در هنگام تولد مسیح تعظیم می کنند ..." (تجلیل نخست).

 

برادران و خواهران من، اجازه دهید دوباره این رویداد تکان دهنده، جشن تولد مسیح را در این سال جشن بگیریم. این رمز و رازی عظیم است که ذهن ما قادر به درک آن نیست، زیرا خدا که نمی تواند در فضایی محدود شود و هیچ آغاز و پایانی ندارد، حدود دو هزار سال پیش، به زمین ما پایین آمد. او به عنوان یک انسان متولد شد و یکی از خود ما شد، که ما را از همه عذاب ها نجات دهد؛ به ویژه از عذاب تباهی، فساد و مرگ. ما قادر نیستیم در قالب کلمات رمز و راز نجات مان را توضیح دهیم. با این وجود ما خوشحال هستیم و با شادی روحانی پر شده ایم؛ و بیایید با همۀ مسیحیان زمین و همچنین فرشتگان آسمان، بی وقفه فریاد برآوریم: "جلال بر خداوند در اعلی علیین و بر روی زمین صلح و سلامتی در بین مردم باد".

 

 

                                برای همه شما کریسمسی شاد و پر برکت آرزومندم

                                              با آرزوهای گرم پدرانه

                                       ~ متروپولیتن پیسیدیه، ساتیریوس